Legitymacje ELS i ELD

Przedłużanie legitymacji studenckiej odbywa się co semestr , doktoranckiej co rok.

Proces ten realizują dziekanaty.

W przypadku nie przedłużenia ważności legitymacji student (doktorant) straci wszelkie uprawnienie i funkcje legitymacji, w tym  do wejścia na teren WAT.

W przypadku utraty legitymacji lub zmiany danych należy złożyć w dziekanacie wniosek.

Można go wygenerować samemu w USOSweb lub udać się do dziekanatu i tam zostanie on wygenerowany przez pracownika.

Należy przy tym pamiętać o wprowadzeniu aktualnego zdjęcia do systemu.

rys_1a

Zdjęcie musi spełniać określone wymagania.

rys_2a

Zdjęcie należy odpowiednio wykadrować.

rys_3a

Należy przy tym pamiętać, że zdjęcie musi być zatwierdzone przez uprawnionego pracownika uczelni.

rys_4a

Duplikat legitymacji odbieramy w dziekanacie po wniesieniu opłaty.

W przypadku utraty legitymacji na której była zakodowana karta miejska oprócz wniosku o duplikat musimy złożyć wypełnione zaświadczenie (zaznaczone pola wypełnia dziekanat):

rys_5a

Z zaświadczeniem należy udać się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM.

Uprzejmie informujemy, że hologram karty warszawiaka naklejamy na rewersie legitymacji studenckiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w poniżej wskazanym obszarze (wyróżnionym kolorem czerwonym). Jednocześnie zastrzegamy iż numer znajdujący się powyżej obszaru wyróżnionego kolorem czerwonym, nie może być zasłonięty.

1059_Legitymacja_i_karta_warszawiaka

Nie wydaje się nowej legitymacji, jeżeli student lub doktorant  posiada legitymację wydaną po dniu 1 października 2016 r., zawierającą aktualne dane osobowe i spełniającą wymagania techniczne do wypełnienia wszystkich dodatkowych funkcji. W szczególności nie wydaje się nowej legitymacji w przypadku kontynuowania studiów na wyższym poziomie, ponownego przyjęcia na studia, wznowienia lub dokańczania studiów, zmiany kierunku lub formy studiów, a także zmiany podstawowej jednostki organizacyjnej.

Student lub doktorant cudzoziemiec przed otrzymaniem legitymacji musi uzyskać pozwolenia na wstęp na teren chroniony WAT. Informacji udziela Dział Ochrony Informacji Niejawnych

Do czasu otrzymania duplikatu legitymacji Dział Ochrony Informacji Niejawnych wydaje studentom (doktorantom), przepustki na zasadach ogólnych.

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 41/RKR/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej i elektronicznej legitymacji doktoranta

Dodatkowe informacje lub problemy w sprawie ELS/ELD:

Andrzej Puczkowski

Dział Organizacji Kształcenia

tel. 261 83 76 21

andrzej.puczkowski@wat.edu.pl