V Konferencja Młodych Naukowców
Wiedza i Innowacje
wiWAT 2017

5-7 grudnia 2017 r., Hotel 4Żywioły

Konferencja wiWAT 2017, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej już po raz piąty, stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów i młodych pracowników nauki.

Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych.

Do partnerstwa oraz udziału w Konferencji wiWAT 2017 zapraszamy zainteresowane firmy prywatne.

 

ORGANIZATORZY

 • Samorząd Doktorantów WAT
 • Samorząd Studencki WAT
 • Dział Spraw Studenckich WAT

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Biogospodarka
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Energetyka
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Informatyka w medycynie
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • Inżynieria materiałowa
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka
 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Obronność państwa
 • Technologie informacyjne
 • Zarządzanie

 

KOMITET PROGRAMOWY

 • dr hab. Marzena Tykarska, prof. WAT
 • dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. nadzw. WAT
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski
 • płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT
 • dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT
 • dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło
 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Małgorzata Podbielska
 • Karol Kwietniewski
 • Iwona Gębska
 • Olga Michnikowska
 • Justyna Jonik
 • Edyta Budzynska
 • Urszula Sobczak
 • Marek Dors
 • Miłosz Sabady
 • Dorota Bielesza

 

TERMINARZ

 • do 15 listopada 2017 r. - rejestracja oraz streszczenie referatu (jedna strona A4)
 • do 20 listopada 2017 r. - akceptacja tematu referatu
 • do 7 grudnia 2017 r. - pełna treść referatu

 

ZAKWATEROWANIE

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w Hotelu 4żywioły

tel.: +48 22 664 97 20

fax: +48 22 665 41 62

www:  Hotel 4 Żywioły

 

OPŁATA

Opłata konferencyjna wynosi 550 PLN (z VAT). W opłacie zawarte są koszty:

 • zakwaterowania,
 • wyżywienia,
 • networking,
 • spotkanie integracyjne,
 • wydanie publikacji w formie wysoko punktowanej monografii.

Opłatę należy wnieść na rachunek:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
Wojskowa Akademia Techniczna

W tytule przelewu należy wpisać:

wiWAT 2017 – imię i nazwisko uczestnika

 

KONTAKT

Biuro Karier
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
00-908 Warszawa
tel.: +48.261 83 72 74,
fax: +48.261 83 78 78
e-mail: kariera@wat.edu.pl

Pliki do pobrania