VI Konferencja Młodych Naukowców
Wiedza i Innowacje
wiWAT 2018

4-6 grudnia 2018

Konferencja wiWAT 2018, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej już po raz szósty, stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów i młodych pracowników nauki.

Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych.

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI

Wojskowa Akademia Techniczna ma przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w Konferencji „Wiedza i innowacje- wiWAT2018” firmy oraz przedsiębiorstwa. Uczelnia przewiduje dwa pakiety uczestnictwa: partnerski oraz firmy współpracującej.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu proszę kierować na adres e-mail: kariera@wat.edu.pl lub pod numerem 261 83 73 81.

 

ORGANIZATORZY

 • Dział Spraw Studenckich WAT
 • Samorząd Doktorantów WAT
 • Samorząd Studencki WAT

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Biogospodarka
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Energetyka
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Informatyka w medycynie
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • Inżynieria materiałowa
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka
 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Obronność państwa
 • Technologie informacyjne
 • Zarządzanie

 

KOMITET PROGRAMOWY

 • dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT
 • dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. nadzw. WAT
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski
 • płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT
 • dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT
 • dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło
 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Małgorzata Podbielska
 • Karol Kwietniewski
 • Aleksandra Rokicińska
 • Paulina Piotrowska
 • Olga Michnikowska
 • Marek Dors
 • Piotr Jakubowski

 

TERMINARZ

 • do 15 listopada 2018 r. – OSTATECZNY termin rejestracja oraz streszczenie referatu (jedna strona A4) Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane.
 • do 20 listopada 2018 r. – potwierdzenie akceptacji tematu wystąpienia przez organizatorów
 • do 7 grudnia 2018 r. – termin przesłania pełnej treść referatu

 

OPŁATA

Opłata konferencyjna wynosi 480 PLN (z VAT). W opłacie zawarte są koszty:

 • zakwaterowania,
 • wyżywienia,
 • networking,
 • spotkanie integracyjne,
 • udział w publikacji pokonferencyjnej.

Opłatę należy wnieść na rachunek:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
Wojskowa Akademia Techniczna

W tytule przelewu należy wpisać:

wiWAT 2018 – imię i nazwisko uczestnika

 

KONTAKT

Biuro Karier
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Witolda Urbanowicza 2
00-908 Warszawa
tel.: +48.261 83 72 74,
fax: +48.261 83 78 78
e-mail: kariera@wat.edu.pl

 

Pliki do pobrania