Domy studenckie

Studenci mogą korzystać z zakwaterowania w domach studenckich znajdujących się na terenie uczelni (w pierwszej kolejności do zamieszkania mają studenci studiów stacjonarnych).

 • Dom studencki Nr 2, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 11, 01-476 Warszawa
  tel. 261 837 699, 261 837 999
 • Dom studencki Nr 3, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 11A, 01-476 Warszawa
  tel. 261 839 893, 261 837 587

Ponadto dla studentów studiów niestacjonarnych istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Asystenta WAT – tel. +48 261 837 364, 261 837 925.

Wysokość opłaty za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2018/2019 wynosi:

 • w DS2 – 360 zł miesięcznie za miejsce;
 • w DS3 – 490 zł miesięcznie za miejsce w pokoju 1-osobowym;
  • 420 zł miesięcznie za miejsce za pokój 2-osobowy;
  • 410 zł miesięcznie za miejsce w pokoju 3-osobowym;
  • 420 zł miesięcznie za miejsce w pokoju dla niepełnosprawnych;
  • w pokoju dla małżeństw z małymi dziećmi: 390 zł miesięcznie od osoby dorosłej oraz 120 zł miesięcznie od dziecka.

 

Opis warunków zakwaterowania

Dom Studencki nr 2  - posiada 174 pokoje 2-osobowe. W każdym pokoju znajdują się dwa tapczany, biurko z nadstawką, stół, dwa krzesła, szafa, 2 półki wiszące na książki, witryna biblioteczna stojąca, umywalka, lodówka oraz Internet przewodowy. Prysznice i toalety znajdują się na korytarzach. Do dyspozycji studentów na każdej kondygnacji znajduje się kuchnia wyposażona w kuchenkę elektryczną 4-palnikową z piekarnikiem, zlewozmywak, szafki kuchenne oraz kuchenkę mikrofalową. Oprócz tego do dyspozycji mieszkańców jest pralnia na monety, suszarnie, sala bilardowa, sala telewizyjna oraz cztery sale do cichej nauki. Pomieszczenie na pozostawienie rowerów (rowerownia) znajduje się w piwnicy DS3.

Dom Studencki nr 3 – posiada 92 pokoje 1-osobowe i 54 pokoje 2-osobowe. Oprócz nich znajdują się 4 pokoje dla małżeństw z małym dzieckiem oraz 2 pokoje dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pokoje te, w przypadku braku chętnych, są udostępniane jako pokoje 3-osobowe. Struktura rozlokowania pokoi jest taka, że każdy pełny węzeł sanitarny jest wspólny dla dwóch pokoi 1-osobowych i dwóch pokoi 2-osobowych. Do dyspozycji studentów na każdej kondygnacji znajduje się kuchnia wyposażona w kuchenkę elektryczną 4-palnikową z piekarnikiem, zlewozmywak i szafki kuchenne. Oprócz tego do dyspozycji mieszkańców jest pralnia na monety, suszarnie, sala bilardowa, sala telewizyjna oraz rowerownia. W przedsionku przy każdych dwóch pokojach do dyspozycji studentów jest lodówka; w każdym pokoju jest Internet przewodowy.

Przed budynkami DS2 i DS3 znajdują się palarnie oraz stojaki na rowery.

DS3 dysponuje niewielkim parkingiem dla swoich mieszkańców.

 

Zasady kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

Każdy student i doktorant ubiegający się o miejsce w domu studenckim WAT na rok akademicki 2018/2019 będzie przechodził kwalifikacje punktową, której zasady dostępne są w Regulaminie przydzielania miejsc w domach studenckich WAT na rok akademicki 2018/2019. Punkty kwalifikacyjne przyznawane są za dochód i za odległość miejsca zamieszkania od WAT.

Studenci i doktoranci, którzy w roku akademickim 2017/2018 posiadali status studenta/doktoranta WAT (niezależnie czy mieszkali w domu studenckim w roku akademickim 2017/2018 czy nie) chcący ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019 muszą do dnia 15 czerwca 2018 r. złożyć niżej wymienione dokumenty:

 • wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim WAT w roku akademickim 2018/2019;
 • oświadczenie dotyczące dochodów;
 • zaświadczenie o nauce (dotyczy tylko rodzeństwa);
 • klauzulę informacyjną;
 • klauzulę zgody.

Studenci i doktoranci, którzy w roku 2018 przeszli rekrutację do WAT chcący ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019 muszą do dnia 30 lipca 2018 r. złożyć te same dokumenty, które zostały wyżej wymienione. Zbieranie wniosków o zakwaterowanie w domach studenckich WAT od studentów I roku studiów rozpocznie się po ogłoszeniu oficjalnych wyników rekrutacji do WAT.

UWAGA: Nie są wymagane zaświadczenia z urzędów (np. Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy itp;,) potwierdzające dochód. Podstawą są oświadczenia, których wzory określają załączniki do Regulaminu.

 

Jak obliczyć dochód

Dochód netto w rodzinie studenta/doktoranta należy liczyć według poniższego wzoru:

DN = Dus – Sus – Pn – Suz

gdzie:

DN – dochód netto na członka rodziny studenta/doktoranta
Dus – dochód (można go uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-11 za rok 2017),
Sus – składka na ubezpieczenie społeczne (można ją uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-11 za rok 2017) ,
Pn – podatek należny (można go uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-11 za rok 2017),
Suz – składka na ubezpieczenie zdrowotne (jej wysokość można uzyskać w ZUS)

Miesięczny dochód na członka rodziny wylicza się sumując wszystkie dochody netto osiągnięte przez członków rodziny w danym roku kalendarzowym (na rok akademicki 2017/2018 jest to rok 2016), a następnie dzieli się tę sumę przez 12 miesięcy i przez liczbę członków rodziny wpisaną we wniosku.

Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego należy przyjąć przelicznik 2577 zł za 1 ha przeliczeniowy.

 

Jaką wpisać odległość?

Odległość, od miejsca zamieszkania do siedziby Wojskowej Akademii Technicznej (ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2) deklarowana we wnioskach, będzie sprawdzana na podstawie opcji „Wyznacz trasę” na stronie internetowej www.maps.google.pl (od miejscowości zameldowania do siedziby WAT - ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2). Bierze się pod uwagę trasę najkrótszą - samochodem.

 

Gdzie składać wniosek?

Wypełnione wnioski wraz z załączonymi drukami można składać w Dziale Spraw Studenckich (bud. główny, pok. 91A - wejście G). Można je również dostarczyć pocztą, z dopiskiem na kopercie „Dział Spraw Studenckich”.

 

Regulaminy

 

Wzory dokumentów

 • Załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2018/2019 [PDF] [XLS]
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o uzyskanych dochodach [PDF] [XLS]
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o nauce [PDF] [XLS]
 • Załącznik nr 5 - wniosek o zwrot opłaty rezerwacyjnej [PDF] [DOC]
 • Załącznik nr 6 - klauzula informacyjna [PDF] [DOC]
 • Załącznik nr 7 - klauzula zgody [PDF] [DOC]