postheadericon Bezpieczeństwo - wspólna sprawa

03108mBezpieczeństwo wewnętrzne dotyczy każdego obywatela. Nowoczesne technologie mogą i mają pomóc w zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w dniach 8 – 9 lutego br. w naszej uczelni została zorganizowana konferencja poświęcona realizacji projektów badań na rzecz bezpieczeństwa pt. „Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne” organizowaną wspólnie z Akademią Górniczo – Hutniczą, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Celem konferencji, którą otworzył JM Rektor WAT gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk była dyskusja nad problematyką wykorzystania nowoczesnych technologii przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Przedstawione zostały cele ogólne, jak i szczegółowe cele technologiczne realizacji badań stosowanych i prac rozwojowych podejmowanych we wspólnym projekcie rozpoczynanym przez Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet w Białymstoku oraz Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaprezentowane zostały przez członków konsorcjum nowe inicjatywy projektów o charakterze strategicznym na rzecz bezpieczeństwa państwa. Najnowsze rozwiązania technologiczne są w stanie przyśpieszyć oraz podnieść efektywność działania organów ścigania, służb specjalnych oraz wymiaru sprawiedliwości. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych może stanowić źródło oszczędności w budżetach organów tych służb.

Istotnym tematem, poruszanym podczas konferencji były kierunki przyszłych badań nad bezpieczeństwem, w tym także możliwość ich finansowania ze środków krajowych jak i europejskich. Ze względu na przygotowywane wieloletnie programy finansowe wspólnie zastanawiano się nad wyznaczeniem priorytetów dla badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym w perspektywie lat 2013-2020 – również w kontekście tworzonego właśnie 8 Programu Ramowego UE.

Rozwój konkretnych produktów i usług może stanowić poważne wsparcie dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości poprzez podniesienie szybkości, jak i jakości pracy tych organów na etapie czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak i procesowych. Nowoczesne technologie w tym obszarze stworzą system wczesnego wykrywania potencjalnych przestępstw. Określenie nowoczesnych technologii do zwalczania wybranych kategorii zagrożeń, takich jak przestępczość zorganizowana, terroryzm oraz przestępczość stadionowa, staje się w tym kontekście priorytetowe.

O tym, że władze naszego kraju przywiązują dużą wagę do projektu świadczy fakt uczestnictwa w konferencji przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Sił Zbrojnych RP, kierownictwa służb mundurowych i celnych, prokuratury oraz szeroko reprezentowani członkowie świata nauki. Podczas podsumowania dwudniowych obrad swoje uwagi i opinie odnośnie ukierunkowania rozpoczynającego się projektu wyrazili m.in. komendant główny KG Policji nadinspektor Marek Działoszyński, były wiceminister Spraw Wewnętrznych i inicjator projektu Adam Rapacki, prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, szef Służby Celnej Jacek Kapica, prorektor WAT ds. naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Najgebauer.

Odnosząc się do idei rozpoczynanego projektu europoseł Jerzy Buzek powiedział m.in. „To może być polski znak rozpoznawczy, że w zakresie bezpieczeństwa potrafimy robić projekty, które przewyższają swoją wartością projekty europejskie”. J. Buzek podkreślił również, iż możliwość wykorzystania najnowszych technologii przy wzrastającej fali przestępstw „jest jedyną sensowną odpowiedzią w zwalczaniu tych przestępstw”. Zaznaczył przy tym, że uczestnicy konferencji, praktycy i naukowcy z reprezentowanych w konsorcjum polskich ośrodków naukowych i kilka innych, są w europejskiej czołówce rozwoju bezpieczeństwa wewnętrznego.

Jerzy Markowski

03106031070310803109

031100311103112

Ostatnia aktualizacja: (piątek, 10 lutego 2012 15:05)