» » Wyniki rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego

Wyniki rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego

wpis w: Dla kandydatów | 0

Dobiegły końca prace wydziałowych komisji rekrutacyjnych na studia II stopnia, rozpoczynające się od semestru zimowego. Wyniki rekrutacji można sprawdzić, logując się na swoje konto w IRK. Decyzje w formie papierowej dla osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wysłane pocztą.

Została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na następujące kierunki oraz specjalności:

studia stacjonarne:

  • obronność państwa, specjalność: logistyka obronności i bezpieczeństwa; współpraca cywilno-wojskowa,

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia (są po obronie pracy dyplomowej) chcący przystąpić do rekrutacji uzupełniającej powinni:

  • zgłosić się do Sekcji ds. Rekrutacji, z kompletem dokumentów, tj. dyplomem (ewentualnie zaświadczeniem o ukończeniu studiów z podanym wynikiem ukończenia), suplementem do dyplomu (ewentualnie indeksem lub kartą przebiegu studiów), kserokopią dowodu osobistego, fotografią w wersji cyfrowej oraz potwierdzeniem wniesienia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli nie była wniesiona na konto, którego numer został wygenerowany w IRK.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej będą widoczne na koncie kandydata w IRK.

Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała do 20 września 2018 r. – na poszczególne specjalności może być zakończona wcześniej, po wypełnieniu limitu miejsc

Z A P R A S Z A M Y !