» » Rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od października 2018

Rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od października 2018

wpis w: Dla kandydatów | 0

Została uruchomiona rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego (październik). Rejestracja będzie trwała do 7 września 2018 r.

Rejestracja jest prowadzona tylko na trzy kierunki studiów: bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie.

Uruchomienie kierunku i specjalności uwarunkowane jest zgłoszeniem się wystarczającej liczby chętnych – decyzję, po zakończeniu rejestracji kandydatów, podejmie wydziałowa komisja rekrutacyjna wydziału, który prowadzi kierunek.

Do 7 września należy założyć konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów, dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty, tj.:

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
  • dokument potwierdzający posiadane kompetencje: suplement, indeks (może być kserokopia) lub karta przebiegu studiów,
  • kolorową fotografię w formie elektronicznej (przesłaną poprzez IRK),
  • kserokopię dowodu osobistego – oryginał do wglądu;

oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto, którego nr został wygenerowany i podany podczas rejestracji internetowej.