» » Rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od lutego 2019

Rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od lutego 2019

wpis w: Dla kandydatów | 0

Została uruchomiona rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (luty 2019). Rejestracja będzie trwała do 8 lutego 2019 r.

Rejestracja jest prowadzona na następujące kierunki i specjalności. Uruchomienie kierunku i specjalności uwarunkowane jest zgłoszeniem się wystarczającej liczby chętnych – decyzję, po zakończeniu rejestracji kandydatów, podejmie wydziałowa komisja rekrutacyjna wydziału, który prowadzi kierunek.

 

Wydział Kierunek studiów – limit miejsc Specjalność
Wydział Cybernetyki bezpieczeństwo narodowe
– studia stacjonarne – brak rekrutacji
– studia niestacjonarne – brak rekrutacji
– analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa
– bezpieczeństwo euroatlantyckie
– bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa
– zarządzanie systemami reagowania kryzysowego
informatyka
– studia stacjonarne – 80 miejsc
– studia niestacjonarne – brak rekrutacji
– bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
– informatyczne systemy zarządzania
– internetowe technologie multimedialne
– mobilne systemy komputerowe
– sieci teleinformatyczne
– systemy informatyczne
kryptologia i cyberbezpieczeństwo
– studia stacjonarne – 40 miejsc
– studia niestacjonarne – brak rekrutacji
– bezpieczeństwo cybernetyczne
– bezpieczeństwo informacyjne
– systemy kryptograficzne
zarządzanie
– studia stacjonarne – brak rekrutacji
– studia niestacjonarne – brak rekrutacji
– systemy Business Intelligence w zarządzaniu
– zarządzanie kapitałem intelektualnym
Wydział Elektroniki elektronika i telekomunikacja
– studia stacjonarne – 60 miejsc
– studia niestacjonarne – 30 miejsc
– inżynieria systemów bezpieczeństwa
– systemy cyfrowe
– systemy informacyjno-pomiarowe
– systemy teledetekcyjne
– systemy teleinformatyczne
– systemy telekomunikacyjne
– urządzenia i systemy elektroniczne
energetyka
– studia stacjonarne – 50 miejsc
– studia niestacjonarne – brak rekrutacji
– elektroenergetyka
– maszyny i urządzenia w energetyce
Instytut Optoelektroniki optoelektronika
– studia stacjonarne – 40 miejsc
– studia niestacjonarne – brak rekrutacji
– inżynieria bezpieczeństwa
– inżynieria kosmiczna i satelitarna
– lasery
– wojskowe systemy optoelektroniczne
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji budownictwo
– studia stacjonarne – 60 miejsc
– studia niestacjonarne – 60 miejsc
– budownictwo komunikacyjne
– budownictwo ogólne
geodezja i kartografia
– studia stacjonarne – 60 miejsc
– studia niestacjonarne – 30 miejsc
– fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej
– pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej
Wydział Logistyki logistyka – profil praktyczny
– studia stacjonarne – 60 miejsc
– studia niestacjonarne – 30 miejsc

– logistyka w przedsiębiorstwie

obronność państwa
– studia stacjonarne – brak rekrutacji
– studia niestacjonarne – brak rekrutacji
– logistyka obronności i bezpieczeństwa
– ochrona infrastruktury logistycznej
– współpraca cywilno-wojskowa
Wydział Mechaniczny logistyka
– studia stacjonarne – 80 miejsc
– studia niestacjonarne – 30 miejsc
– logistyka przedsiębiorstw
– logistyka w motoryzacji
– logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych (tylko stacjonarne)
mechanika i budowa maszyn
– studia stacjonarne – 50 miejsc
– studia niestacjonarne – 40 miejsc
– maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
– mechatronika i diagnostyka samochodowa
– techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej (tylko stacjonarne)
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa inżynieria bezpieczeństwa
– studia stacjonarne – 20 miejsc
– studia niestacjonarne – 25 miejsc
– inżynieria bezpieczeństwa technicznego
lotnictwo i kosmonautyka
– studia stacjonarne – 50 miejsc
– studia niestacjonarne – 40 miejsc
– awionika
– napędy lotnicze
– samoloty i śmigłowce
mechatronika
– studia stacjonarne – 50 miejsc
– studia niestacjonarne – 50 miejsc
– robotyka i automatyka przemysłowa
– techniki komputerowe w mechatronice
Wydział Nowych Technologii
i Chemii
chemia
– studia stacjonarne – 35 miejsc
– studia niestacjonarne – brak rekrutacji
– materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
– materiały wybuchowe i pirotechnika
inżynieria materiałowa
– studia stacjonarne – 30 miejsc
– studia niestacjonarne – brak rekrutacji
– nowe materiały i technologie

 

Do 8 lutego należy założyć konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów, dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty, tj.:

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
  • dokument potwierdzający posiadane kompetencje: suplement, indeks (może być kserokopia) lub karta przebiegu studiów,
  • kolorową fotografię w formie elektronicznej (przesłaną przez IRK),
  • kserokopię dowodu osobistego – oryginał do wglądu;

oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto, którego nr został wygenerowany i podany podczas rejestracji internetowej.