» » Rejestracja kandydatów na wojskowe studia I stopnia została zakończona.

Rejestracja kandydatów na wojskowe studia I stopnia została zakończona.

wpis w: Dla kandydatów | 0

Zakończyła się rejestracja kandydatów na studia I stopnia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Do poszczególnych wojskowych komend uzupełnień (WKU) zostały wysłane wykazy chętnych na studia wojskowe w WAT. WKU wydadzą tym kandydatom skierowania na badania lekarskie i badania psychologiczne. WKU prześlą do WAT orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej (wymagana kategoria zdrowia „Z”) oraz braku przeciwskazań psychologicznych do pełnienia takiej służby.

Osoby, które rejestrowały się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na studia wojskowe i nie otrzymały skierowań, mogą skontaktować się z Wojskową Komendą Uzupełnień właściwą ze względu na miejsce zamieszkania.

Przypominamy kandydatom, którzy tego jeszcze nie dokonali, o obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz przesłania do WAT wniosku o powołanie do służby kandydackiej (to ostatnie dotyczy tyko kandydatów na studia wojskowe) – inne dokumenty na tym etapie rekrutacji nie są wymagane.