» » Defendery dla projektów z udziałem WAT

Defendery dla projektów z udziałem WAT

wpis w: Aktualności | 0

Wśród wyróżnionych nagrodami Defender na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO 2017 znalazły się dwa produkty powstałe w ramach konsorcjów z udziałem Wojskowej Akademii Technicznej.

Do konkursu zgłoszono 81 produktów. Jury przyznało 10 nagród w sześciu kategoriach: sprzętu dowodzenia i rozpoznania,  sprzętu zabezpieczenia logistycznego, wsparcia działań, sprzętu szkoleniowego, środków walki rodzajów wojsk i w  kategorii pozostałego sprzętu.

W kategorii sprzętu zabezpieczenia logistycznego, Defendera zdobył Średni Samochód Ratowniczo-Gaśniczy ERGOTRUCK zbudowany na podwoziu Iveco. To produkt konsorcjum,  którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna, a członkami  spółka SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Ergotruck to platforma badawcza, która służy do testowania różnych rozwiązań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa strażaków. W projekcie uczestniczą zespoły z Wydziału Mechanicznego i Cybernetyki. Za analizy numeryczne oraz badania eksperymentalne dotyczące optymalizacji masowej konstrukcji pojazdu oraz jej zachowania w trakcie realizacji zadań odpowiada Wydział Mechaniczny. Wydział Cybernetyki dokonuje optymalizacji rozmieszczenia sprzętu oraz  jego obsługi w kontekście wymagań ergonomicznych. Tworzy również środowisko wirtualne, w którym można symulować różne rodzaje akcji ratowniczo-gaśniczych.

W kategorii sprzętu szkoleniowego  Defendera zdobył System Odrzutowych Celów Powietrznych JET 2 powstały w ramach konsorcjum utworzonego przez:  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (lider konsorcjum), Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, firmę MSP Marcin Szender oraz Politechnikę Warszawską.

Cechą charakterystyczną nagrodzonego systemu jest odrzutowy napęd statku powietrznego, dzięki któremu, cel powietrzny symuluje w locie rzeczywisty samolot bojowy w zakresie prędkości lotu, pułapu oraz wykonywanych manewrów. Badania poligonowe i kwalifikacyjne systemu, podczas których potwierdzono spełnienie wymagań ZTT, przeprowadzono na poligonie w Wicku Pomorskim w 2016 i 2017 r.

W ramach projektu Wydział Mechatroniki i Lotnictwa przeprowadził analizy wytrzymałościowe konstrukcji płatowca. Wykorzystując metody obliczeniowe mechaniki płynów wyznaczył dokładny rozkład obciążeń aerodynamicznych, a metodą elementów skończonych  dokonał analizy wytrzymałościowej konstrukcji  płatowca. W badaniach korzystano z tuneli aerodynamicznych oraz tunelu wodnego. Wydział opracował,  zaprojektował i wykonał również system monitorowania stanu technicznego silników.

 

 Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Archiwum WAT