Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Bezpośrednim celem projektu jest modernizacja i budowa nowej zintegrowanej infrastruktury badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej, oraz powstanie dwóch współpracujących ze sobą laboratoriów: Laboratorium Badań Napędów Lotniczych (LBNL) w WAT oraz Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania (LATiS) w Politechnice Warszawskiej.

Zasadnicze cele strategiczne obu laboratoriów są następujące:

  • ograniczenie emisji szkodliwych czynników (spaliny, hałas) zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej (ACARE Vision 2020)
  • obniżenie zużycia paliwa, a przez to poprawa konkurencyjności polskiego przemysłu silników lotniczych
  • transfer najnowocześniejszych światowych technologii co przyczyni się do realizacji polityki Zrównoważonego Rozwoju

Zapraszamy do zapóźnia się ze stroną www.silnikiturbinowe.pl gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji o projekcie.