Wojskowa Akademia Techniczna jest jednostką naukową, której atutem jest możliwość kompleksowego prowadzenia projektów badawczych na kierunkach uznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za strategiczne dla rozwoju nauki, z uwzględnieniem prac studyjnych i opracowań prognoz rozwoju systemów i urządzeń, doradztwa technicznego w zakresie formułowania tendencji rozwoju nowoczesnych technologii, ekspertyz, opinii naukowych i badań kwalifikacyjnych. Rezultaty prac badawczych WAT mogą mieć szerokie zastosowanie w procesach technologicznych, ochronie środowiska, medycynie i przemyśle.

Naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczą także w licznych międzynarodowych przedsięwzięciach naukowo-badawczych realizowanych w ramach programu Horyzont 2020, Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), Europejskiej Agencji Obrony (EDA), Polsko-Norweskiego Mechanizmu Finansowego a także Funduszy Strukturalnych.

REALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PROJEKTY KRAJOWE