Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej

 

Zakres badań/obszary badawcze

Doświadczalne i numeryczne badania właściwości aerodynamicznych samolotów, pojazdów i maszyn przepływowych w  następujących obszarach:

 • określanie charakterystyk aerodynamicznych statków powietrznych i ich elementów w warunkach oblodzenia;
 • analiza właściwości dynamicznych statków powietrznych w czasie oblodzenia;
 • jakościowe badania eksperymentalne w zakresie przepływów nieściśliwych i ściśliwych;
 • numeryczne badania przepływu ściśliwego gazu lepkiego i przewodzącego ciepło;
 • komputerowe symulacje opływu złożonych obiektów metodami numerycznej dynamiki płynów z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego CFD Ansys Fluent;
 • modelowanie bryłowe na potrzeby obliczeń CFD;
 • obliczenia z wykorzystaniem siatek ruchomych i dynamicznych

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014
 • „Nowa koncepcja małego 2-silnikowego samolotu dyspozycyjno-turystycznego EM-11 ORKA” – (doświadczalne i numeryczne badania aerodynamiki samolotu) – projekt celowy.
 • "Teoretyczne i doświadczalne badania aerodynamiki i dynamiki samolotów o niekonwencjonalnych układach aerodynamicznych" (badania doświadczalne i numeryczne charakterystyk aerodynamicznych) – grant  badawczy MNiSW
 • Numeryczne badania aerodynamiki samolotów i procesów zrzutu podwieszeń w aspekcie bezpieczeństwa lotów” (aerodynamika zrzutu podwieszeń) – grant  badawczy MNiSW
 • „Badania właściwości aerodynamicznych modelu bomby ćwiczebnej LBĆw-10 (badania doświadczalne i numeryczne charakterystyk aerodynamicznych) – praca badawcza umowna.
 • „Automatyczny zawór przeciwwybuchowy  nowej generacji” (numeryczne obliczenia  przepływu na wlocie do zaworu, doświadczalne badania przepływu przez zawór) – projekt badawczo-rozwojowy.
 • „Demonstrator technologii bezzałogowego statku powietrznego klasy mini” (doświadczalne  badania charakterystyk aerodynamicznych) – grant badawczy MNiSW.
 • „Wysokowydajne wentylatory lutniowe nowej generacji dla górnictwa podziemnego i odpylaczy suchych z mechanicznym systemem regeneracji filtrów oraz odpylacz suchy z mechanicznym systemem regeneracji filtrów” (doświadczalno-numeryczne modelowanie wirników o podwyższonej sprawności) – projekt w ramach programu „Demonstrator +”
 • "Badania procesu obladzania układów dolotowego lotniczego silnika tłokowego" (doświadczalne badania przepływów w oblodzonych układach dolotowych) – grant badawczy MNiSW.
 • "Modelowanie pracy turbinowego silnika lotniczego w warunkach oblodzenia" (doświadczalna symulacja procesu obladzania wlotów silnika turbinowego ) – grant badawczy MNiSW.
 • „Numeryczna analiza aerodynamiki złożonych obiektów metodą  objętości skończonych” (numeryczne badania charakterystyk aerodynamicznych) – grant badawczy MNiSW.
 • „Analiza podatności na zasysanie ciał obcych przez samoloty wielozadaniowe eksploatowane w Siłach Powietrznych RP. Wykorzystanie wyników badań do projektowania wlotów” (numeryczne badania zjawisk zachodzących w otoczeniu wlotów do silników samolotów wielozadaniowych) – grant badawczy MNiSW.
 • "Opracowanie projektu i budowa demonstratora technologii ultralekkiego samolotu jako elementu sieciocentrycznego systemu wsparcia rozpoznania i dowodzenia" (doświadczalne  badania charakterystyk aerodynamicznych) – projekt badawczo-rozwojowy.
 • "Automatyczne bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w środki monitorowania i nadzorowania wspomagające działania Policji i Straży Pożarnej" (doświadczalne  badania charakterystyk aerodynamicznych) – projekt badawczo-rozwojowy.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
 • Instytut Lotnictwa,
 • Politechnika Warszawska,
 • Zakłady lotnicze Margański&Mysłowski,
 • Avio Polska,
 • WIG WAT;
 • Sigma SA

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Michał FRANT
Zakres badań/obszary badawcze

Jednym z kierunków badań realizowanych w Laboratorium Awioniki są badania nad systemami sterowania platform bezzałogowych. Obszar tej tematyki obejmuje zarówno badania ukierunkowane na analizę funkcjonalna i strukturalną autopilota, jako elementu zarządzającego realizacją zaimplementowanego do pamięci sterownika programu funkcjonalnego, jak i szerokiego spektrum czujników (laserowych, ultradźwiękowych, radiowych, itp.) dostarczających informację o przestrzeni otaczającej platformę bezzałogową. Realizowane badania oprócz aspektu sprzętowego odnoszą się także do obszaru związanego z oprogramowaniem badanych układów/urządzeń poprzez analizę zastosowania określonych praw sterowania.

Drugim z kierunków badań realizowanych w Laboratorium Awioniki jest rozwój technologii związanej z symulatorami. Tematyka badawcza w tym obszarze odnosi się zarówno do rozwiązań konstrukcyjnych, stosowanych w nowoczesnych symulatorach, jak i aspektów dotyczących weryfikacji kwalifikacji kandydatów na potencjalnych operatorów bezpilotowych statków powietrznych.

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014
 • „Miniaturowy, pokładowy system akwizycji danych z przetwornikami inteligentnymi na potrzeby identyfikacji własności dynamicznych i syntezy układów sterowania bezpilotowych statków powietrznych” – grant badawczy MNiSW.
 • „Odwzorowanie pracy urządzeń wyposażenia pokładowego samolotu w proceduralnym symulatorze lotu wraz z przygotowaniem stanowiska badawczego” – grant badawczy WAT.
 • „Eksperymentalna metoda optymalizacji systemu awionicznego bezpilotowego statku powietrznego z wykorzystaniem platformy badawczej” – grant badawczy MNiSW.
 • „System sterowania  profilem lotu platformy latającej” – grant badawczy WAT.
 • „Zastosowanie kamer VoIP i skanerów laserowych przestrzeni w systemie wizyjnym bezpilotowego statku powietrznego” – grant badawczy WAT.
 • „Odwzorowanie pracy urządzeń wyposażenia pokładowego statku powietrznego w proceduralnym symulatorze lotu wraz z przygotowaniem stanowiska badawczego” – grant badawczy WAT

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
 • Tech-Sim Sp. z o.o.
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Mariusz WAŻNY
Zakres badań/obszary badawcze

W Laboratorium Badań Napędów Lotniczych oraz Laboratorium Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych od wielu lat prowadzone są prace na rzecz rozwoju przemysłu lotniczego z zakresu.:

 • projektowania bryły aerodynamicznej statku powietrznego;
 • kształtowania struktury statku powietrznego;
 • wytwarzania elementów konstrukcyjnych statków powietrznych;
 • prowadzenia prób na ziemi i w locie opracowywanych statków powietrznych;
 • wytrzymałościowych badań doświadczalnych konstrukcji lotniczych;
 • badań sztywnościowych statków powietrznych;
 • badań zmęczeniowych struktur wytrzymałościowych płatowców;
 • numerycznych badań przepływowych, wytrzymałościowych i zawieszeń magnetycznych;
 • tunelowych badań przepływowych;
 • wibroakustyki konstrukcji lotniczych;
 • pomiarów precyzyjnych z wykorzystaniem maszyn współrzędnościowych oraz przestrzennych skanerów optycznych;
 • zaawansowanych systemów sterowania silników lotniczych i optymalizacji ich konstrukcji;
 • zaawansowanych systemów sterowania statkami powietrznymi (w tym bezzałogowymi statkami powietrznymi);
 • zaawansowanych technologii łożysk i prowadnic magnetycznych oraz generatorów i napędów;pomiarów cieplnych.

Dalekosiężnym celem realizowanych projektów infrastrukturalnych jest stworzenie zaplecza naukowo-badawczego dla dynamicznie rozwijającego się polskiego przemysłu z zakresu General Aviation. Uruchomiona infrastruktura naukowo-badawcza  wykorzystywana jest w procesie projektowania nowych statków powietrznych odznaczających się wysokimi parametrami jakościowymi i osiągowymi. Laboratoria mają możliwość prowadzenia unikalnych w skali kraju i Unii Europejskiej, numerycznych oraz doświadczalnych badań statków powietrznych i lotniczych silników turbinowych.

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014
 • „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno- doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”; - Działanie 2.2 - POIG.02.02.00-14-022/09;
 • „Nowoczesny środek transportu osobistego FLARIS LAR 1” - Działanie 1.3.1 - POIG.01.03.01-14-077/12;
 • „Opracowanie założeń i stworzenie prototypu hybrydowego samolotu TSA nowej generacj”i; POIG.01.04.00-14-260/11-00 – Działanie 1.4;
 • „Opracowanie i budowa samolotu akrobacyjnego nowej generacji  - projekt w ramach programu INNOTECH;
 • „AT 5 - stworzenie światowego standardu bezpieczeństwa w szkolnictwie lotniczym”; POIG.01.04.00-14-086/12– Działanie 1.4;
 • „Wsparcie Klastra konstrukcji i technologii lotniczych General Aviation” - RPMA.01.06.00-14-012/12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego;
 • „Zwiększenie użyteczności lekkiego samolotu o innowacyjnym układzie aerodynamicznym typowym dla samolotów klasy STOL” – projekt w ramach Programu Badań Stosowanych;
 • „Opracowanie projektu i budowa demonstratora technologii ultralekkiego samolotu jako elementu sieciocentrycznego systemu wsparcia rozpoznania i dowodzenia” – projekt badawczo-rozwojowy.
 • „Odrzutowe cele powietrzne z programowaną trasą lotu”  – projekt badawczo-rozwojowy.
 • „Wykorzystanie nowych technologii inżynierii powierzchni i łożysk magnetycznych w budowie miniaturowego turbinowego silnika odrzutowego” – projekt w ramach Programu Badań Stosowanych;
 • „Badania charakterystyk aerodynamicznych modelu samolotu F-16 w opływie około i naddźwiękowym, wizualizacja opływu oraz modelowe badania zrzutu podwieszeń„  - grant własny MNiSW
 • „Autonomiczne Bezzałogowe Statki Powietrzne wyposażone w środki monitorowania i nadzorowania wspomagające działania Policji i Straży Pożarnej” -  projekt badawczo-rozwojowy
 • „Opracowanie zaawansowanych technologii napraw płatowców i silników statków powietrznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP”-  projekt badawczo-rozwojowy.
 • „Opracowanie technologii regeneracji podzespołów i części lotniczych silników turbinowych z nadstopów niklu i stopów tytanu, nowoczesnymi technikami spawania i napawania”- grant własny MNiSW

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Politechnika W-ka,
 • Instytut Lotnictwa,
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2,
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4,
 • Airbus Defense and Space,
 • AT-P AVIATION Sp. z o.o.,
 • AERO AT,
 • AM TECHNOLOGIES POLSKA,
 • MSP Marcin Szender, - Metal-Master Sylwia Ładzińska,
 • Flaris Sp. z o.o., - COMPUTER-PROGRESS LITWINIUK,
 • PPHU „ROYAL-STAR”,
 • Delta Rafał Mikke,
 • Zakłady Lotnicze „3xtrim”,
 • Aero-Service Jacek Skopiński,
 • NB Composites Norbert Borowiec,
 • SZEL-TECH Szeliga Grzegorz,
 • Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski SA,
 • AirKrol SC.

 

Osoba kontaktowa
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik
Zakres badań/obszary badawcze

W Laboratorium Badań Napędów Lotniczych oraz Laboratorium Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych od wielu lat prowadzone są prace na rzecz rozwoju przemysłu lotniczego z zakresu.:

 • projektowania bryły aerodynamicznej statku powietrznego;
 • kształtowania struktury statku powietrznego;
 • wytwarzania elementów konstrukcyjnych statków powietrznych;
 • prowadzenia prób na ziemi i w locie opracowywanych statków powietrznych;
 • wytrzymałościowych badań doświadczalnych konstrukcji lotniczych;
 • badań sztywnościowych statków powietrznych;
 • badań zmęczeniowych struktur wytrzymałościowych płatowców;
 • numerycznych badań przepływowych, wytrzymałościowych i zawieszeń magnetycznych;
 • tunelowych badań przepływowych;
 • wibroakustyki konstrukcji lotniczych;
 • pomiarów precyzyjnych z wykorzystaniem maszyn współrzędnościowych oraz przestrzennych skanerów optycznych;
 • zaawansowanych systemów sterowania silników lotniczych i optymalizacji ich konstrukcji;
 • zaawansowanych systemów sterowania statkami powietrznymi (w tym bezzałogowymi statkami powietrznymi);
 • zaawansowanych technologii łożysk i prowadnic magnetycznych oraz generatorów i napędów;pomiarów cieplnych.

Dalekosiężnym celem realizowanych projektów infrastrukturalnych jest stworzenie zaplecza naukowo-badawczego dla dynamicznie rozwijającego się polskiego przemysłu z zakresu General Aviation. Uruchomiona infrastruktura naukowo-badawcza  wykorzystywana jest w procesie projektowania nowych statków powietrznych odznaczających się wysokimi parametrami jakościowymi i osiągowymi. Laboratoria mają możliwość prowadzenia unikalnych w skali kraju i Unii Europejskiej, numerycznych oraz doświadczalnych badań statków powietrznych i lotniczych silników turbinowych.

 
Projekty realizowane w latach 2007 - 2014
 • „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno- doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”; - Działanie 2.2 - POIG.02.02.00-14-022/09;
 • „Nowoczesny środek transportu osobistego FLARIS LAR 1” - Działanie 1.3.1 - POIG.01.03.01-14-077/12;
 • „Opracowanie założeń i stworzenie prototypu hybrydowego samolotu TSA nowej generacj”i; POIG.01.04.00-14-260/11-00 – Działanie 1.4;
 • „Opracowanie i budowa samolotu akrobacyjnego nowej generacji  - projekt w ramach programu INNOTECH;
 • „AT 5 - stworzenie światowego standardu bezpieczeństwa w szkolnictwie lotniczym”; POIG.01.04.00-14-086/12– Działanie 1.4;
 • „Wsparcie Klastra konstrukcji i technologii lotniczych General Aviation” - RPMA.01.06.00-14-012/12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego;
 • „Zwiększenie użyteczności lekkiego samolotu o innowacyjnym układzie aerodynamicznym typowym dla samolotów klasy STOL” – projekt w ramach Programu Badań Stosowanych;
 • „Opracowanie projektu i budowa demonstratora technologii ultralekkiego samolotu jako elementu sieciocentrycznego systemu wsparcia rozpoznania i dowodzenia” – projekt badawczo-rozwojowy.
 • „Odrzutowe cele powietrzne z programowaną trasą lotu”  – projekt badawczo-rozwojowy.
 • „Wykorzystanie nowych technologii inżynierii powierzchni i łożysk magnetycznych w budowie miniaturowego turbinowego silnika odrzutowego” – projekt w ramach Programu Badań Stosowanych;
 • „Badania charakterystyk aerodynamicznych modelu samolotu F-16 w opływie około i naddźwiękowym, wizualizacja opływu oraz modelowe badania zrzutu podwieszeń„  - grant własny MNiSW
 • „Autonomiczne Bezzałogowe Statki Powietrzne wyposażone w środki monitorowania i nadzorowania wspomagające działania Policji i Straży Pożarnej” -  projekt badawczo-rozwojowy
 • „Opracowanie zaawansowanych technologii napraw płatowców i silników statków powietrznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP”-  projekt badawczo-rozwojowy.
 • „Opracowanie technologii regeneracji podzespołów i części lotniczych silników turbinowych z nadstopów niklu i stopów tytanu, nowoczesnymi technikami spawania i napawania”- grant własny MNiSW
 
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Politechnika W-ka,
 • Instytut Lotnictwa,
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2,
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4,
 • Airbus Defense and Space,
 • AT-P AVIATION Sp. z o.o.,
 • AERO AT,
 • AM TECHNOLOGIES POLSKA,
 • MSP Marcin Szender, - Metal-Master Sylwia Ładzińska,
 • Flaris Sp. z o.o., - COMPUTER-PROGRESS LITWINIUK,
 • PPHU „ROYAL-STAR”,
 • Delta Rafał Mikke,
 • Zakłady Lotnicze „3xtrim”,
 • Aero-Service Jacek Skopiński,
 • NB Composites Norbert Borowiec,
 • SZEL-TECH Szeliga Grzegorz,
 • Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski SA,
 • AirKrol SC.
 
Osoba kontaktowa
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik
Zakres badań/obszary badawcze

Badania właściwości termofizycznych  materiałów :

 • dyfuzyjności cieplnej,
 • ciepła właściwego,
 • rozszerzalności cieplnej,
 • pomiary termograwimetryczne,
 • dynamiczna analiza mechaniczna DMA,

w szerokim zakresie temperatury od -150ᵒC do 2000ᵒC w zależności od mierzonej właściwości. Pomiary z wysoką rozdzielczością termiczną i  użyciem materiałów referencyjnych, w oparciu o specjalistyczną aparaturę firmy NETZSCH Niemcy (dyfuzometr LFA 427 i 467, DSC 404, DIL 402, DMA 242, STA 2500)

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014
 • ”Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych” - Działanie 2.2 - POIG.02.02.00-14-022/09;
 • „Nowoczesny środek transportu osobistego FLARIS LAR1” Działanie 1.3.1 - POIG.01.03.01-14-077/12;

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Politechnika W-ka,
 • Instytutu Lotnictwa,

 

Osoba kontaktowa
 • prof. dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
Zakres badań/obszary badawcze

W Pracowni Zawieszeń Magnetycznych prowadzone są badania nad wykorzystaniem zawieszeń magnetycznych w technice lotniczej. W pracowni konstruuje się aktywne zawieszenia magnetyczne, pasywne zawieszenia magnetyczne, niekonwencjonalne napędy elektryczne (silniki bezłożyskowe i silniki liniowe). Projektowane łożyska magnetyczne wykorzystywane są w układach łożyskowania turbin silników odrzutowych. Jednym z głównych obszarów prowadzonych badań nad aktywnymi układami łożyskowania jest opracowanie zaawansowanych adaptacyjnych układów sterowania.

Oprócz prac nad wykorzystaniem aktywnych systemów łożyskowania prowadzone są prace nad wykorzystaniem pasywnych zawieszeń magnetycznych w układach łożyskowania turbin. Podstawową zaletą układów pasywnych jest brak zasilania łożysk w trakcie pracy. W pracowni opracowano pasywne łożyska magnetyczne z magnesami trwałymi i pasywne łożyska elektrodynamiczne. W łożyskach tego typu wykorzystane zostały tablice Halbacha. Na potrzeby projektowania pasywnych układów łożyskowania opracowany został model magnesu jako pętla z prądem molekularnym. Model ten pozwala opisać zjawiska zachodzące w tablicach magnesów, rozkłady pola magnetycznego i oddziaływania między magnesami.

Innym obszarem wykorzystania zawieszeń pasywnych są liniowe prowadnice magnetyczne. Opracowane w Pracowni Zawieszeń Magnetycznych prowadnice wykorzystują zawieszenia pasywne z nadprzewodnikami i z elektrodynamiczne. Wykorzystując prowadnice magnetyczne i silniki liniowe opracowano magnetyczny system startu i lądowania bezzałogowych statków powietrznych.

Kolejnym obszarem badań prowadzonych w pracowni zawieszeń magnetycznych są bezłożyskowe silniki elektryczne. Takie silniki mogą pełnić jednocześnie funkcję podpory magnetycznej, rozrusznika silnika turbinowego, prądnicy oraz elementu pomiarowego systemu diagnozującego stan turbiny.

Oprócz wymienionych powyżej technologii, zespół Pracowni Zawieszeń Magnetycznych zajmuje się opracowanie układów wykonawczych dla systemów sterowania statków powietrznych, piloty automatyczne, głowice obserwacyjne, układy sterowania silników lotniczych oraz zaawansowanymi algorytmami na potrzeby sterowania i nawigacji grup robotów latających.

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014
 • „Opracowanie i badanie lotniczego układu wykonawczego z bezłożyskowym silnikiem elektrycznym” – grant własny MNiSW.
 • „Opracowanie i badanie lotniczego układu wykonawczego z liniowym silnikiem elektrycznym”- grant własny MNiSW.
 • „System sterowania  profilem lotu platformy latającej” - grant własny WAT.
 • „Autonomiczne Bezzałogowe Statki Powietrzne wyposażone w środki monitorowania i nadzorowania wspomagające działania Policji i Straży Pożarnej, MNiSW” – projekt badawczo-rozwojowy.
 • Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych” - projekt infrastrukturalny realizowany w ramach POIG, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2.
 • „Wykorzystanie nowych technologii inżynierii powierzchni i łożysk magnetycznych w budowie miniaturowego turbinowego silnika odrzutowego” - projekt w ramach Programu Badań Stosowanych.
 • “Integrated Ground and on-Board System for Support Aircraft Safe Take off and Landing – GABRIEL” – project UE

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Instytut Lotnictwa,
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Radomska,
 • Szkoła Głowna Straży Pożarnej,
 • Smart Trading Company SP. Z o.o,.
 • SterKom

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Mariusz WAŻNY

 

Instytut Techniki Uzbrojenia

 

W Laboratorium Amunicji Instytutu Techniki Uzbrojenia zgromadzono unikatowy w skali europejskiej zbiór zagranicznych i krajowych środków bojowych oraz specjalistyczny sprzęt laboratoryjny (wraz z oprzyrządowaniem) do elaboracji oraz badań amunicji i środków bojowych. Stanowiska badawcze umożliwiają m.in.: wyznaczanie charakterystyk masowych i bezwładnościowych pocisków strzeleckich i artyleryjskich, badania prędkości palenia się ścieżek pirotechnicznych oraz badania spłonek amunicji strzeleckiej.

Laboratorium Balistyki Instytutu Techniki Uzbrojenia dysponuje bazą naukowo-badawczą, umożliwiającą prowadzenie badań eksperymentalnych zjawisk balistyki wewnętrznej, przejściowej, zewnętrznej i końcowej, w tym kompleksowych badań doświadczalnych właściwości energetyczno-balistycznych stałych materiałów miotających i stałych paliw rakietowych, a także badań doświadczalnych prochowych układów miotających kalibru od 5,56 mm do 12,7 mm i rakietowych układów napędowych.

Główny obszar działalności naukowo-badawczej Laboratorium Broni Palnej Instytutu Techniki Uzbrojenia, dotyczy badań specjalistycznych broni strzeleckiej, artyleryjskiej i środków bojowych. Dzięki jego wyposażeniu m.in. w unikatową aparaturę i stanowiska laboratoryjne do badania charakterystyk dynamicznych, jest zaangażowane w realizację projektów nad nową lub modernizowaną bronią palną.

Laboratorium Komputerowych Systemów Inżynierskich Instytutu Techniki Uzbrojenia, wyposażone m.in. w wysokowydajne jednostki komputerowe i nowoczesne oprogramowanie, a także laserowe skanery i drukarki 3D, realizuje prace naukowo-badawcze z zakresu zaawansowanych metod projektowania, wytwarzania i eksploatacji złożonych obiektów technicznych, w tym techniki wojskowej.

Główne obszary działalności naukowo-badawczej Laboratorium Modelowania Zjawisk Balistyki Instytutu Techniki Uzbrojenia, dotyczą modelowania i symulacji numerycznych zjawisk balistyki, dynamiki lotu, mechaniki i oddziaływania wybuchu na różnego typu materiały i obiekty techniczne, w środowiskach takich jak: CFD FLUENT, PRODAS, Pascal, MatLab.

Laboratorium Technologii Instytutu Techniki Uzbrojenia dysponuje m.in. obrabiarkami CNC, aparaturą do przygotowania zgładów metalograficznych, mikroskopem optycznym, stanowiskami badawczymi do oceny właściwości materiałów w zakresie od statycznych do dynamicznych szybkości odkształcenia („dzielony pręt Hopkinsona”, „test Taylora”, „test pierścieniowy”, „statyczna próba rozciągania/ściskania”), a także stanowiskami badawczymi do oceny jakości wykonanych części (nowoczesne maszyny współrzędnościowe i pomiarowe). Dzięki temu Laboratorium ma możliwość kompleksowego podejścia do problematyki przygotowania i projektowania procesów technologicznych wytwarzania części maszyn (a w szczególności broni, amunicji i osłon balistycznych), w tym z wykorzystaniem metalurgii proszków do produkcji elementów broni i amunicji.

Laboratorium Uzbrojenia Instytutu Techniki Uzbrojenia posiada m.in. bogaty zbiór broni strzeleckiej, artyleryjskiej i rakietowej (w tym broń wojskową, myśliwską, sportową i eksperymentalną) oraz wyposażenia specjalistycznego do broni. To sprawia, że Laboratorium posiada unikatowe kompetencje w obszarze praktycznego szkolenia w zakresie budowy, działania i eksploatacji broni i jej wyposażenia, a także prowadzenia prac naukowo-badawczych w dziedzinie rozwoju uzbrojenia.