Wydział Logistyki

Zakres badań/obszary badawcze

Dydaktyka
Obszar zainteresowania - kształcenie logistyczne studentów obejmujące problematykę zarządzania procesami zaopatrzenia, produkcji i i dystrybucji z uwzględnieniem transportu i gospodarki magazynowej.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
  • PC GUARD Graffiti
  • SOFTWARE SOLUTIONS

 

Osoba kontaktowa
  • mgr inż. Anna Borucka
  • por mgr inż. Małgorzata Grzelak

 

Uwagi

Stan aktualny

Zakres badań/obszary badawcze

Dydaktyka – kształcenie podchorążych i doskonalenie oficerów w obszarze systemu zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych w podsystemach: kierowania, materiałowym, technicznym, transportu i ruchu wojsk i infrastruktury wojskowej w czasie pokoju i wojny oraz misji Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju.

 

Osoba kontaktowa
  • dr inż. Jarosław Sieczka
Zakres badań/obszary badawcze

Procesy magazynowe- identyfikacja i badanie przepływów towarów, techniki składowania i kompletacji zapasów wraz z nowoczesnym oprogramowaniem i technikami magazynowania, identyfikacji i badania jakości kodów kreskowych, radiowej identyfikacji danych, monitorowania przesyłek od nadawcy do odbiorcy to nie tylko sfera dydaktyki, ale również podstawa do podejmowania przez studentów i słuchaczy ciekawych i ambitnych tematów badawczych z obszaru zaawansowanych technologii magazynowych stosowanych w gospodarce i SZ RP.

 

Uwagi

Stan docelowy

2017 - 2018

Utworzenie Centrum Logistyki Stosowanej poprzez wybudowanie obiektu magazynowego (w tym kilku laboratoriów) po ujęciu w "Planie inwestycji budowlanych WAT na 2016-2018"

Zakres badań/obszary badawcze

Obszar badań - zarządzanie jakością i normalizacja wyrobów obronnych oraz opracowywanie dokumentów w oparciu o bibliotekę Polskich Norm i Norm Obronnych.

Zakres badań/obszary badawcze

Zakres badań– rozwiązywanie problemów taktyczno-operacyjnych do wypracowania decyzji dowódcy i zabezpieczenia jej przez organy logistyczne z uwzględnieniem programów symulacyjno-wizualizacyjnych.