Wydział Cybernetyki

Zakres badań/obszary badawcze

Infrastruktura informatyczna niezbędna dla realizacji zajęć dydaktycznych i wspomaganie realizacji statutowych zadań Wydziału

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014

Informatyczny system e-Dziekanat wspomagający za pośrednictwem sieci WWW procesy realizowane w ramach wydziału uczelni.

 

Osoba kontaktowa

dr Grzegorz Betliński

Zakres badań/obszary badawcze
 1. Protokół IPv6, integracja IPv4, IPv6
 2. Diagnostyka systemowa, Systemy wieloprocesorowe
 3. Bezpieczeństwo, współpraca systemów przetwarzających dane o różnych klauzulach
 4. Bezpieczeństwo teleinformatyczne

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014
 1. Projekt rozwojowy nr O R00 0024 06 pt. "Metoda gwarantowania jakości usług w taktycznym systemie łączności wykorzystującym technikę sieciową IPv6 i integracji systemów bazujących na IPv4", 2008--2010
 2. Praca badawcza nr O N514 051135 pt " Zwiększanie wiarogodności i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz mikroprocesorowych przez zastosowanie metod diagnostyki systemowej", 2008--2011
 3. Projekt rozwojowy nr O R000 140 11 pt. " Bezpieczna stacja do zastosowań specjalnych", 2010-2012
 4. Projekt niejawny 2015-2018

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 1. Wojskowy Instytut Łączności (lider), Wojskowa Akademia Techniczna, TRANSBIT Sp. z o.o.
 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 3. Wojskowa Akademia Techniczna (lider),  FILBICO Sp. z o.o. , Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Wojskowy Instytut Łączności,
 4. Ministerstwo Obrony Narodowej

 

Osoba kontaktowa
 1. dr inż. Janusz Furtak (koordynator ze strony WAT)
 2. dr hab. inż. Zbigniew Zieliński - kierownik projektu
 3. dr hab. inż. Zbigniew Zieliński - kierownik projektu
 4. dr inż. Janusz Furtak (koordynator ze strony WAT)

 

Zakres badań/obszary badawcze
 1. Kryptologia, Kryptoanaliza szyfrów blokowych
 2. Kryptologia, Kryptografia
 3. Kryptologia, Kryptografia, Protokoły kryptograficzne, Krzywe eliptyczne
 4. Kryptologia, Kryptografia, Ciała skończone, Krzywe eliptyczne
 5. Łączność radiowa, Kryptografia
 6. Sieciocentryzm, Kryptografia, Krzywe eliptyczne
 7. Kryptografia, Analiza obrazu, Biometria
 8. Kryptografia, Cyfrowe znaki wodne

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014
 1. Projekt badawczy (grant) Nr O N516005733, Metoda wyznaczenia wymaganej liczby tekstów jawnych i szyfrogramów do przeprowadzenia skutecznej kryptoanalizy różnicowej wybranych szyfrów blokowych, 2007 - 2008
 2. projekt zamawiany Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli,  podtemat 3.1. Narodowy algorytm kryptograficzny, 2007 - 2009
 3. Projekt rozwojowy nr O R00 0031 06 Implementacja systemu kryptograficznego w oparciu o innowacyjne technologie półprzewodnikowe. 2008 - 2010
 4. Projekt rozwojowy Nr O R00 0043 07, Demonstrator technologii generatora koprocesora kryptograficznego operującego na elementach z ciała GF(2n),  2009 - 2011
 5. projekt rozwojowy Nr O R00 0058 08, System ochrony kryptograficznej łączności radiowej ZT,  2009 -2011
 6. Projekt rozwojowy Nr O R00 0069 07, Kryptografia wykorzystująca krzywe eliptyczne w zastosowaniach do terminali telefonicznych i radiostacji IP przeznaczonych do pracy w sieciocentrycznych systemach koalicyjnych i narodowych, 2009 - 2011
 7. Projekt rozwojowy Nr O R00 0111 12, Opracowanie demonstratora technologii na potrzeby wykonania prototypu systemu monitorowania lotnisk, 2010 - 2012
 8. Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (SYNAT),  „Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej” w ramach konsorcjum uczelni,   10.08.2010 – 10.08.2013. Zadanie naukowe: Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Realizacja Etapu B19 pt. Opracowanie mechanizmów ochrony zasobów informacyjnych z uwzględnieniem praw autorskich, zasad ochrony danych osobowych oraz przyjętych modeli udostępniania danych i usług.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnika Białostocka
 3. firma WASKO S.A., Gliwice; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 4. firma WASKO S.A., Gliwice; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 5. Firma KENBIT, Warszawa; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 6. firma TRANSBIT Sp z o.o., Warszawa; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 7. firma ENTE Sp. z o.o.; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 8. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Polsko - Japońska Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Warszawa; Politechnika Gdańska; Politechnika Wrocławska; Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowy; Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica, Kraków; Uniwersytet Warszawski, Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych; Naukowa i Akademicka Sieć Naukową, Warszawa; Biblioteka Narodowa, Warszawa; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego

 

Osoba kontaktowa
 1. prof. dr hab. inż. Jerzy Gawinecki - kierownik  projektu; dr inż. Michał Misztal - główny wykonawca
 2. dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof.  WAT - kierownik  projektu
 3. prof. dr hab. Jerzy Gawinecki - kierownik  projektu
 4. prof. dr hab. Jerzy Gawinecki - kierownik   projektu
 5. prof. dr hab. Jerzy Gawinecki - kierownik  projektu
 6. dr inż. Piotr Bora - kierownik  projektu
 7. dr inż. Michał Misztal - kierownik projektu
 8. Jerzy Gawinecki - kierownik etapu pracy
Zakres badań/obszary badawcze

W badaniach wykorzystuje się dwie unikalne własności mikrokontrolerów: zdolność symulowania ich pracy jedynie w oparciu o dołączany kod wykonywalny, bez konieczności ujawniania kodu źródłowego (co jest tożsame z faktycznym zaprogramowaniem układu) oraz możliwość współpracy wirtualnie wytworzonych urządzeń ze światem rzeczywistym dzięki mapowaniu rzeczywistych portów komunikacyjnych systemu komputerowego.

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014

Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie’

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

NCBiR / OPI

 

Osoba kontaktowa

Kierownik projektu - dr inż. Tomasz Górski, osoba kontaktowa ppłk dr inż. Krzysztof Murawski

Zakres badań/obszary badawcze

Zaawansowane techniki grafiki komputerowej i biometrii

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014

Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie’

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

NCBiR / OPI

 

Osoba kontaktowa

Kierownik projektu - dr inż. Tomasz Górski, osoba kontaktowa ppłk dr inż. Krzysztof Murawski

Zakres badań/obszary badawcze

Wykorzystanie technologii teleinformatycznych przyczyni się do promowania otwartego, zdecentralizowanego i dynamicznego Internetu, wzrostu technicznych standardów umożliwiających jego ciągły rozwój i przyczyniających się do innowacyjności, zgodności integracyjnej systemów, większego udziału i dostępu do sieci oraz zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu.

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014

Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie’

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

NCBiR / OPI

 

Osoba kontaktowa

Kierownik projektu - dr inż. Tomasz Górski, osoba kontaktowa ppłk dr inż. Krzysztof Murawski

Zakres badań/obszary badawcze

Techniki multimedialne

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014

Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie’

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

NCBiR / OPI

 

Osoba kontaktowa

Kierownik projektu - dr inż. Tomasz Górski, osoba kontaktowa ppłk dr inż. Krzysztof Murawski

Zakres badań/obszary badawcze

Robotyka

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014

Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie’

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

NCBiR / OPI

 

Osoba kontaktowa

Kierownik projektu - dr inż. Tomasz Górski, osoba kontaktowa ppłk dr inż. Krzysztof Murawski

Zakres badań/obszary badawcze

Telemetria

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014

Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie’

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

NCBiR / OPI

 

Osoba kontaktowa

Kierownik projektu - dr inż. Tomasz Górski, osoba kontaktowa ppłk dr inż. Krzysztof Murawski

Zakres badań/obszary badawcze
 1. Systemy dla Państwowej Straży Pożarnej/Systemy szkolenia/Symulacja wirtualna/Symulacja zagrożeń
 2. Systemy dla Sił Zbrojnych/Systemy szkolenia/Symulacja wirtualna
 3. Systemy szkolenia/Symulacja wirtualna

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014
 1. Projekt nr O ROB 0001 01/ID 1/3 (PBR 15-033) pt. Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSR
 2. Projekt PBU /01-115/2012/WAT, Symulator Systemu Kierowania Ogniem wieży Hitfist-30P do Symulatora SK-1 Pluton KTO Rosomak, 2012-2013
 3. Projekt UOD-DEM-1-501/001,  Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych  zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich działania, 2013-2016

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 1. Centrum  Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, Akademia Obrony Narodowej, PRODUS S.A., SPECOPS
 2. Projekt wykonany na zlecenie Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o. w Gliwicach (Bumar LĄD)
 3. QUMAK S.A., Instytut Kolejnictwa, IKKU Sp. z o.o.

 

Osoba kontaktowa
 1. Dr inż. Roman Wantoch-Rekowski – kierownik projektu
 2. Dr inż. Roman Wantoch-Rekowski – kierownik projektu
 3. Dr inż. Jerzy Stanik – kierownik projektu
Zakres badań/obszary badawcze
 1. Modelowanie zagrożeń/Systemy zarządzania kryzysowego
 2. Modelowanie zagrożeń terrorystycznych/Systemy zarządzania kryzysowego/Systemy wczesnego ostrzegania
 3. Modelowanie i algorytmizacja działań bojowych/Systemy wspomagania dowodzenia/Systemy Sił Zbrojnych
 4. Modelowanie i algorytmizacja działań bojowych/ Systemy Sił Zbrojnych/Systemy szkolenia/Symulacja działań bojowych/Symulacja konstruktywna/Symulatory walki
 5. Modelowanie zagrożeń terrorystycznych/Monitoring bezpieczeństwa obywateli/Systemy zarządzania kryzysowego/Prognozowanie zagrożeń/Symulacja zagrożeń
 6. Analiza efektywności procesów w organizacji/ Modelowanie i algorytmizacja działań bojowych/Systemy wspomagania dowodzenia/Systemy dla Sił Zbrojnych/Symulacja działań bojowych/Symulacja konstruktywna/Zagrożenia w cyberprzestrzeni
 7. Systemy dla fotoniki i telekomunikacji
 8. Modelowanie i algorytmizacja działań bojowych/ Systemy dla Sił Zbrojnych/Systemy szkolenia/Symulacja działań bojowych/Symulacja konstruktywna/Symulatory walki
 9. Modelowanie i algorytmizacja działań bojowych/Systemy wspomagania dowodzenia/Systemy dla Sił Zbrojnych/Integracja systemów
 10. Modelowanie zagrożeń/Monitoring bezpieczeństwa obywateli/Systemy zarządzania kryzysowego/ Prognozowanie zagrożeń/Symulacja zagrożeń
 11. Analiza efektywności procesów w organizacji/Modelowanie ścieżek klinicznych/Systemy wspomagania decyzji medycznych
 12. Metody diagnostyki chorób/Modelowanie chorób/Monitoring bezpieczeństwa obywateli/Systemy wspomagania decyzji medycznych
 13. Modelowanie i algorytmizacja działań bojowych/ Systemy wspomagania dowodzenia/ Systemy dla Sił Zbrojnych/Prognozowanie zagrożeń/Symulacja działań bojowych/Symulacja konstruktywna/Symulacja zagrożeń/Symulatory walki
 14. Analiza efektywności procesów w organizacji/Metody diagnostyki chorób/Modelowanie procesów/Modelowanie chorób/Monitoring bezpieczeństwa obywateli/Systemy dla służb epidemiologicznych/Informatyczne systemy szkolenia/Symulacja konstruktywna/Symulacja procesów/Symulacja zagrożeń
 15. Analiza efektywności procesów w organizacji/Modelowanie procesów/Symulacja procesów na potrzeby informatyzacji procesu karnego
 16. Systemy dla Państwowej Straży Pożarnej/Systemy szkolenia/Symulacja wirtualna/Symulacja zagrożeń
 17. Systemy dla Sił Zbrojnych/Systemy szkolenia/Symulacja wirtualna
 18. Modelowanie procesów/Modelowanie zagrożeń/Prognozowanie zagrożeń/Symulacja zagrożeń
 19. Analiza efektywności procesów w organizacji/Modelowanie procesów/ Modelowanie i algorytmizacja działań bojowych/Systemy wczesnego ostrzegania/Symulacja działań wojskowych/Symulacja konstruktywna
 20. Analiza efektywności procesów w organizacji/ Modelowanie procesów/Systemy dla służb epidemiologicznych/Systemy szkolenia/Symulacja konstruktywna/Symulacja procesów
 21. Analiza efektywności procesów w organizacji/ Modelowanie i algorytmizacja działań bojowych/Systemy wspomagania dowodzenia/Systemy dla Sił Zbrojnych/Symulacja działań bojowych/Symulacja konstruktywna/Zagrożenia w cyberprzestrzeni
 22. Modelowanie zagrożeń/Systemy wspomagania dowodzenia/Systemy dla Straży Granicznej/Systemy szkolenia/Symulacja konstruktywna/Symulacja wirtualna/Symulacja zagrożeń

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2014
 1. Projekt zamawiany PBZ-MIN/011/013/2004 (28-416) Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m.st. Warszawy, 2006-2009
 2. Projekt SEC5-PR-113700 Highway to Security: Interoperability for Situation Awareness and Crisis Management (HiTS-ISAC), “Requirements and Design of Automatic Alarms”, 2006-2008
 3. Projekt badawczo-rozwojowy, Zautomatyzowane narzędzia wspomagania decyzji – system ekspercki pk. GURU, Cel: opracowanie i dostarczenie SZ RP ekspertowych narzędzi wspomagania decyzji w zakresie dowodzenia i kierowania dla zautomatyzowanych systemów dowodzenia SZ RP, 2004-2008
 4. Praca wdrożeniowa systemu symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego – ZŁOCIEŃ, w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON, 2005-2008
 5. PBZ-MNiSW-DBO-01/I/2007(28-201), Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli
 6. PBZ-MNiSW-DBO-02/I/2007, Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych, 2007-2010
 7. Projekt MNiSW nr N N517 228235, Przestrajalny i rekonfigurowalny, mikrooptoelektroniczny system przełączania sygnału dla fotoniki i telekomunikacji, 2008-2011
 8. Projekt rozwojowy MNiSW nr O R00 0055 06 (15-496) Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji, 2008-2010
 9. Projekt rozwojowy MNiSW nr O R00 0050 06 (15-010) Integracja systemów dowodzenia, 2008-2010
 10. Projekt System Agregacji Raportów – Narzędzie Analityczne (SARNA), 20019
 11. Projekt 01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 2009-2010
 12. Projekt 02.03.03-00-145/08 (32-059) Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, 2009-2012
 13. Projekt nr A-0937-RT-GC (09-510), Asymmetric Threat Environment Analysis (through Asymmetric Engagement Modelling, Modelling of Impacts on Hearts & Minds, and Threat Scenario Generation from environmental factors) (ATHENA), 2010-2012
 14. Projekt MNiSW nr O R00 0009 09 (15-507), Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, 2009-2011
 15. Projekt nr O ROB 0021 01/ID 21/2 (PBR 15-047), Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne, 2011-2014
 16. Projekt nr O ROB 0001 01/ID 1/3 (PBR 15-033) pt. Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSR
 17. Projekt PBU /01-115/2012/WAT pt. Symulator Systemu Kierowania Ogniem wieży Hitfist-30P do Symulatora SK-1 Pluton KTO Rosomak, 2012-2013
 18. Projekt badawczo -rozwojowy 15-283/2012/WAT Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy analizy danych (gł. finansowych) w obszarze przestępczości finansowej, 2012-2015
 19. Projekt DOBR/0069/R/ID1/2012/03, System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP, 2012-2015
 20. Projekt PBS1/A7/0/2012, System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową, 2012-2014
 21. Projekt nr 12/EDA/2012, “Shared Situational Awareness in EU led CNO”, 2012-2014
 22. Projekt DOBR/0023/R/ID3/2013/03, Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony Granicy Państwowej oraz kontroli ruchu granicznego, 2013-2016

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 1. Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Instytut Łączności, NASK, Akademia Obrony Narodowej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Wojskowy Instytut Chemii i Radiologii, Instytut Energii Atomowej, ITTI, ORGMASZ
 2. EADS Defence and Security Systems SA, TeliaSonera, Swedish Defence Research Agency, EADS Secure Networks, TietoEnator ALISE, Denodo Technologies S.L., Hugin Expert A/S, Cybernetica AS, UAB "ERP", Saab AB
 3. System powstał na zlecenie DPZ MON
 4. System funkcjonuje w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej
 5. Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Prawa)
 6. Wojskowy Instytut Łączności, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A, Akademia Obrony Narodowej, OBR CTM, ABG SPIN S.A.
 7. CBMiM PAN
 8. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., Akademia Obrony Narodowej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Pentacomp Systemy informatyczne S.A.
 9. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., Akademia Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Łączności, ABG S.A.
 10. -
 11. Systemy Komputerowe GŁÓWKA S.A. z Bielko-Białej
 12. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 13. TNO (Holandia), EADS Defence Security, obecnie Cassidian (Francja), FFI (Norwegia), ITTI (Polska), TUT (Estonia), VTT (Finlandia)
 14. WIHiE, Politechnika Warszawska, SGGW, Instytut Chemii i techniki Jądrowej
 15. Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Prawa), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, PPBW Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
 16. Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, Akademia Obrony Narodowej, PRODUS S.A., SPECOPS
 17. Projekt wykonany na zlecenie Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o. w Gliwicach (Bumar LĄD)
 18. Kancelaria prawna SD&Partners z siedzibą w Warszawie
 19. Asseco Poland Sp. z o.o., Akademia Obrony Narodowej
 20. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Tecna Sp. z o.o., Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 21. Asseco, WIŁ, ITTI, Filbico
 22. MLabs Sp. z o.o., Akademia Obrony Narodowej

 

Osoba kontaktowa
 1. Dr hab. inż. Andrzej Najgebauer – kierownik projektu
 2. Dr hab. inż. Andrzej Najgebauer – kierownik projektu
 3. Dr hab. inż. Andrzej Najgebauer – kierownik projektu
 4. Dr hab. inż. Andrzej Najgebauer – kierownik projektu
 5. Dr hab. inż. Andrzej Najgebauer – kierownik projektu

 6. Dr hab. Inż. Ryszard Antkiewicz – kierownik projektu
 7. Prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak
 8. Dr hab. inż. Andrzej Najgebauer – kierownik projektu
 9. Dr. Hab. inż. Zbigniew Tarapata- kierownik projektu
 10. Dr inż. Dariusz Pierzchała- kierownik projektu
 11. Dr inż. Grzegorz Bliźniuk – kierownik projektu
 12. Prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak
 13. Dr hab. Inż. Ryszard Antkiewicz – kierownik projektu
 14. Dr hab. inż. Tadeusz Nowicki - koordynator
 15. Dr inż. Dariusz Pierzchała- kierownik projektu
 16. Dr inż. Roman Wantoch-Rekowski – kierownik projektu
 17. Dr inż. Roman Wantoch-Rekowski – kierownik projektu
 18. Dr inż. Maciej Kiedrowicz – kierownik projektu
 19. Dr hab. inż. Andrzej Najgebauer – kierownik projektu
 20. Dr hab. inż. Tadeusz Nowicki – kierownik projektu
 21. Mjr dr inż. Mariusz Chmielewski - kierownik projektu
 22. Mjr dr inż. Mariusz Chmielewski - kierownik projektu