Wojskowa Akademia Techniczna to wiodący ośrodek naukowo–badawczy, prowadzący badania w zakresie badań podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz udzielający doradztwa technicznego w zakresie nowoczesnych technologii, wykonywania ekspertyz, opinii naukowych i badań kwalifikacyjnych na potrzeby Sił Zbrojnych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw.

Wojskowa Akademia Techniczna swoją otwartość wyraża między innymi poprzez współpracę i partnerstwo z uczelniami akademickimi w Polsce i za granicą. Nasi najzdolniejsi studenci uczestniczą w pracach badawczych poza granicami naszego kraju, korzystając z inicjatyw krajowych i unijnych, obejmujących wymianę i kształcenie młodych naukowców.

Więzy współpracy łączą WAT zarówno z czołowymi uczelniami i instytutami krajowymi jak i zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Ameryki i Azji.

800

PROJEKTÓW W 2014-2020

413

PROJEKTÓW W 2017 ROKU

668

PUBLIKACJI

350 000+

WOLUMINÓW

10 000+

CZASOPISM

35

BAZ ELEKTRONICZNYCH

70 000+

ZBIORÓW

540

E-BOOKÓW