Patronat WAT-u także w Legionowie

wpis w: Aktualności | 0

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego z siedzibą w Legionowie dołączył do placówek objętych patronatem naukowo-dydaktycznym Wojskowej Akademii Technicznej. Porozumienie o współpracy między uczelnią (reprezentowaną przez gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka – rektora-komendanta WAT) a Zespołem Szkół nr 2 (reprezentowanym przez dyrektor Marię Serdeczną) oraz Miastem Legionowem (reprezentowanym przez Piotra Zadrożnego – zastępcę prezydenta Miasta) podpisano 14 grudnia 2018 r.

„To ważne spotkanie, gdyż otwieracie Państwo drugą setkę szkół, które objęliśmy patronatem – jesteście sto pierwszą szkołą, z którą podpisujemy porozumienie. […] Nasze oczekiwania są oczywiste – chcemy dobrych kandydatów. Potrzebujemy osób, które interesują się matematyką, naukami technicznymi. Teraz będzie im łatwiej dostać się na uczelnię, gdyż limity są wysokie, ale to nie potrwa wiecznie” – powiedział rektor-komendant WAT.

Strony porozumienia zobowiązują się współdziałać na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki i gospodarki oraz polskiego społeczeństwa.

„Mamy jedno liceum i zależy nam na jakości kształcenia, ze szczególnym naciskiem na kierunki ścisłe, techniczne, aby w przyszłości nasi uczniowie nie mieli problemów ze znalezieniem dobrej pracy. Mam nadzieję, że kontakty z Państwa wykładowcami zachęcą naszą młodzież do wyboru dobrych studiów” – stwierdził wiceprezydent Piotr Zadrożny.

Po zapoznaniu się z ofertą dydaktyczną i historią Akademii oraz podpisaniu stosownych dokumentów, goście zwiedzili Laboratorium Broni Palnej na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa i Laboratorium Zobrazowania Wieloformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej na Wydziale Cybernetyki.

Hubert Kaźmierski
fot. Sebastian Jurek, Wiesław Szczygielski

Julibeusz Weterana

Generał brygady w stanie spoczynku dr nauk wojsk. Zdzisław BOBECKI, organizator i wieloletni komendant Instytutu Systemów Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego Wojsk WAT, w bieżącym roku ukończył dziewięćdziesiąt pięć lat. Z tej okazji, oraz z okazji niedawnych imienin, Jubilata odwiedziła grupa przyjaciół ze Stowarzyszenia Przyjaciół WAT i Instytutu Logistyki będącego kontynuatorem działań instytutu zorganizowanego przez Generała. Gośćmi Jubilata były osoby w przeszłości kierujące Instytutem, panowie: Stanisław Świtalski i Marian Brzeziński oraz wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół WAT pan Andrzej Boczkowski.

W serdecznej rozmowie Gospodarz często nawiązywał do swojego udziału w wojnie z Niemcami w szeregach 2 Armii Wojska Polskiego, a potem do służby na różnych stanowiskach dowódczych i sztabowych i wreszcie do kilkunastoletniej służby w naszej Uczelni. Przytaczał liczne szczegóły świadczące o bardzo dobrej pamięci i znakomitej kondycji intelektualnej.

Mimo sędziwego wieku i całkowitej utraty wzroku nadal jest osobą swobodnie poruszającą się. Regularnie odbywa krótkie spacery.

Goście przekazali Jubilatowi okazjonalne upominki, w tym „Medal pamiątkowy Wydziału Logistyki”, a także serdeczne życzenia zdrowia i nieprzemijającej kondycji.

Warszawa, grudzień 2018 rok
Andrzej Boczkowski

Przekazanie obowiązków kierownika Studium Wychowania Fizycznego

wpis w: Aktualności | 0

10 grudnia w hali sportowej Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków kierownika Studium Wychowania Fizycznego WAT.  Zgodnie z decyzją szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 1 października 2018 r. usytuowanie SWF WAT przeniesione zostało do pionu prorektora ds. wojskowych. W dotychczasowej strukturze podlegało ono prorektorowi ds. kształcenia. Rozkazem personalnym dyrektora Departamentu Kadr na stanowisko kierownika Studium został wyznaczony ppłk Adam Wołos. Po 20 latach kierowania SWF WAT pracę na tym stanowisku zakończył dr Saturnin Przybylski. Przekazanie obowiązków i uroczyste podziękowanie dotychczasowemu kierownikowi odbyło się w obecności kadry kierowniczej Akademii, pracowników Studium oraz podchorążych.

Dziękując dr. Przybylskiemu, w imieniu własnym oraz społeczności WAT, rektor-komendant gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek w odczytanym podczas uroczystości liście napisał: „Z uznaniem odnoszę się do wielkiego zaangażowania i włożonej pracy na rzecz rozwoju fizycznego podchorążych i studentów cywilnych i rozbudzania wśród nich zainteresowania do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Dziękuję za przygotowanie i współorganizację resortowych i międzyuczelnianych przedsięwzięć sportowych, pozwalających naszym zawodnikom na rywalizację w szerokim gronie sportowców i pokazanie swoich talentów i umiejętności. Dziękuję za rzetelną pracę, dbałość i opiekę nad powierzonymi obiektami sportowymi, ich modernizację, rozbudowę i unowocześnianie. Dzięki Pana postawie i zaangażowaniu Wojskowa Akademia Techniczna może poszczycić się wspaniałą bazą sportową, a studenci rozwijać swoje zainteresowania i pasje”. Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz wręczył dr. Przybylskiemu w imieniu komendy Akademii pamiątkową statuetkę.

„Wszyscy wiemy jakim człowiekiem jest dr Przybylski – bardzo serdecznym, otwartym, potrafiącym zjednać ludzi do wspólnych działań i inicjatyw. Zdołał zainicjować wiele udanych i pomyślnie zakończonych inwestycji w infrastrukturę sportową Akademii. Wszystkie uczelnie, które nas odwiedzają są pod wielkim wrażeniem nowoczesnego ośrodka sportowego, jaki obecnie posiadamy. Za to dziś bardzo dziękujemy Panu Kierownikowi” – podkreślił prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król.

Nie kryjący wzruszenia kierownik dr Przybylski, dziękując wszystkim za współpracę przywołał przypadek socjologiczny szatni sportowej. „Dziękuję wszystkim tym, którzy przez 40 lat mojej pracy w WAT promowali wychowanie fizyczne w naszej Akademii. Dziękuję wszystkim, którzy przez 20 lat, kiedy byłem kierownikiem pomagali mi w realizowaniu sportowych przedsięwzięć. Przede wszystkim dziękuję pracownikom Studium, nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym i studentom. Studium Wychowania Fizycznego to najlepsza jednostka, jeśli chodzi o wychowanie fizyczne w Siłach Zbrojnych RP. (…) Chciałbym dzisiaj wspomnieć o pojęciu szatni sportowej. Szatnia sportowa to miejsce, gdzie spotykają się ludzie po wysiłku sportowym, zmęczeni, którzy właśnie w tej szatni zostawiają swoje emocje. Tam mówią prawdę. Fenomen szatni sportowej polega na tym, że po zakończeniu kariery sportowej ci ludzie są zawsze razem. Pomagają sobie w trudnych sytuacjach. Mogę powiedzieć śmiało, że nasze Studium jest taką szatnią sportową. Nie ma mocnych my nie odpuścimy i zawsze będziemy trzymać się razem i wzajemnie wspierać” – mówił dr Przybylski.

Dr Saturnin Przybylski pozostaje w Akademii na stanowisku starszego wykładowcy SWF WAT i jak twierdzi będzie wspierał działania nowego kierownika i zajmował się dydaktyką, zwłaszcza pływaniem, którego jest trenerem i które jest jego wielką sportową pasją.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek

I miejsce dla sportowców WAT w rywalizacji Garnizonu Warszawa

wpis w: Aktualności, SWF | 0

6 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie rywalizacji sportowej zorganizowanej w Garnizonie Warszawa w 2018 roku. W pięciu zawodach uczestniczyło łącznie 28 reprezentacji. Zawodnicy Wojskowej Akademii Technicznej zdobyli złote medale w tenisie ziemnym, badmintonie i piłce siatkowej, co pozwoliło zająć im pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Na drugim miejscu uplasował się Pułk Ochrony, a na trzecim 1. Baza Lotnictwa Transportowego. Nagrodę w imieniu Wojskowej Akademii Technicznej odebrał kierownik Studium Wychowania Fizycznego WAT ppłk mgr Adam Wołos.

Bartosz Rusin

IV Bieg Nocy Listopadowej

wpis w: Aktualności | 0

Już po raz czwarty biegacze mundurowi i cywilni spotkali się na jedynym w swoim rodzaju biegu łączącym 8 km trudnej terenowo trasy, dwadzieścia dziewięć wymagających sprawnościowo przeszkód oraz dwa nocne strzelania. W sobotę 1 grudnia na starcie Biegu Nocy Listopadowej stawiło się 230 osób, które upamiętniły 188 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Tegoroczny memoriał biegu poświęcony był pamięci plut. Arkadiusza Szczupłego Dyki, żołnierza JW GROM, tragicznie zmarłego w czasie ćwiczeń.

Bieg rozpoczął się na pograniczu dnia z nocą, następnie z wykorzystaniem latarek czołowych zawodnicy pokonywali trasę wymagającą ponadprzeciętnej kondycji, sprawności i wydolności. Trasa biegu obejmowała tereny leśne Wojskowej Akademii Technicznej oraz pasa taktycznego z wykorzystaniem duktów leśnych, transzei, kanałów melioracyjnych, torów kolejowych oraz przesmyków. Był to bieg taktyczny z elementami Lądowego Toru Przeszkód, Ośrodka Sprawności Fizycznej, z przeszkodami pasa taktycznego i strzelaniem. Wszyscy biegacze na strzelnicy karabinowej WAT pod nadzorem instruktorów oddawali strzały z amunicji ostrej na trafienie z broni MSBS „GROT” na 75 m oraz na strzelnicy pistoletowej z Konwersji Glock 19 na 25 m.

Impreza biegowa łącząca w sobie bieg terenowy w umundurowaniu, przeszkody, strzelanie wykonywane w trudnych warunkach terenowych i pogodowych została przygotowana przez Fundację SPRZYMIERZENI z GROM i Wojskową Akademię Techniczną z asystą oddziału historycznego WAT. Przyświecającym celem biegu, jak co roku była sportowa rywalizacja, budowanie więzi międzypokoleniowej i promocja wszystkich służb mundurowych wśród młodzieży.

Bieg Nocy Listopadowej jest również uczczeniem Dnia Podchorążego przypadającego na 29 listopada – rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, kiedy to w 1830 r. podchorążowie Szkoły Piechoty w Warszawie atakiem na Belweder rozpoczęli zryw niepodległościowy.

ppłk Mariusz Chmielewski, Monika Przybył
fot. Adrian Bachórz

Mapa biegu

Wyniki biegu

 

Awans generalski Rektora-Komendanta WAT w Dniu Podchorążego

wpis w: Aktualności | 0

W czwartek 29 listopada na dziedzińcu Belwederu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Podchorążego. Uczestniczyli w nim podchorążowie wszystkich uczelni wojskowych  oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Podczas uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda awansował do stopnia generała brygady Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka. Awans na stopień kontradmirała otrzymał także Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do nowo mianowanych słowami: „Cieszę się, że w tym uroczystym dniu mam zaszczyt wręczyć nominacje generalskie rektorom-komendantom Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Marynarki Wojennej. Panowie generałowie, jesteście nauczycielami, opiekunami, czyli tymi, którzy prowadzą młodych w oficerskie życie. Uczycie ich wartości oraz tego jak być dobrymi żołnierzami i oficerami Rzeczypospolitej. Cieszę się więc ogromnie, że właśnie w tak ważnym dla akademii wojskowych dniu, w towarzystwie podchorążych mogłem wręczyć Wam te nominacje. Życzę Panom Generałom, wszystkim podchorążym oraz całemu środowisku wojskowych akademii wszelkiej pomyślności, abyście nadal mając coraz większe możliwości, realizowali misje budowania silnych dobrze przygotowanych struktur Polskiego Wojska, Sił Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej” – powiedział prezydent.

Posterunek honorowy w czasie ceremonii objęli podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej w mundurach współczesnych i historycznych oraz podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.  Apel Pamięci odczytał pchor. Kacper Waślicki z WAT. Dla uczczenia pamięci tych, którzy polegli w służbie Ojczyźnie oddano salwę honorową. Tak upamiętniono wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, kiedy to grupa słuchaczy Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą ppor. Piotra Wysockiego zaatakowała Belweder, siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, rozpoczynając powstanie listopadowe.

Na dziedzińcu z podchorążymi spotkali się: Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tomasz Piotrowski, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch, zaproszeni goście, a także delegacje Uczelni Wojskowych i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Wyróżniający się podchorążowie otrzymali z rąk prezydenta odznaki „Wzorowy podchorąży” oraz upominki. Wśród wyróżnionych był sierż. pchor. Wojciech Dawid z Wojskowej Akademii Technicznej.

Uroczystość zakończono odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą pododdziałów.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Maciej Nędzyński/CO MON;
Grzegorz Rosiński/WAT

 

Medale dla pływaków WAT

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 26-27 listopada w Zakopanem odbyły się Mistrzostwa Wojska Polskiego w pływaniu. Wojskową Akademię Techniczną reprezentowało pięcioro pływaków pod kierownictwem por. Cezarego Ramsa. Podczas dwóch dni zmagań reprezentanci WAT zdobyli 6 medali. W klasyfikacji drużynowej  Wyższe Szkolnictwo Wojskowe zajęło IV miejsce. W nieoficjalnej klasyfikacji w kategorii do 35 lat zajęliśmy I miejsce. Medale zdobyli:

 • st. szer. pchor. Kacper Biernacki – złoty medal w sztafecie 4×50 m stylem zmiennym i złoty medal 50 i 100 m stylem grzbietowym,
 • st. kpr. pchor. Dawid Grabczak – złoty medal w sztafecie 4×50 m stylem zmiennym i brązowy medal 50 i 100 m stylem klasycznym,
 • st. kpr. pchor. Stanisław Włodarczyk – złoty medal w sztafecie 4 x 50 m stylem zmiennym i srebrny medal 100 m stylem motylkowym.

Na uwagę zasługuje także postawa reprezentantów WAT w kategorii powyżej 35 lat. Mjr Krzysztof Gocman zajął 6 miejsce na dystansie 100 m stylem motylkowym i 7 miejsce na dystansie 50 m stylem motylkowym, natomiast mjr Anna Borucka uzyskała 8 wynik na dystansie 50 m stylem dowolnym.

Ostania konkurencja rozgrywana na pływalni WOSZK w Zakopanem okazała się również bardzo widowiskową. Sztafeta 4×50 m stylem zmiennym Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w składzie: st. szer. pchor. Kacper Biernacki, st. kpr. pchor. Dawid Grabczak, st. kpr. pchor. Stanisław Włodarczyk oraz bsmt. pchor. Karol Kukulski z AMW, zajęła pierwsze miejsce i czasem 1:45;2 ustanowiła nowy rekord Wojska Polskiego. Drugie miejsce zajęli reprezentanci 12 Dywizji Zmechanizowanej, którzy ulegli naszym podopiecznym niecałą sekundę.  

tekst i fot. por. Cezary Rams

Inżynieria materiałowa z WAT doceniona w konkursach OPUS i PRELUDIUM

wpis w: Aktualności | 0

Niemal 400 mln zł Narodowe Centrum Nauki przekaże 618 laureatom piętnastych edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Finansowanie na realizację badań podstawowych otrzymało również troje naukowców z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT prowadzących prace badawcze w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Laureatem konkursu OPUS został mjr dr inż. Marek Polański z Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii, a laureatkami PRELUDIUM – mgr inż. Magdalena Karpowicz również z Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii oraz mgr inż. Joanna Moś z Instytut Fizyki Technicznej.

Obydwa konkursy adresowane były do zespołów badawczych realizujących projekty w jednej z trzech kategorii: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. W konkursie OPUS mogą brać udział wszyscy badacze, bez względu na stopień naukowy. Natomiast w PRELUDIUM wyłącznie ci nieposiadający stopnia naukowego doktora. Łącznie do NCN wpłynęło 2970 wniosków. OPUS umożliwia uzyskanie dofinansowania na projekty badawcze, w tym na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Środki finansowe w tym konkursie otrzymało 359 zespołów. Konkurs PRELUDIUM skierowany jest do osób dopiero rozpoczynających swoją karierę naukową. Finansowanie otrzymało 259 projektów.

Mjr dr inż. Marek Polański i mgr inż. Magdalena Karpowicz prowadzą prace naukowo-badawcze nad materiałami do przechowywania wodoru w fazie stałej. „Magazynowanie wodoru stanowi duży problem, ponieważ wodór jest gazem o najmniejszej masie molowej i bardzo niskiej gęstości w stanie ciekłym – co powoduje, że przechowywanie go w stanie sprężonego gazu lub kriogenicznej cieczy jest nieefektywne pod względem objętościowym. Niektóre materiały absorbujące wodór w fazie stałej są zdolne do przechowywania go znacznie efektywniej przy ciśnieniu bliskiemu atmosferycznemu – nad takimi rozwiązaniami pracują naukowcy z Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii” – wyjaśnia mjr Polański.

W ramach wyróżnionego projektu kierowanego przez mjr. dr. inż. Marka Polańskiego pt. „Badanie wpływu temperatury na efekt syntezy podwójnych i potrójnych wodorków metali wytwarzanych w procesie reaktywnego mielenia w planetarnym młynku kulowym” będą prowadzone badania, które mają pokazać, w jaki sposób temperatura procesu reaktywnego mielenia wpływa na reakcję tworzenia wodorków metali. Reaktywne mielenie prowadzone jest z użyciem popularnych młynków kulowych. Jego celem jest nie tylko rozdrobnienie umieszczanego w nim materiału, ale również doprowadzenie do jego reakcji ‒ przeważnie z gazem. Metoda ta jest szybka, efektywna, skalowalna i doskonale nadaje się do syntezy materiałów do przechowywania wodoru w stanie stałym. Do tej pory, w literaturze światowej nie zostały jeszcze opublikowane wyniki badań pokazujące w jaki sposób temperatura tego procesu wpływa na wynik syntezy – głównie z powodu braku dostępności odpowiedniego sprzętu badawczego. Skonstruowane w WAT unikatowe w skali globalnej cylindry, które umożliwiają kontrolę ciśnienia i temperatury podczas mielenia, pozwalają na podjęcie takiego wyzwania. Zespół ma wielkie nadzieje związane z projektem. W przypadku jego powodzenia, otworem staną drzwi do całkowicie nowego i nieodkrytego pola badań w zakresie syntezy materiałów do przechowywania wodoru w stanie stałym, a badacze z WAT będą na tym polu pionierami. Projekt otrzymał dofinansowania w wysokości 973 000 zł.

Mgr inż. Magdalena Karpowicz w ramach konkursu PRELUDIUM będzie realizować projekt pt. „Badanie mechanizmów tworzenia wodorku żelazowo-magnezowego z austenitu stopowego w procesie mechanochemicznej syntezy”. Kwota finansowania tego projektu to 208 600 zł. Wodorek żelazowo-magnezowy (Mg2FeH6) ze względu na swoje właściwości jest jednym z najczęściej badanych związków mających potencjalne zastosowanie jako materiał do magazynowania wodoru w fazie stałej. Istnieje wiele sposobów otrzymywania tego wodorku, jednak praktycznie zawsze do jego produkcji stosowany jest proszek czystego technicznie żelaza. Dlatego też bardzo interesującym zagadnieniem jest zbadanie możliwości syntezy wodorku ze stali austenitycznej – która jest stopem na bazie żelaza, ale dodatki chromu i niklu w znacznej ilości sprawiają, że stop ten posiada inną niż czyste żelazo sieć krystaliczną (A1 zamiast A2). Zastosowanie tej formy żelaza do syntezy tego wodorku nie zostało jeszcze zbadane. Austenit stopowy może być pozyskiwany na przykład ze złomu stalowego (stale kwasoodporne), co czyni zaproponowaną metodę ciekawą nie tylko pod względem poznawczym, ale również ekonomicznym.

Badania dotyczące światłowodów również w ramach PRELUDIUM będzie prowadzić mgr inż. Joanna Moś, która otrzymała 126 000 zł na realizację projektu pt. „Hybrydowe połączenie przewężenia światłowodowego z dodatkowym materiałem jako aktywny element do sterowania właściwościami propagacyjnymi wiązki światła”. W projekcie zaproponowano zastosowanie jako płaszcza/otoczki przewężki w światłowodach, takich materiałów jak: ciekły kryształ, mieszanina ciekłych kryształów z nanocząstkami oraz mieszaniny wyższych alkanów z nanocząstkami. W wyniku tego powstaje hybrydowe połączenie światłowodu i dodatkowego materiału, stanowiącego aktywny element, umożliwiający zmianę parametrów rozchodzącej się wiązki światła.  Zmiany te możliwe są dzięki właściwościom wykorzystywanych materiałów takich jak przejścia fazowe, czy anizotropia i możliwościom sterowania ich za pomocą czynników zewnętrznych: temperatury, czy napięcia. Wyniki otrzymane w przeprowadzonych badaniach będą przydatne przy budowie różnych urządzeń optycznych w zastosowaniach komercyjnych, np. czujników oraz filtrów.

oprac. Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. szer. pchor. Wiktoria Wandzel

 

Więcej informacji o konkursach OPUS i PRELUDIUM

 

Cantat viWAT po raz drugi

wpis w: Aktualności | 0

II Ogólnopolski Festiwal Chóralny  Cantat viWAT zorganizowany przez Wojskową Akademię Techniczną i Chór Akademicki WAT odbył się 17 listopada w Klubie WAT. Głównym zamierzeniem przyświecającym realizacji festiwalu jest prezentacja oraz popularyzacja dorobku artystycznego polskiej chóralistyki ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji patriotycznych i wojskowych, a w tym roku także nawiązujących do odzyskania przez Polskę niepodległości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Jego Magnificencja Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek oraz Narodowe Centrum Kultury. Druga edycja festiwalu zorganizowana została w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W przesłuchaniach konkursowych rywalizowało 12 chórów z różnych stron Polski – z Krakowa, Lipia, Łodzi, Poniatowej, Poznania, Sanoka i Warszawy. Koncert finałowy, który poprzedzał Galę Rozdania Nagród, składał się z utworów patriotyczno-wojskowych, zaprezentowanych przez każdy uczestniczący chór. Swoją obecnością zaszczycili nas: prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska, dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski z Wydziału Nowych Technologii i Chemii, rzecznik prasowy mgr Ewa Jankiewicz i szef Wojskowego Wydziału Wychowawczego ppłk mgr Jarosław Kopyść.

Skład jury stanowili wybitni i doświadczeni przedstawiciele polskiej chóralistyki: dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny (Akademia Muzyczna we Wrocławiu) – przewodnicząca jury, prof. dr hab. Marek Rocławski (Akademia Muzyczna w Gdańsku) i dr hab. Włodzimierz Siedlik (Akademia Muzyczna w Krakowie). Po wysłuchaniu wszystkich chórów jurorzy przyznali nagrody w poszczególnych kategoriach.

W kategorii chórów jednorodnych

Brązowy Dyplom:

 • Chór Męski Kompanii Druha Stuligrosza pod dyrekcją Andrzeja Niedziałkowskiego
 • Chór Męski im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa” pod dyrekcją Pawła Choiny

Srebrny Dyplom:

 • Chór Żeński Eufeme pod dyrekcją Michała Jana Barańskiego

Złoty Dyplom:

 • Szczygiełki Fenix pod dyrekcją Anny Marii Karwat

W kategorii kameralnych chórów mieszanych

Srebrny Dyplom:

 • Chór Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją Sylwii Krzywdy

Złoty Dyplom:

 • Pro Musica Camerata pod dyrekcją Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęski
 • Modo Maiorum pod dyrekcją Michała Straszewskiego

W kategorii chórów mieszanych

Brązowy Dyplom:

 • Warszawski Chór Polonia im. I.J. Paderewskiego pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego
 • Sonus Innumerabiles pod dyrekcją Artura Backiela

W kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych

Złoty Dyplom:

 • Zespół Wokalny Soul pod dyrekcją Moniki Brewczak, który zdobył 99 punktów na 100 możliwych.

Nagrodę specjalną JM Rektora-Komendanta WAT za najlepsze wykonanie utworu nawiązującego do odzyskania przez Polskę niepodległości otrzymały Szczygiełki Fenix pod dyrekcją Anny Marii Karwat za utwór „Żegnaj dziewczyno” w opracowaniu Joanny Garbacz.

Nagrodę specjalną Kierownika Klubu WAT za najlepsze wykonanie utworu o charakterze patriotyczno-wojskowym odebrał Zespół Wokalny Soul pod dyrekcją Moniki Brewczak za utwór: „Uwierz Polsko” Moniki Brewczak.

Nagrodę specjalną Samorządu Studentów WAT za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora otrzymał chór Modo Maiorum pod dyrekcją Michała Straszewskiego za utwór „Serce w plecaku” Michała Zielińskiego.

Nagrodą Dyrektora Artystycznego Festiwalu dla najlepszego dyrygenta festiwalu została wyróżniona Monika Brewczak – dyrygent Zespołu Wokalnego Soul.

Klasyfikacja ogólna festiwalu:

 • GRAND PRIX – nagrodę finansowa 2000 zł otrzymał Zespół Wokalny Soul pod dyrekcją Moniki Brewczak
 • I miejsce – Modo Maiorum pod dyrekcją Michała Straszewskiego
 • II miejsce – Szczygiełki Fenix pod dyrekcją Anny Marii Karwat
 • III miejsce – Pro Musica Camerata pod dyrekcją Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęski.

Jury złożyło na ręce dyrektor artystycznej festiwalu Joanny Korczago oraz chórzystów Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej serdeczne podziękowanie za cenną inicjatywę powołania do życia Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego Cantat viWAT promującego polską muzykę patriotyczną. Podkreślono także bardzo profesjonalne zorganizowanie i przeprowadzenie II edycji festiwalu. Wydarzenie jest doskonałą promocją Wojskowej Akademii Technicznej, w aspekcie budowania tożsamości narodowej poprzez wspieranie kultury muzycznej w dziedzinie chóralistyki. Festiwalowe prezentacje, gromadzące gości z różnych zakątków naszego kraju, to również możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, poznawania wielobarwności chóralistyki, a także sposobność do ubogacających spotkań utalentowanych ludzi, którzy w śpiewie chóralnym odnajdują źródło swojej pasji.

Festiwa Cantat viWAT został zainicjowany w 2016 roku z okazji 65-lecia Wojskowej Akademii Technicznej i równocześnie jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Przypadający na 2018 rok jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości stanowił szczególną sposobność kontynuowania tradycji tego zupełnie nowego, ciekawego i cennego wydarzenia. Kolejna edycja festiwalu planowana jest za dwa lata.

Paulina Radzikowska
fot. Julita Kośla

 

Strona Festiwalu Cantat viWAT cantatviwat.pl

 

Supermaratończycy z WAT

wpis w: Aktualności | 0

W ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbył się Supermaraton Stulecia, czyli ultramaraton na dystansie stu kilometrów. To wyjątkowe wydarzenie sportowe rozpoczęło się 10 listopada o godz. 7.36  – dokładnie tego dnia i o tej godzinie sto lat temu przyjechał do Warszawy Marszałek Józef Piłsudski.

Na starcie biegu stanęło dwóch żołnierzy reprezentujących Wojskową Akademię Techniczną – ppłk dr hab. inż. Jacek Wojtas z Instytutu Optoelektroniki i ppłk dr inż. Janusz Torzewski z Wydziału Mechanicznego. Mimo tego, że Supermaraton Stulecia był biegiem bardzo wymagającym, uczestnikami byli nie tylko zawodowcy, ale również amatorzy. Wszyscy bez wyjątku mieli do pokonania łącznie 65 pętli trasy o długości 1563 m każda. „Bieganie na pętlach wydawało mi się na początku jedną z trudności biegu, ale w rzeczywistości była to duża zaleta. Dzięki temu można było łatwo skorzystać z własnego pożywienia lub przebrać się w suche ubranie. Atmosfera biegu była bardzo przyjazna, szczególnie ze względu na udział wielu osób towarzyszących biegaczom, którzy wspierali nie tylko swoich zawodników, lecz wszystkich biegających” – opowiada ppłk Janusz Torzewski, który pokonując dystans 100 km po raz pierwszy, na metę dobiegł w 11 h 18 min i 55 s.

Dla ppłk. Jacka Wojtasa był to również pierwszy w życiu tak długi bieg. Na metę dotarł w imponującym czasie 10 h 19 min 52 s. „Do zapisania się na ten bieg skłoniło mnie wielkie narodowe święto, czyli setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Wcześniej przebiegłem kilka ultramaratonów przełajowych i górskich na dystansach od 50 do 70 km. Przygodę z bieganiem rozpocząłem cztery lata temu od dystansu 10 km, do którego zachęcił mnie mój przyjaciel Michał Sierakowski (IBM, Polska). Dwa lata temu doznałem kontuzji kolana, która poskutkowała skierowaniem na operację, na którą czekam do tej pory. W tym okresie dzięki Bogu poprawiłem wszystkie swoje życiówki, a finalnie Supermaraton ukończyłem bez problemów oraz z dużym zapasem sił i czasu” – mówi ppłk Wojtas.

Podczas trwania całego biegu zawodnicy mieli możliwość wzięcia udziału w badaniach zmian biochemicznych krwi zorganizowanych przez dr. hab. med. Łukasza Małka, prof. AWF. „Badania te polegały na przekazywaniu danych na temat spożycia płynów i pożywienia na każdym okrążeniu oraz pobieraniu krwi co 6 okrążeń. Szacując, badania kosztowały mnie ponad 10 pozycji w końcowym rankingu, ale dla nauki było warto i bardzo dziękuję sympatycznej i profesjonalnej ekipie, która entuzjastycznie dopingowała mnie na ostatnich kilometrach” – mówi ppłk Wojtas.

Decyzją Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki bieg otrzymał rangę mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn w biegu na 100 km. Zwycięzcą został Piotr Stachyra, który metę przekroczył z czasem 7 h 09 min 23 s. W kategorii kobiet pierwsza na metę dobiegła Małgorzata Pazda-Pozorska w czasie 8 h 05 min 38 s, ustanawiając tym samym rekord Polski. „Biegam amatorsko już od 10 lat i w tym czasie brałem udział w blisko 240 zawodach. Jednak po raz pierwszy miałem możliwość obserwowania rywalizacji czołowych polskich ultramaratończyków, którzy równocześnie walczyli o tytuł Mistrza Polski w biegu na 100 km. Dodawało to smaczku imprezie, gdyż w normalnie rozgrywanym biegu, mistrzów widzi się tylko raz – na starcie. Osoby takie jak ja, czyli walczące z dystansem, a nie rywalami, z reguły nie mają sposobności zobaczyć jak wygląda zwycięzca tuż po ukończeniu biegu i tego, że jego wygrana jest również okupiona wielkim wysiłkiem. Ukończenie Supermaratonu Stulecia jest moim prywatnym tryumfem biegowym, który pozwala wierzyć, że można wiele osiągnąć jeśli jest się odpowiednio zmotywowanym” – dodaje ppłk Torzewski.

Podczas, gdy zawodnicy pokonywali kolejne kilometry, równocześnie w pięciu innych zawodach sportowych udział wzięło ponad pół tysiąca osób w wieku od 4 do blisko 80 lat. Wszyscy uczestnicy wraz z Rodziną Olimpijską, medalistami mistrzostw świata i Europy w różnych dyscyplinach przebiegli z Januszem Szewińskim jedno okrążenie (400 m) w hołdzie dla zmarłej lekkoatletki Ireny Szewińskiej.

„Jestem przekonany, że w godny sposób uczciliśmy wyjątkowy dzień – 10 listopada, kiedy 100 lat temu przyjechał do Warszawy o godz. 7.36 Józef Piłsudski. I o tej właśnie porze odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego, po którym nastąpił start do Międzynarodowego Supermaratonu Stulecia. To było największe przedsięwzięcie w historii uczelni” – powiedział podczas wręczania medali Jego Magnificencja Rektor AWF dr hab. Andrzej Mastalerz.

Naszym zawodnikom serdecznie gratulujemy wewnętrznej motywacji i kondycji fizycznej w tak trudnym maratonie i życzymy dalszych sukcesów.

Monika Przybył
fot. ppłk Jacek Wojtas; Supermaraton Stulecia

  

Wyniki biegu

Strona Supermaratonu Stulecia

 

1 2 3 4 67