Początek wojskowej kariery

wpis w: Aktualności | 0

Wojskowa Akademia Techniczna, zgodnie z zapotrzebowaniem MON, przyjęła na pierwszy rok studiów prawie 750 kandydatów na żołnierzy zawodowych. 16 i 17 sierpnia, po niełatwej rekrutacji, zostali oni powołani do służby wojskowej, a kilka dni później otrzymali swoją pierwszą służbową broń. Zanim jednak rozpoczną pięcioletnie studia, muszą ukończyć podstawowe szkolenie wojskowe, które jest pierwszym etapem kształcenia wojskowego w uczelni. Okres szkolenia podstawowego, tak zwana unitarka, to czas intensywnego przygotowania do służby wojskowej. Trwa od momentu powołania do rozpoczęcia roku akademickiego.

Celem szkolenia jest wdrożenie kandydatów do służby wojskowej, zapoznanie ich z prawami i obowiązkami żołnierza oraz nauka podstawowych zasad bojowego zachowania na polu walki. Podstawowe szkolenie wojskowe podzielone jest na trzy etapy: szkolenie zapoznawcze, indywidualne oraz końcowe, czyli egzamin praktycznych i teoretycznych umiejętności.

Szkolenie zapoznawcze trwa jeden dzień, a jego zadaniem jest przystosowanie nowo powołanego kandydata do życia wojskowego. Otrzymuje on wyposażenie osobiste oraz zapoznaje się z zasadami żołnierskiego zachowania, porządkiem dnia, codziennym tokiem służby i rejonem zakwaterowania pododdziału.

Podczas kolejnych 27 dni szkolenia indywidualnego podchorążowie uczestniczą w zajęciach obejmujących szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne oraz podstawy edukacji obywatelskiej i wychowania wojskowego. Na wykładach poznają m.in. wojskowe przepisy i regulaminy, profilaktykę pożarową, podstawy łączności, terenoznawstwa oraz zagadnienia BHP. Podstawowe szkolenie wojskowe obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne prowadzone w salach wykładowych, jak również praktyczne, które odbywają się na poligonie WAT, strzelnicy oraz placu musztry. Podchorążowie podzieleni są na cztery kompanie, w skład których wchodzą 24 plutony. Zajęcia rozpoczynają się od porannej musztry i trwają do godziny 19.20. Gdy jedni szkolą się z udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, inni uczą się uzbrajania i rzucania ćwiczebnymi granatami ręcznymi, wkładania wojskowej odzieży ochronnej lub wykonywania pojedynczego okopu do prowadzenia ognia z różnych postaw. Szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych odbywa się również w nocy. Podczas zajęć z taktyki ogólnej trenują przygotowanie do działania w warunkach ograniczonej widoczności, maskowanie się, poruszanie w terenie, czy też ciche podejście do przeciwnika. Na strzelnicy podchorążowie zapoznają się z podstawowym atrybutem żołnierza, czyli bronią. Poznają jej budowę, uczą się ładować magazynek oraz strzelają.

Praca w wojsku wymaga od żołnierzy dużej sprawności fizycznej umożliwiającej prawidłowe wykonywanie zadań związanych ze specyfiką służby wojskowej. Dzięki bogatej infrastrukturze sportowej Akademii, kandydaci w trakcie szkolenia codziennie odbywają zajęcia z wychowania fizycznego. Trenują atletykę terenową, gimnastykę, bądź pływanie.

Na zakończenie szkolenia podstawowego, 22 i 24 września przeprowadzony zostanie egzamin, w ramach którego przyszli oficerowie przystąpią do sprawdzianów z wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznych w formie „pętli taktycznej”. Sprawdzian wiedzy teoretycznej dotyczy wiadomości z przedmiotów objętych szkoleniem. W ramach „pętli taktycznej” weryfikowane będą umiejętności praktyczne i wiedza teoretyczna dotyczące działania żołnierza na polu walki, zachowania podczas zagrożenia użycia broni masowego rażenia, czy też zagadnienia związane z budową i użytkowaniem broni.

Przed nowymi podchorążymi jeszcze kilka tygodni wytężonego szkolenia podstawowego i poznawania tajników żołnierskiego rzemiosła. Zwieńczeniem ich wysiłku będzie uroczysta przysięga wojskowa, którą złożą 26 września na placu apelowym WAT.

Monika Przybył
fot. Grzegorz Rosiński 

 

Sztuka latania

wpis w: Aktualności | 0

W weekend, 25 – 26 sierpnia, Wojskowa Akademia Techniczna uczestniczyła w Międzynarodowych Pokazach Lotniczych AIR SHOW 2018 w Radomiu. Setna rocznica powstania polskiego lotnictwa nadała wyjątkowy i niepowtarzalny ton 16 edycji imprezy.

„My, Polacy, mamy coś takiego we krwi, że jesteśmy zachwyceni tym, co można nazwać sztuką lotniczą” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystego otwarcia pokazów. Te słowa potwierdziła bardzo duża frekwencja miłośników lotnictwa. Tłumy ludzi zgromadzone na radomskiej płycie lotniska oglądały zapierające dech w piersiach pokazy i akrobacje, nie tylko polskich pilotów. W tym roku udział wzięli również reprezentanci 22 państw, takich jak: Hiszpania, Włochy, Czechy, Pakistan, Chorwacja i wiele innych.

Dział Promocji WAT i Sekcja ds. rekrutacji wystawili swoje stoisko promocyjne, na którym młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej uczelni i mogła znaleźć odpowiedzi na swoje pytania dotyczące studiów wojskowych u studentów-podchorążych. Dzięki uprzejmości „Woda Ląd Powietrze”, organizacji studenckiej rozwijającej i szkolącej podchorążych WAT, byli z nami również jej członkowie, którzy opowiadali o działalności stowarzyszenia. Mieli ze sobą sprzęt taktyczny, który można było przymierzyć i zapozować w nim do zdjęcia z naszymi żołnierzami.

Sebastian Jurek
fot. por. Robert Suchy/CO MON; Sebastian Jurek/WAT

Dr Marta Michalska-Domańska z WAT laureatką programu LIDER

wpis w: Aktualności | 0

To już IX edycja konkursu NCBR w ramach programu LIDER i ósmy laureat z Wojskowej Akademii Technicznej. Dr Marta Michalska-Domańska z Instytutu Optoelektroniki WAT została laureatką konkursu i otrzyma finansowanie w wysokości 1 200 000 zł na realizację projektu: „Materiały kompozytowe składające się z anodowego tlenku tytanu i metali szlachetnych jako podłoża do wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana”. Program LIDER skierowany jest do młodych naukowców i ma na celu poszerzenie kompetencji w ich samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. W tej edycji konkursu do finansowania zakwalifikowano w sumie 51 projektów, których łączna kwota wynosi 59 122 066,25 zł.

Niwelowanie zagrożeń terrorystycznych oraz dbanie o jakość leków i żywności to główne zastosowania produktu, który zostanie wytworzony w ramach finansowanego przez NCBR projektu. Badania będą prowadzone w Instytucie Optoelektroniki WAT przy użyciu powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (ang. Surface Enhanced Raman Spectroscopy, SERS). „Dzięki zastosowaniu tej techniki badawczej możliwe jest wykrycie znikomych ilości substancji wybuchowych, toksycznych lub niebezpiecznych (konieczne np. w wykrywaniu zagrożeń terrorystycznych), ale także kontrola jakości i czystości wytworzonych produktów spożywczych lub leków” – wyjaśnia zastosowanie metody laureatka konkursu. Ta znana od 1977 r. technika analityczna nie jest jednak doskonała. Właśnie nad jej udoskonaleniem w ramach programu LIDER będzie pracować dr Michalska-Domańska. „SERS cechuje się wieloma zaletami, m.in.: rozpoznawaniem śladowych ilości substancji, nieinwazyjnością oraz nieniszczeniem próbki podczas pomiaru. Niestety ma też wady, takie jak np. problemy z oznaczaniem materiałów fluorescencyjnych, stabilność i powtarzalność pomiarów. Rozwiązaniem może być ulepszenie stosowanych podłoży SERS, i tym zajmę się w moim nowym projekcie” – tłumaczy laureatka. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i taniej technologii wytwarzania nowych, kompozytowych podłoży SERS opartych na nanowłóknach anodowego tlenku tytanu  (ang. anodic titanium oxide, ATO) i metalu szlachetnym (NM). „Ważne jest dla mnie, aby podłoża wytworzone w ramach projektu cechowały się powtarzalnością i jednorodnością powierzchni, niskim poziomem tła, łatwością zwiększenia skali produkcji bez osłabienia właściwości wzmacniających sygnał SERS, działaniem w szerokim zakresie długości fali i w różnych środowiskach oraz długim czasem trwałości” – dodaje dr Michalska-Domańska. Badania naukowe, które będzie prowadzić wspólnie ze swoim zespołem mają przyczynić się do powstania gotowego produktu. Jego przeznaczenie – eliminowanie zagrożeń terrorystycznych i sprawdzanie jakości leków oraz żywności – może przynieść wymierne korzyści całemu społeczeństwu. „W ramach mojego projektu LIDER zostanie wytworzony zaawansowany technologicznie gotowy produkt (podłoża SERS typu ATO/NM), który będzie praktycznie przygotowany do komercjalizacji” – podsumowuje laureatka konkursu.

Dr Marta Michalska-Domańska obecnie przebywa na stażu naukowym w Technische Universiteit Delft (TU Delft) w Holandii, gdzie opracowuje nowe, wolne od rakotwórczego chromu (VI), powłoki konwersyjne dla aluminium. Będą one miały podobne lub lepsze wydajności niż konwencjonalnie używane powłoki konwersyjne oparte na chromie (VI).

Do tej pory projekty naukowe w ramach programu LIDER, z Wojskowej Akademii Technicznej realizowali: mjr dr inż. Marek Polański (WTC), dr inż. Przemysław Zagrajek (IOE), dr inż. Grzegorz Bieszczad (IOE), ppłk dr hab. inż. Przemysław Wachulak (IOE), dr inż. Arkadiusz Rubiec (WME), ppłk dr inż. Piotr Nyga (IOE) oraz płk dr hab. inż. Jacek Świderski (IOE).

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER IX 

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Uroczyste wręczenie broni

wpis w: Aktualności | 0

20 sierpnia, podczas uroczystego porannego apelu na placu musztry Wojskowej Akademii Technicznej, kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymali pierwszą służbową broń. Apel rozpoczął się meldunkiem o gotowości pododdziałów, który rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek przyjął od prorektora ds. wojskowych płk. dr. inż. Artura Króla. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów, podniesieniu flagi RP i odegraniu hymnu państwowego, ci kandydaci, którzy w procesie rekrutacji osiągnęli najwyższe lokaty, odebrali broń z rąk rektora-komendanta WAT. W obecności Kompanii Honorowej, ze Sztandarem Wojskowej Akademii Technicznej, zaszczytu tego dostąpili:

  1. pchor. Karolina Kwapień z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji – 104 punkty rankingowe
  2. pchor. Jan Majnert z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa – 103 punkty rankingowe
  3. pchor. Przemysław Wcisło z Wydziału Cybernetyki – 90 punktów rankingowych
  4. pchor. Eryk Marchlewski z Wydziału Nowych Technologii i Chemii – 87 punktów rankingowych
  5. pchor. Piotr Janiak z Wydziału Logistyki – 82 punkty rankingowe
  6. pchor. Damian Cegłowski z Wydziału Mechanicznego – 78 punktów rankingowych
  7. pchor. Dominik Gawryś z Wydziału Elektroniki – 68 punktów rankingowych.

Pozostali otrzymali broń oraz książeczki wojskowe od dowódców kompanii w pododdziałach.

Zwracając się do 746 kandydatów na żołnierzy zawodowych, rektor-komendant WAT powiedział: „Po trudnych kwalifikacjach i zaliczonych sprawdzianach trafiliście do najlepszej uczelni wojskowej, do uczelni z tradycjami, która od blisko 70 lat szkoli wysoko wykwalifikowane kadry dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. To wielki zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie wobec Ojczyzny, wobec samych siebie i wobec Waszych rodzin”. Płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek zwrócił uwagę na szczególną symbolikę broni, która została im wręczona: „Otrzymujecie dziś broń indywidualną, broń strzelecką. Nie oznacza to, że tylko taką bronią będziecie się posługiwać. Walka trwa we wszystkich wymiarach, począwszy od wody, powietrza, kosmosu, ale wkracza też w przestrzeń wirtualną. Broń, która została Wam wręczona ma charakter symboliczny. W Waszej służbie będziecie posługiwać się bardzo skomplikowanymi systemami uzbrojenia. To duża odpowiedzialność, żeby te systemy były użyte we właściwy sposób, dla dobra Ojczyzny i dla dobra pokoju światowego”.

Podczas uroczystego apelu, po 6 latach służby w uczelni, ze sztandarem Wojskowej Akademii Technicznej pożegnał się ks. kanonik mjr dr Ireneusz Biruś.

„Żegnamy dziś księdza mjr. Ireneusza Birusia – kapelana WAT, który przybył do nas prosto z misji w Afganistanie i od tamtej pory sprawował posługę duszpasterską w naszej uczelni. W tym czasie zdobył szereg stopni naukowych i wojskowych. Ksiądz Ireneusz jest człowiekiem wybitnym, wyjątkowo pracowitym i oddanym służbie Bogu i Ojczyźnie” – powiedział rektor-komendant WAT dziękując ks. mjr. Birusiowi za pracę duszpasterską w Wojskowej Akademii Technicznej. Jednocześnie płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek przywitał nowego kapelana ppor. Krzysztofa Włosowicza. 

Odchodzący z WAT do Akademii Sztuki Wojennej ks. mjr Biruś podziękował władzom i kadrze uczelni za bardzo duże wsparcie i przychylność, a podchorążym za zaangażowanie we własny rozwój duchowy. Nowym podchorążym życzył wytrwałości w drodze do oficerskich gwiazdek.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek

 

WAT i Instytut Fizyki PAN zacieśniają współpracę

wpis w: Aktualności | 0

O nowych możliwościach współpracy dotyczącej staży naukowych dla pracowników i doktorantów, praktyk studenckich, realizowania projektów naukowo-badawczych oraz wzajemnego dostępu do bazy laboratoryjnej rozmawiali w dniu 3 lipca przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej i Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Efektem uzgodnień było podpisanie przez rektora-komendanta WAT płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka i dyrektora IF PAN prof. dr. hab. Romana Puźniaka porozumienia o współpracy.

Obydwie instytucje współpracują aktywnie od wielu lat. Zespoły naukowe WAT i IF PAN mogą pochwalić się wspólnymi publikacjami i zrealizowanymi projektami naukowymi. Według bazy Scopus największa część publikacji naukowych WAT o zasięgu międzynarodowym klasyfikuje się w kategorii „Physics and Astronomy”, tj. 24.7 %, co pokazuje, że obszar ten jest przedmiotem szczególnego zainteresowania uczelni. Obecnie pracownicy WAT i wybranych instytutów PAN publikują wspólnie około 20 wysoko punktowanych prac rocznie. Taki wynik sytuuje jednostki naukowe PAN na drugim miejscu, zaraz po Politechnice Warszawskiej, na liście współpracy WAT z innymi ośrodkami naukowymi. Instytut Fizyki posiada około 30% udziału w tym wyniku.

Inicjatywa podpisania nowej umowy wynikła z potrzeby sformalizowania współpracy pomiędzy Zakładem Fizyki Ciała Stałego (ZFCS) Wydziału Nowych Technologii i Chemii (WTC) WAT a Środowiskowym Laboratorium Badań Kriogenicznych i Spintronicznych IF PAN. W obu zespołach dominującym obszarem zainteresowań jest transport kwantowy w strukturach półprzewodnikowych oraz różnego rodzaju techniki pozwalające go charakteryzować. Szczególną klasę stanowią tutaj pomiary magnetotransportowe. Dzięki staraniom wieloletniego pracownika WAT, prof. dr. hab. inż. Antoniego Rogalskiego, czł. rzecz. PAN, który pełni również funkcję dziekana Wydziału IV PAN oraz kierownika ZFCS płk. dr. hab. inż. Piotra Martyniuka uczelnia otrzymała finansowanie z dotacji celowej MNiSW na zakup dwóch unikalnych systemów pomiarowych w skali Polski i tej części Europy. Znaczący wkład w projektowaniu założeń do obu systemów miał obecny koordynator współpracy pomiędzy WAT a IF PAN dr inż. Jarosław Wróbel (ZFCS).

Zawarta umowa ramowa umożliwia wszystkim wydziałom Wojskowej Akademii Technicznej współpracę z Instytutem Fizyki PAN na takich samych zasadach. Dotyczy ona w szczególności obszarów teorii i charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych oraz obszarów z pogranicza fizyki i biomedycyny. IF PAN zachęca do współpracy nie tylko pracowników, ale również i studentów WAT. Przykładem są atrakcyjne praktyki studenckie. „Jesteśmy bardzo otwarci na studentów. Uruchomiliśmy program, który nazywa się Praktyki przeddoktorskie. Polega on na tym, że zatrudniamy studentów na okres sześciu miesięcy na ćwierć etatu, albo na trzy miesiące na pół etatu. Do podjęcia praktyk zapraszamy studentów II stopnia, którzy rozważają rozpoczęcie studiów doktorskich w Instytucie Fizyki PAN. Tematyka praktyk związana jest z działalnością Instytutu i dotyczy: fizyki półprzewodników, fizyki magnetyzmu i nadprzewodnictwa, fizyki atomowej i cząsteczkowej oraz fizyki biologicznej” – mówił podczas spotkania w WAT dyrektor IF PAN prof. dr hab. inż. Roman Puźniak.

W spotkaniu poprzedzającym podpisanie porozumienia ze strony Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczyli: rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej prof. dr hab. inż. Leszek Jaroszewicz, dr inż. Jarosław Wróbel. Instytut Fizyki PAN reprezentowali: dyrektor prof. dr hab. Roman Puźniak, z-ca dyrektora ds. naukowych Magdalena Załuska-Kotur, kierownik Środowiskowego Laboratorium Badań Kriogenicznych i Spintronicznych prof. dr hab. Maciej Sawicki i prof. dr hab. inż. Jerzy Wróbel.

Podczas wizyty w WAT goście zapoznali się z wybraną baza laboratoryjną uczelni, m.in. odwiedzili laboratoria: NMR w Instytucie Chemii WTC, spektroskopii w podczerwieni oraz pomiarów magneto-optycznych w Instytucie Fizyki Technicznej WTC. Delegacja zakończyła wizytę w laboratorium Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych Instytutu Optoelektroniki, gdzie zapoznała się z osiągnięciami zespołu w zakresie wdrożeń technologii podwójnego zastosowania.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek

Uroczyste otwarcie obiektów sportowych WAT

wpis w: Aktualności | 0

W Wojskowej Akademii Technicznej zakończono kompleksową modernizację infrastruktury sportowej, dzięki której powstało nowoczesne Studium Wychowania Fizycznego. Wyremontowano stadion lekkoatletyczny, hale sportowe, siłownie i sale do walki wręcz, wybudowano wielofunkcyjne boiska i odnowiono krytą pływalnię. Podchorążowie, studenci i kadra WAT mają teraz do dyspozycji  ośrodek sportowy na najwyższym europejskim poziomie.

Uroczyste otwarcie nowo wybudowanych i zmodernizowanych obiektów sportowych uczelni odbyło się 29 czerwca w Studium Wychowania Fizycznego. W obecności zaproszonych gości, władz uczelni, kadry, podchorążych i studentów, aktu przecięcia wstęgi dokonali JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek i burmistrz Dzielnicy Warszawa Bemowo Michał Grodzki. Następnie proboszcz parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej ks. płk dr Jan Domian poświęcił nowe obiekty.

„Wojskowa Akademia Techniczna nieustannie się rozwija. W ostatnich dwóch latach znacząco wzrosła liczba podchorążych, a to właśnie głównie dla nich dostosowujemy bazę dydaktyczno-szkoleniową Akademii. Modernizacja Studium Wychowania Fizycznego była dużym wyzwaniem, któremu po kilku latach ciągłej pracy sprostaliśmy” – powiedział w przemówieniu rektor-komendant płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

„Ta duża inwestycja w infrastrukturę sportową Akademii była możliwa dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, za co serdecznie dziękuję przedstawicielom ministerstwa, w szczególności Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego i Sztabu Generalnego. Warto też wspomnieć o wsparciu administracyjnym tych inwestycji ze strony burmistrza Dzielnicy Bemowo – Pana Michała Grodzkiego” – podkreślił rektor-komendant WAT.

Do użytku oddana została kryta hala sportowa z 70-metrową bieżnią, klatką crossfit i dwiema matami do walki w bliskim kontakcie. Uczelnia może się poszczycić stadionem lekkoatletycznym z 400-metrową, tartanową bieżnią, trybunami na 1,5 tys. osób i automatycznie nawadnianą murawą. Obiekt dostosowany jest do rozgrywania niemal wszystkich konkurencji lekkoatletycznych. Zaliczeniowe testy biegowe kadry, obowiązujące w wojsku odbywać się mogą właśnie na tym stadionie. Można na nim rozgrywać zawody sportowe w ramach resortu obrony narodowej, jak również zawody w ramach rywalizacji sportowej uczelni wyższych, na przykład Akademickie Mistrzostwa Polski. Jedyny jak dotąd w szkolnictwie wojskowym tor przeszkód, gdzie podchorążowie pokonują przeszkody wg standardów NATO powstał właśnie w Wojskowej Akademii Technicznej. Podłoże toru zostało wyłożone tartanem. Obiekt wyróżnia się także długością i rodzajem przeszkód do pokonania.

Sport wpisany jest w życie Wojskowej Akademii Technicznej. Dotyczy to przede wszystkim kształcenia i wychowania podchorążych, przyszłych oficerów Wojska Polskiego. „Studenci WAT uczestniczą regularnie w zajęciach sprawności fizycznej, zdają egzaminy semestralne i należą do różnych sekcji sportowych działających przy Studium Wychowania Fizycznego. W sekcjach trenują pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Swoje przygotowanie sprawdzają w zawodach sportowych odnosząc liczne sukcesy na arenie krajowej i nie tylko” – powiedział płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Rektor podziękował wszystkim pracownikom Akademii zaangażowanym w modernizację bazy sportowej uczelni: „Ogromne podziękowania należą się pracownikom WAT realizującym te inwestycje, ich codziennej pracy i koordynacji działań zawdzięczamy to, że dziś możemy podziwiać te wspaniałe obiekty”.

O potrzebie i konieczności modernizacji Studium Wychowania Fizycznego najlepiej świadczą liczby. „W Wojskowej Akademii Technicznej obecnie kształci się 1300 podchorążych oraz ponad 7000 studentów cywilnych. Studenci mundurowi w ciągu tygodnia uczestniczą w sześciu godzinach zajęć z wychowania fizycznego, a cywilni dwie godziny. Łącznie w roku akademickim 2017/2018 na terenie obiektów sportowych Akademii przeprowadzono 28 tys. godzin zajęć z wychowania fizycznego ze studentami i kadrą dydaktyczną. W tym samym okresie odbyło się pięć tysięcy godzin treningów członków różnych sekcji Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego WAT. W nowym roku akademickim liczba studentów wojskowych kształcących się w Akademii ma wzrosnąć o 750 osób i niezbędne będzie dalsze rozbudowanie bazy sportowej ” – mówił podczas uroczystości kierownik Studium Wychowania Fizycznego dr Saturnin Przybylski. W planach uczelni jest budowa jeszcze jednej siłowni i Ośrodka Sprawności Fizycznej. Aktualnie wymieniane jest ogrodzenie całego kompleksu sportowego. Jego długość to prawie 2 km, a koszt wynosi około 1 mln zł.

Uroczystemu otwarciu zmodernizowanego ośrodka sportowego towarzyszyły pokazy sportowe na terenie nowych obiektów m.in. pokaz dynamiczny pokonywania lądowego toru przeszkód, pokaz ćwiczeń w Parkour Park, ćwiczeń wytrzymałościowo-siłowych na przyrządach w hali tartanowej oraz pokaz doskonalenia elementów techniki bokserskiej. W pokazach udział wzięli studenci WAT. Wojskowa Akademia Techniczna przygotowała na tę okazję również wystawę stoisk wydziałowych, gdzie zaprezentowane zostały wynalazki wszystkich wydziałów akademickich, prace studenckich kół naukowych oraz oferta dydaktyczna Akademii. Sportowe świętowanie zakończył piknik, na którym nie zabrakło jak zawsze smacznej wojskowej grochówki.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek, Monika Przybył

Stypendia za publikacje naukowe

wpis w: Aktualności | 0

Nauczyciele akademiccy WAT, którzy opublikowali w ubiegłym roku najwięcej artykułów w czasopismach naukowych ujętych w części A wykazu czasopism MNiSW, otrzymali stypendia Rektora-Komendanta WAT za działalność publikacyjną. Stypendia w kwocie 1000 zł brutto miesięcznie zostały przyznane na okres 6 miesięcy.

Uroczyste wręczenie dyplomów wyróżnionym naukowcom miało miejsce 28 czerwca przed Salą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej. Rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, gratulując wszystkim stypendystom powiedział: „Każda inicjatywa, która mobilizuje naukowców do jeszcze bardziej wytężonej pracy jest słuszną inicjatywą. (…) Dziękuję dziekanowi Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Cudziło za pomysł, żeby nagrodzić tych autorów, którzy zdobywają najwięcej punktów za publikacje naukowe na rzecz Wojskowej Akademii Technicznej. Jest to pochodna wielkiej pracy i wysiłku, którą Państwo wkładacie w rozwój własny, ale Państwa rozwój jest jednocześnie rozwojem Wojskowej Akademii Technicznej, za co bardzo serdecznie dziękuję”.

W tegorocznej edycji konkursu przyznano w sumie 33 wyróżnienia, w tym: 5 profesorom, 12 doktorom habilitowanym, 13 doktorom oraz 3 magistrom.

Nowy system promowania aktywności naukowej nauczycieli akademickich WAT za działalność publikacyjną został wprowadzony w życie zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 18/RKR/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

Lista rankingowa

Ewa Jankiewicz
 rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek

Skoczkowie spadochronowi WAT z wizytą w United States Naval Academy

wpis w: Aktualności | 0

Członkowie Sekcji Skoków Spadochronowych S3 WAT złożyli w czerwcu wizytę w United States Naval Academy USNA w Annapolis w USA. Przedstawiciele sekcji spotkali się z władzami amerykańskiej uczelni, którą reprezentowali: komendant Captain Robert B. Chadwick II United States Navy Commandant of Midshipmen oraz jego zastępca Captain Thomas J. Grady United States Navy Deputy Commandant wraz z oficerami towarzyszącymi.

Celem spotkania była propozycja współpracy ze strony S3 WAT w zakresie wspólnych szkoleń spadochronowo-strzeleckich z elementami rywalizacji sportowej. Przedstawiciele sekcji dokonali prezentacji Wojskowej Akademii Technicznej, jej potencjału dydaktycznego i naukowo-badawczego. Przedstawiono kadrę szkoleniową oraz program szkolenia spadochronowego i strzeleckiego sekcji. Zaprezentowano również bliźniaczą organizację studencką WAT „Woda, Ląd, Powietrze”, ściśle współpracującą z S3 WAT. Obydwie organizacje prowadzone są przez wykładowców Studium Szkolenia Wojskowego. Strona polska zaprosiła kadetów USNA Parachute Team do przeprowadzenia wspólnego szkolenia spadochronowo-strzeleckiego planowanego w 2019 r. Omówiono również rolę fundacji Teraz Wojsko Polskie w realizacji planów szkoleniowych i rozwoju Sekcji S3 WAT. To fundacja właśnie sfinansowała podróż polskiej delegacji do Annapolis.

W czasie rozmów obie strony wyraziły duże zainteresowanie, gotowość i chęć podjęcia współpracy. Komendant USNA zainteresował się szczególnie przebiegiem edukacji w WAT i kształceniem podchorążych. Współdziałanie obydwu uczelni jest dużą szansą na rozwój i lepsze wyniki szkoleniowe. Obie strony były zgodne, że kooperacja sekcji spadochronowych WAT i USNA może przyczynić się w przyszłości do nawiązania szerszej współpracy, obejmującej wymianę studentów, kadry akademickiej oraz realizowania wspólnych projektów interdyscyplinarnych i przedsięwzięć naukowych.

Po zakończeniu rozmów delegacja WAT zwiedziła najważniejsze obiekty amerykańskiej uczelni, zapoznała się z jej historią i tradycją. Kolejne dni wizyty upłynęły na rozmowach roboczych z przedstawicielami USNA Parachute Team. Nie mogło oczywiście zabraknąć wspólnych skoków spadochronowych, które strona amerykańska zorganizowała w pobliskiej strefie spadochronowej Skydive Delmarva.

Pierwsze szkolenie spadochronowe podchorążowie WAT  mają już za sobą. Przeprowadzono je z dużym powodzeniem w dniach 11 – 15 czerwca. Szkolenie wykonano w formule przyspieszonej nauki swobodnego spadania AFF (Accelerated FreeFall). Celem tej metody jest stosunkowo szybkie przygotowanie ucznia-skoczka do wykonywania samodzielnych skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu.

Podchorążowie, którzy należą do Sekcji S3 WAT i WLP wyrażają dużą nadzieję na realizację wspólnego szkolenia spadochronowo-strzeleckiego i współzawodnictwa z kadetami USNA Parachute Team. Wszyscy studenci mundurowi, którzy chcą uczestniczyć w projektach S3 WAT i WLP mają teraz jeszcze większą motywację do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce i sporcie, bo to one są kartą wstępu do obydwu sekcji.

Dariusz Bojsza, pchor. Michał Kamieński
fot. United States Naval Academy

Prof. Roman Dąbrowski laureatem nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego

wpis w: Aktualności | 0

Tegorocznym laureatem nagrody specjalnej im. Wojciecha Świętosławskiego został emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski – uznany na świecie autorytet naukowy w obszarze syntezy związków ciekłokrystalicznych.

Nagroda przyznawana jest przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 2013 r. Jej laureaci posiadają wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii, technologii chemicznej i nauk pokrewnych. Celem wyróżnienia jest wspieranie oraz propagowanie działalności badawczej chemików z regionu warszawskiego, jak również upamiętnienie sylwetki jej patrona prof. Wojciecha Świętosławskiego ‒ wybitnego polskiego chemika, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, dwukrotnie nominowanego do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

Uhonorowanie laureatów konkursu odbyło się 14 czerwca w Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Nagrody wręczył prezes Zarządu OW PTChem prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski (IChF PAN). Dziękując za to szczególne wyróżnienie prof. Dąbrowski powiedział, że jest ono podwójną satysfakcją, ponieważ właśnie w Gmachu Technologii Chemicznej PW, 57 lat temu odbierał dyplom ukończenia studiów. Profesor podkreślił, że wyniki, które uzyskał zespół kierowany przez niego są rezultatem inspirującej współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z ośrodkami chińskimi i indyjskimi. Uroczystość uświetnił wykład prof. Pierre Auderbert z Ecole Normale Superieure de Cachan we Francji.

Podczas odbierania nagrody prof. Dąbrowskiemu towarzyszyli przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej: prorektor ds. naukowych prof. Krzysztof Czupryński, dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prodziekan ds. naukowych WTC dr hab. inż. Paweł Perkowski, kierownik Zakładu Chemii ppłk dr hab. inż. Przemysław Kula oraz kierownik Zakładu Fizyki i Technologii Kryształów dr hab. inż. Wiktor Piecek.

Zgodnie z regulaminem nagrody przyznawane są w trzech stopniach za prace opublikowane lub wykonane w ostatnich pięciu latach. Ponadto Oddział Warszawski może przyznać nagrodę specjalną naukowcom, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla rozwoju polskiej chemii, zarówno w sensie badawczym, jak i popularyzatorskim. Podczas rozpatrywania wniosków, jury ocenia kandydatów biorąc pod uwagę m.in. nowatorstwo badań, rolę nominowanego w wykonaniu pracy, znaczenie pracy dla rozwoju chemii w Polsce, znaczenie osiągnięć praktycznych, znaczenie pracy w rozwoju naukowym nominowanego, ranga czasopisma, w którym ukazała się praca, czy też wdrożenie patentu lub zastosowania praktycznego.

Prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski urodził się 6 marca 1937 r. w Warszawie. Studia chemiczne ukończył na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w 1961 r. W tym samym roku 1 marca rozpoczął pracę w Wydziale Chemicznym Wojskowej Akademii Technicznej, na którym uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. „Otrzymywanie i badanie przewodnictwa polimerów ftaleinowych”. Następnie, w 1971 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk technicznych. W roku 1973 został mianowany na stanowisko docenta i kierował Zakładem Chemii Organicznej, a później Katedrą Chemii. W roku 1981 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych, w 1989 r. profesora zwyczajnego nauk chemicznych, a w 1991 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Prof. Dąbrowski odszedł na emeryturę 1 października 2015 r.

Działalność naukowa prof. Dąbrowskiego charakteryzowała się multidyscyplinarnością. Publikacje profesora dotyczą zarówno chemii organicznej (synteza związków ciekłokrystalicznych), jak i chemii fizycznej w zakresie termodynamiki przejść fazowych i optoelektroniki. Na początku kariery zajmował się głównie badaniem półprzewodników organicznych. Następnie w 1975 r. w Wojskowej Akademii Technicznej dołączył do nowopowstałego wielodyscyplinarnego zespołu do opracowania technologii budowy wskaźników ciekłokrystalicznych, kierowanego przez prof. Józefa Żmiję. Prof. Dąbrowski rozpoczął prace w zakresie syntezy związków ciekłokrystalicznych. W tej tematyce pracuje aktualnie, mimo przejścia na emeryturę. Wyniki badawcze i aplikacyjne, które prof. Dąbrowski uzyskuje pozwalają zaliczyć jego samego oraz ośrodek, który stworzył, do liderów w skali światowej. Jest twórcą ponad 90 patentów. Ponadto wypromował kilkunastu doktorów. Wynikiem pracy zespołu kierowanego przez prof. Dąbrowskiego jest synteza ponad 3000 nowych związków ciekłokrystalicznych i ponad 2000 rodzajów mieszanin ciekłokrystalicznych dla różnych rodzajów efektów elektrooptycznych. Za bazą SCOPUS można podać, że laureat jest współautorem 641 publikacji cytowanych 3200 razy (bez autocytowań), co daje indeks Hirsha równy 26. Wysoką bieżącą aktywność naukową laureata potwierdza fakt, że w 2017 r. był współautorem 19 publikacji z listy A, a w 2018 r. ukazało się już 5 jego publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Obok prof. Romana Dąbrowskiego, tegorocznymi laureatami konkursu zostali: prof. Krzysztof Woźniak (UW) – nagroda I stopnia, dr Wojciech Chaładaj (IChO PAN) – nagroda II stopnia, mgr Łukasz Skórka (PW) – nagroda III stopnia.

 

Ewa Jankiewicz, Monika Przybył
fot. Paweł Perkowski

 

Sukcesy podchorążych WAT na konferencji studentów CERC 2018

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 20 – 22 czerwca  studenci Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej wzięli udział w międzynarodowej konferencji studentów CERC 2018 w Military Technical Academy „Ferdinand I” w Bukareszcie. Reprezentujący WAT studenci: sierż. pchor. Bartłomiej Bezubik, sierż. pchor. Paweł Kalinowski i sierż. pchor. Mateusz Kaszyński rywalizowali z ponad setką uczestników z 10 krajów.

Duża liczba uczestników oraz bardzo wysoki poziom referatów prezentowanych na konferencji nie przeszkodziły im jednak w zdobyciu wysokich lokat. Sierż. pchor. Bartłomiej Bezubik zajął 2 miejsce w sekcji „Aerospace and Mechanical Engineering”, natomiast sierż. pchor. Mateusz Kaszyński zajął 3 miejsce w sekcji „Electrical Engineering and Electronic Systems”. Ponadto trójka naszych reprezentantów zebrała bardzo dobre recenzje od uczestników konferencji.

Pobyt w stolicy Rumunii był owocny dla naszych studentów, szlifując swój warsztat językowy nawiązali wiele znajomości, które zapewne zaowocują wymianą wiedzy i doświadczeń w projektach naukowych. Otwarcie na współpracę naszych studentów poskutkowało propozycją studentów rumuńskich przedstawienia wspólnego referatu na następnej konferencji CERC.

Duży wkład w sukces studentów WAT mieli opiekunowie merytoryczni prac: mjr dr inż. Dariusz Rodzik, kpt. dr inż. Witold Bużantowicz oraz dr inż. Stanisław Grzywiński, którzy wspierali naszych podchorążych swoją wiedzą i doświadczeniem w pisaniu referatów oraz w przygotowaniach do prezentowania ich na konferencji.

Organizatorzy konferencji z Military Technical Academy podkreślali dużą rolę intensyfikacji współpracy z WAT zapoczątkowanej wizytą delegacji MTA w listopadzie 2017 r. na zaproszenie Rektora-Komendanta WAT. Uczestniczył w niej również przewodniczący konferencji komandor profesor Cristian-Emil Moldoveanu, prorektor ds. kontaktów międzyuczelnianych. 

                                                                                   sierż. pchor. Paweł Kalinowski
fot. CERC

 

1 2 3 4 6