» » Zostali oficerami w setną rocznicę odzyskania niepodległości

Zostali oficerami w setną rocznicę odzyskania niepodległości

wpis w: Aktualności | 0

Po pięciu latach trudnych i wymagających studiów w Wojskowej Akademii Technicznej otrzymali oficerskie gwiazdki i złożyli ślubowanie. 198 podchorążych, w tym 29 pań zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego. Aktu promocji dokonali: I zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. broni Michał Sikora i dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Sławomir Wojciechowski. Uroczysta ceremonia odbyła się w piątek 10 sierpnia na placu apelowym uczelni. Jako pierwszy najważniejszą formułę ceremoniału: „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mianuję Pana podporucznikiem Wojska Polskiego” usłyszał prymus promocji ppor. Maciej Wielgosik z Wydziału Mechanicznego. Na stopień podporucznika mianowano również 29 podoficerów, w tym 3 panie,  po ukończeniu półrocznego szkolenia wojskowego na kierunku: elektronika i telekomunikacja.

„W polskiej tradycji słowo oficer brzmi dumnie. Oznacza honor i odwagę, prestiż i autorytet. Dziś Wy – absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej – dołączacie do grona oficerów Wojska Polskiego. Pamiętajcie, że oficerskie szlify, które otrzymujecie, to nie tylko zaszczyt i początek wojskowej kariery. To przede wszystkim wielka odpowiedzialność i wielkie zobowiązanie do służby Ojczyźnie. Wierzę, że sprostacie temu zadaniu, bo macie oparcie w solidnej wiedzy i renomie Akademii, którą ukończyliście” –  tymi słowami zwrócił się do nowo promowanych minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w liście odczytanym przez sekretarza stanu w MON Tomasza Zdzikota. „W ciągu kilku lat wymagających studiów udowodniliście swoje zdolności, determinację i prawdziwe zamiłowanie do zawodu żołnierza. Dziś odbieracie nagrodę za lata nauki i wyrzeczeń. Możecie być z siebie dumni, podobnie jak dumni są z Was dziś Wasi wykładowcy i rodzice. Dołączacie do absolwentów elitarnej uczelni i do oficerów Wojska Polskiego. To piękne osiągnięcie, którego serdecznie Wam gratuluję. Niech służba w Wojsku Polskim przyniesie Wam prawdziwą satysfakcję, spełnienie oczekiwań i życiowych planów. W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, życzę Wam żołnierskiego szczęścia i pomyślności” – napisał minister Błaszczak.

Sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot gratulując nowo promowanym oficerom powiedział: „Jako oficerowie Wojska Polskiego zdecydowaliście się Państwo służyć naszemu krajowi wobec Boga, wobec Waszych współobywateli, wobec siebie wzajemnie, wobec Waszych rodzin i Waszych bliskich. Zobowiązaliście się stać na straży bezpieczeństwa Polski. Ono od dziś spoczywa także na Waszych barkach”. Minister zwrócił również uwagę na renomę uczelni, którą młodzi oficerowie ukończyli: „Jesteście Państwo absolwentami jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Dyplom Wojskowej Akademii Technicznej otwiera bardzo wiele drzwi, a ekspertów z WAT spotyka się wszędzie tam, gdzie potrzebne są wyjątkowe kompetencje i kwalifikacje, gdzie potrzebna jest wiedza ekspercka i unikalne wykształcenie. (…) Bądźcie na co dzień wizytówką Wojskowej Akademii Technicznej, bądźcie ambasadorami Sił Zbrojnych. My Was potrzebujemy. Potrzebujemy Was jak najwięcej. (…) Pamiętajcie zawsze o tym, dlaczego się tu znaleźliście. Kroczcie prostą drogą. Drogą prawdy, honoru, godności i odpowiedzialności. Bądźcie naszym powodem do dumy. Bądźcie dumni sami z siebie, tak jak my dzisiaj jesteśmy z Was dumni” – mówił minister Zdzikot.

Tę najważniejszą w życiu każdego oficera uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości: sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, pierwszy z-ca szefa Sztabu Generalnego gen. broni Michał Sikora, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Sławomir Wojciechowski, poseł na Sejm RP Andrzej Melak, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusz Łukowski, z-ca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego minister Maciej Materka, były rektor-komendant WAT gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk, burmistrz Dzielnicy Warszawa Bemowo Michał Grodzki, JE Biskup Polowy WP gen. bryg. dr Józef Guzdek, zastępca ordynariusza prawosławnego WP ks. płk Aleksy Andrejuk, przedstawiciel Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. ppłk Wiesław Żydel. Na uroczystość przybyli również rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni cywilnych i mundurowych oraz przedstawiciele: resortu obrony narodowej i instytucji państwowych, wojskowych instytutów badawczych, instytutów naukowych, centrów szkolenia, przedsiębiorstw i firm pracujących na rzecz uzbrojenia, związków zawodowych, stowarzyszeń kombatanckich oraz rodzice i bliscy nowo promowanych i liczne grono przyjaciół WAT.

Zwracając się do bohaterów uroczystości, rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek powiedział: „Patriotyzm, męstwo, uczciwość i odpowiedzialność to wartości, które przejęliśmy z chlubnych dziejów oręża polskiego i które przekazujemy kolejnym pokoleniom przyszłych oficerów. Tymi wartościami kierujcie się w swojej służbie wojskowej”. Rektor-komendant WAT podkreślił wyjątkowość tegorocznej promocji oficerskiej, która przypada w setną rocznicę szczególnego momentu w historii naszego narodu i państwa – odzyskania niepodległości: „Za chwilę dostąpicie zaszczytu otrzymania oficerskich gwiazdek i złożycie oficerskie ślubowanie, zobowiązując się do wiernej służby Ojczyźnie. Stanie się to w roku 100-lecia odzyskania niepodległości. To właśnie przed stu laty spełnił się sen pokoleń Polaków, kiedy to Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Tej Polsce będziecie służyć i tej Polski będziecie bronić” – mówił płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Po odczytaniu postanowienia Prezydenta RP nastąpił najważniejszy moment uroczystości – akt mianowania na pierwszy stopień oficerski. Absolwenci, na komendę podchodzili do podium i przyklękali, a promujący generałowie wypowiadali słowa W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego. Złożenie ślubowania oficerskiego i odśpiewanie „Hymnu do miłości Ojczyzny” przez nowo promowanych dopełniły ceremoniał promocji oficerskiej absolwentów WAT.

Podczas uroczystości tradycyjnie uhonorowano najlepszych absolwentów. Za ukończenie studiów z wyróżnieniem ze średnią ocen 4,70 i uzyskanie pierwszej lokaty, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nagrodził prymusa ppor. Macieja Wielgosika honorową bronią białą. Za drugą lokatę i ukończenie studiów z wyróżnieniem ppor. Tomasz Gutowski z Wydziału Cybernetyki otrzymał od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka nagrodę rzeczową. A za uzyskanie trzeciej lokaty i ukończenie studiów z wyróżnieniem rektor-komendant WAT płk dr. hab. inż. Tadeusz Szczurek wręczył nagrodę rzeczową ppor. Małgorzacie Urban z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

Duszpasterskiego błogosławieństwa nowo promowanym oficerom WP udzielili: Biskup Polowy WP JE gen. bryg. dr Józef Guzdek, z-ca Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego ks. płk Aleksy Andrejuk oraz dziekan Rodzajów Sił Zbrojnych Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. płk Wiesław Żydel.

Występujący w imieniu nowo promowanych ppor. Maciej Wielgosik podziękował za otrzymane nominacje i jednocześnie zapewnił, że oficerowie, absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej nie będą szczędzić sił w służbie dla dobra Ojczyzny i bezpieczeństwa kraju.

Promocję zakończyła defilada, którą prowadził dowódca uroczystości ppłk Grzegorz Sobecki. Kolumnę pododdziałów zamykał Oddział Historyczny Wojskowej Akademii Technicznej w mundurach Szkoły Podchorążych Piechoty Królestwa Polskiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego.

Nowi oficerowie zgodnie ze swoimi specjalnościami rozpoczynają kariery wojskowe w różnych rodzajach wojsk. W tym roku zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych w następujących korpusach osobowych: sił powietrznych – 43 oficerów, łączności i informatyki – 76, logistyki – 39, przeciwlotniczym – 15, wojsk lądowych – 3, kryptologii i cyberbezpieczeństwa – 12, rozpoznania i walki elektronicznej – 14, obrony przed bronią masowego rażenia – 11, żandarmerii wojskowej – 2, ogólnym – 2, inżynierii wojskowej – 7 i wojsk specjalnych – 3.

W przeddzień promocji w kościele pw. M. B. Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji absolwentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej Akademii celebrowana przez Biskupa Polowego WP JE gen. bryg. dr. Józefa Guzdka.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. st. szer. Wojciech Król/CO MON, Grzegorz Rosiński