» » Wszystkie definicje ruchu

Wszystkie definicje ruchu

wpis w: Aktualności | 0

Z czym kojarzy się ruch? Z aktywnością fizyczną, szybkimi samochodami, czy też nowoczesną technologią? Na tegorocznym 22 Pikniku Naukowym zorganizowanym przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik prezentowano eksperymenty, wynalazki i odkrycia naukowe pokazujące ruch z różnych perspektyw – od dynamiki cząstek przez najnowocześniejsze technologie transportowe, aż po zderzenia galaktyk. Tradycyjnie już w Pikniku uczestniczyły koła naukowe Wojskowej Akademii Technicznej. Studenci WAT przedstawiali swoje wynalazki oraz prace związane z ruchem – przewodnim hasłem tegorocznego Pikniku.

Piknik Naukowy to nie lada atrakcja dla osób, które pasjonują się fizyką, chemią, czy biologią. Na stanowiskach Wojskowej Akademii Technicznej zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z wynalazkami pięciu studenckich kół naukowych. Wydział Mechaniczny zaprezentował jednoosiowego, bezzałogowego robota zwiadowczego zdolnego do pokonywania trudnych przeszkód w terenie i w środowisku wodnym. Robot ten wyposażony w wiele innowacyjnych autorskich rozwiązań może być wykorzystywany w misjach eksploracyjnych, ratowniczych i militarnych, wszystkich tych, które wymagają odpowiedniego rozpoznania terenu. Studenci analizowali również ruch i motorykę ciała ludzkiego z wykorzystaniem zdjęć poklatkowych, a następnie odtwarzali je w „zwolnionym tempie”. Koło Naukowe Chemików przeprowadzało widowiskowe eksperymenty z zastosowaniem materiałów wybuchowych, samoistną zmianą zabarwienia roztworu, czy też powstaniem chmury pary wodnej wywołanej reakcją egzotermiczną.

Ruch na przykładzie fali świetlnej propagującej się we włóknie światłowodowym przedstawiło Koło Naukowe Fizyków. Fizycy prezentowali również szereg urządzeń optycznych, w których głównymi elementami są substancje ciekłokrystaliczne sterowane polem elektrycznym. Instytut Optoelektroniki zainteresował widzów takimi zastosowaniami lesera jak modyfikacja warstwy wierzchniej rożnego rodzaju materiałów poprzez promieniowanie laserowe, czy też pomiar odległości za pomocą dalmierza laserowego. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z domowym sposobem na odbiór zdjęć z kosmosu oraz z czujnikiem światłowodowym, wykorzystywanym np. w systemach do ochrony zbiorów muzealnych oraz do monitorowania linii światłowodowych.

Wydział Cybernetyki natomiast przeniósł widzów w wirtualną rzeczywistość, która coraz częściej wykorzystywana jest w wojskowości jako narzędzie wspomagania szkolenia i dowodzenia. Studenci opowiadali m.in. o platformie Manify umożliwiającej efektywną współpracę między właściwymi służbami, organizacjami i użytkownikami podczas konieczności komunikacji w przypadku przeciążenia sieci komórkowej. Prezentowany system CARE (ang. Creative Application to Remedy Epidemics) – narzędzie wspierające działanie służb epidemiologicznych lub centrów zarządzania kryzysowego wzbudził duże zainteresowanie zwiedzających. System umożliwia prognozowanie dynamiki epidemii, szacowanie środków medycznych potrzebnych do walki z epidemią oraz optymalizację strategii szczepień.

Co roku w Pikniku uczestniczy około 200 instytucji, w tym instytucje naukowe, badawcze, uczelnie, muzea oraz fundacje związane z edukacją. Połączenie nauki, zabawy, emocji i poznawania świata to doskonała okazja do popularyzacji nauki wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Stanowiska Wojskowej Akademii Technicznej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno młodszych miłośników nauki, jak i tych starszych.

22 Piknik Naukowy odbył się 9 czerwca 2018 na Stadionie PGE Narodowym.

Udział kół naukowych WAT koordynowany był przez Dział Nauki, a nad całością przedsięwzięcia czuwał prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – prorektor ds. naukowych.

Monika Przybył
fot. Sebastian Jurek, Joanna Czwartos, Cezary Małko, Joanna Kumor, Janusz Torzewski, Koło Naukowe Optoelektroników

 

Pokazy i wynalazki WAT na Pikniku Naukowym w mediach: