» » Współpraca WAT ze szkołami

Współpraca WAT ze szkołami

wpis w: Aktualności | 0

II LO w Lubartowie i Zespół Szkół w Pilicy – to kolejne szkoły objęte patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej. Porozumienia o współpracy podpisali JM Rektor-Komendant WAT i przedstawiciele władz samorządowych oraz szkół.

„Zależy nam na dobrych kandydatach, zarówno na studia cywilne jak i wojskowe. Porozumienia ze szkołami pozwalają nam dotrzeć z naszą ofertą edukacyjną do większej liczby uczniów” – mówił rektor-komendant płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. „Po raz pierwszy od 30 lat rozbudowujemy armię, zwiększamy więc nabór do WAT, to unikalna okazja dla młodych ludzi, którzy chcą zostać wojskowymi i inżynierami. Akademia stara się odpowiadać na zapotrzebowanie rynku, dlatego proponujemy ciekawe, rzadko spotykane na uczelniach kierunki, np. w specjalności ochrona przed skażeniami, materiały wybuchowe i pirotechnika, ratownictwo chemiczne, informatyka w medycynie, inżynieria kosmiczna i satelitarna” – dodał rektor-komendant.

27 listopada porozumienie z WAT podpisała delegacja z Lubartowa w woj. lubelskim z burmistrzem Januszem Bodziackim i dyrektorką II Liceum Ogólnokształcącego Haliną Zdunek na czele. Goście zapoznali się z osiągnieciami i ofertą dydaktyczną uczelni, zwiedzili Laboratorium Zobrazowania Wieloformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej na Wydziale Cybernetyki i Instytut Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym.

„Nieliczne samorządy prowadzą szkoły ponadpodstawowe, u nas miasto postanowiło utworzyć taką szkołę i prowadzi II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja. Jesteśmy dobrym liceum, nasi uczniowie to laureaci licznych konkursów i olimpiad, a nasi absolwenci studiują na WAT, mamy nawet tutaj doktorantów z Lubartowa. Cieszymy się bardzo, że możemy z Wojskową Akademią Techniczną podpisać porozumienie, dzięki któremu będziemy w bardziej zorganizowanej formie współpracować” – mówił podczas spotkania burmistrz Lubartowa.

28 listopada WAT odwiedzili zaś przedstawiciele powiatu zawierciańskiego w woj. śląskim oraz miasta, gminy i Zespołu Szkół w Pilicy. Porozumienie podpisali Krzysztof Wrona – starosta i Bogusław Piotrowski – wicestarosta oraz Anna Woźniczko – dyrektorka Zespołu Szkół w Pilicy. W ramach prezentacji bazy laboratoryjnej goście zwiedzili Instytut Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Laboratorium Broni Palnej na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa.

„Pomysł rozpoczęcia współpracy z WAT nie bierze się z przypadku, bowiem w trzech szkołach w naszym powiecie są klasy mundurowe. To mobilizuje naszą młodzież do wyjścia w mundurze i przejęcia pozytywnych wartości, obowiązków i postaw” – mówił Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona.

Dzięki podpisanemu porozumieniu i objęciu placówek patronatem WAT w szkole będą odbywały się m.in. zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich, organizowane wspólne konkursy naukowe i sportowe, a uczniowie klas maturalnych mają szansę brać udział w pracach uczelnianych kół naukowych. Obecnie z WAT współpracuje ponad 90 szkół lub zespołów szkół średnich i 8 jednostek samorządowych.

Agata Reed
fot. Sebastian Jurek, Hubert Kaźmierski