» » Współpraca WAT z Wojskowym Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji

Współpraca WAT z Wojskowym Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji

wpis w: Aktualności | 0

Organizacja kursów „Standaryzacja w ramach NATO” przez Wydział Logistyki WAT to główny punkt wieloletniej współpracy Wojskowej Akademii Technicznej i Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJK). W ramach nowego porozumienia podpisanego 9 lipca przez rektora-komendanta WAT płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka i dyrektora WCNJK płk. Pawła Swekleja obie instytucje rozszerzają zakres wspólnych prac w obszarach krajowej i międzynarodowej działalności normalizacyjnej, zapewnienia jakości wyrobów obronnych, oceny zgodności tych wyrobów oraz ich identyfikacji, klasyfikacji i kodyfikacji.

Podczas podpisania porozumienia w Wojskowej Akademii Technicznej dyrektorowi WCNJK towarzyszył ppłk dr inż. Piotr Waślicki. Ze strony WAT obecni byli: dziekan Wydziału Logistyki (WLO) płk dr hab. Szymon Mitkow, dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) dr hab. inż. Stanisław Kachel oraz kierownik Zakładu Inżynierii Bezpieczeństwa WML ppłk dr inż. Michał Jasztal.

W ramach zawartego porozumienia, z WCNJK mogą współpracować wszystkie wydziały akademickie WAT, natomiast aktualne plany dotyczą Wydziału Logistyki oraz Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. „Będziemy kontynuować przedsięwzięcia wspólnie z WCNJK w zakresie normalizacji, jakości i kodyfikacji, jak i podejmować nowe. Kurs standaryzacyjny NATO organizujemy z Centrum od 2004 r. Już 24 września odbędzie się 30 edycja kursu. Planujemy wówczas sesję jubileuszową z zaproszonymi gośćmi, m.in. dyrektorem Biura Standaryzacyjnego NATO, przedstawicielami z USA i Grecji” – mówi dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow. W 2012 r. kurs otrzymał akredytację ACT (Allied Command Transformation). W ciągu czternastu lat przeszkolono ok. 470 specjalistów z 39 państw, w tym z 12 państw partnerskich NATO. Zajęcia na kursie prowadzą wysokiej klasy specjaliści z NATO, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz nauczyciele akademiccy WAT. „Standaryzacja w ramach NATO jest jedynym, albo jednym z niewielu przedsięwzięć wpisanych do stałego kalendarza działalności NATO-wskiej, które Polska realizuje” – podkreśla płk dr hab. Mitkow.

Najbliższe plany współpracy Wydziału Logistyki WAT i WCNJK związane są z realizacją dwóch nowych kursów. Jednym z nich jest zatwierdzony już przez Radę Naukową WLO kurs doskonalący z pisania norm. „Kurs ten jest bardzo potrzebny, ponieważ wszystkie zmiany, które zaszły w Siłach Zbrojnych RP, spowodowały, że pracowników, którzy podsiadają wiedzę na temat pisania norm nie zostało zbyt wielu. Dodatkowo WCNJK narzucił na niektóre instytucje obowiązek pisania norm, więc powinniśmy szkolić w tym kierunku. Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, którzy w swoim zakresie obowiązków mają pisanie norm” – wyjaśnia płk dr hab. Mitkow. Drugi kurs dotyczy systemu zapewnienia jakości w odniesieniu do wymagań dla wyrobów obronnych zdefiniowanych przez Siły Zbrojne RP lub NATO. Skierowany jest do oficerów i pracowników resortu obrony narodowej realizujących oraz planujących do realizacji zadania w systemie zapewnienia jakości wyrobów obronnych. Wspólne przedsięwzięcia WAT i WCNJK związane są również z e-learningiem. Pracownicy uczelni biorą udział w ocenie norm, są członkami grup związanych z normalizacją czy standaryzacją.

Praktyki studenckie to kolejny punkt podpisanego porozumienia. „Kilkoro studentów udało nam się już skierować na praktyki do WCNJK, głównie są to studenci cywilni kierunku Obronność państwa. To porozumienie otwiera nam drogę do posłania na praktyki jeszcze większej liczby osób” – mówi dziekan Wydziału Logistyki. Współpraca Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa z WCNJK dotyczyć będzie głównie działalności dydaktycznej wydziału na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, zarówno na studiach cywilnych, jak i uruchamianych w nowym roku akademickim na tym kierunku studiach wojskowych. We wspólnych planach WML i WCNJK jest współorganizowanie wykładów, kursów, szkoleń, seminariów, konferencji krajowych oraz międzynarodowych, praktyk zawodowych dla studentów WML w jednostkach organizacyjnych podległych Centrum oraz prowadzenie zajęć przez pracowników WCNJK i Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych ze studentami Akademii.

Forum wymiany informacji i doświadczeń z obszaru normalizacji, jakości i kodyfikacji jest Międzynarodowy Kongres Naukowy: „Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską”, organizowany co dwa lata przez Centrum Certyfikacji Jakości Wydziału Logistyki WAT.  Kongres skupia świat nauki i przemysłu. Biorą w nim udział przedstawiciele WCNJK, uczelni oraz ośrodków zajmujących się normalizacją, jakością i kodyfikacją. „Jest to swoiste zderzenie praktyków, przedstawicieli firm z narodowym organem, jakim jest WCNJK i podejściem naukowym przedstawicieli uczelni w kontekście zmian i norm. Do końca września obowiązuje norma ISO 9000, a od października obowiązywać będzie już nowa norma z 2015 r. Najbliższy kongres to doskonała okazja do pierwszego spojrzenia i zapoznania się z tym jak firmy przygotowują się na wejście nowej normy” – podsumowuje dziekan WLO.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek