» » Współpraca WAT z Royal Military Academy

Współpraca WAT z Royal Military Academy

wpis w: Aktualności | 0

„Współpraca z pokrewnymi uczelniami zagranicznymi jest bardzo ważna i przynosi obu stronom istotne korzyści. Wymiany studentów, doktorantów i wykładowców dają wiele możliwości do poszerzania ich horyzontów oraz rozwijania międzynarodowej kariery” – mówił prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król podczas spotkania z przedstawicielami Royal Military Academy z Brukseli.

Z wizytą do Wojskowej Akademii Technicznej przybyli: dyrektor biura współpracy międzynarodowej RMA ppłk Christ Veermeer, koordynator uczelniany programu Erasmus+ mjr Koen Troch oraz przedstawiciel wydziału politechnicznego mjr dr Bart Janssens. Podczas spotkania 8 stycznia naszą uczelnię reprezentowali: prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej płk dr inż. Mariusz Gontarczyk, koordynator programu Erasmus+ mgr Karol Wilk oraz przedstawiciele wydziałów akademickich: płk dr inż. Bogusław Siodłowski z Wydziału Nowych Technologii i Chemii, płk dr inż. Przemysław Kupidura z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa i mjr dr inż. Krzysztof Gocman z Wydziału Mechanicznego.

Rozmowy na temat współpracy zapoczątkowały prezentacje przedstawiające historie, struktury, a także osiągnięcia naukowe Wojskowej Akademii Technicznej oraz Royal Military Academy. RMA jest nieco mniejszą niż WAT wojskową instytucją szkolnictwa wyższego, odpowiedzialną za podstawowe kształcenie akademickie (w tym politechniczne), wojskowe i fizyczne przyszłych oficerów, jak również za ciągłe doskonalenie zawodowe kadry oficerskiej.

Ponieważ była to pierwsza wizyta przedstawicieli RMA w WAT, znaczną jej część wypełniło zwiedzanie laboratoriów czterech wydziałów, na których studenci RMA mogliby odbywać zajęcia w ramach semestralnej wymiany. Wydział Mechaniczny zaprezentował roboty mobilne oraz pracownie technik druku w trójwymiarze, symulacji pola walki i hydrotoniki napędów. Na Wydziale Cybernetyki przedstawiono laboratorium wspomagania decyzji, symulacji dowodzenia i kontroli. Wydział Mechatroniki i Lotnictwa zainteresował gości laboratoriami Instytutu Techniki Uzbrojenia, Instytutu Techniki Lotniczej oraz Katery Mechatroniki, a Wydział Nowych Technologii i Chemii zaprezentował prace prowadzone w laboratoriach materiałów wybuchowych i technologii produkcji ciekłych kryształów. Podczas pobytu w uczelni goście z Brukseli obejrzeli również Studium Wychowania Fizycznego.

Efekty współpracy pomiędzy dwoma uczelniami są już widoczne. Studenci wojskowi z RMA w ubiegłym roku uczestniczyli w krótkich tygodniowych modułach organizowanych w WAT, natomiast nasi podchorążowie w styczniu br. będą uczestniczyć w dwóch modułach organizowanych przez belgijską stronę.

Monika Przybył
fot. Sebastian Jurek, Mariusz Gontarczyk, Paweł Jaśkiewicz