» » Współpraca z Instytutem Transportu Samochodowego

Współpraca z Instytutem Transportu Samochodowego

wpis w: Aktualności | 0

Prezentacja potencjału naukowo-badawczego oraz bazy dydaktycznej Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT były głównymi punktami wizyty przedstawicieli Instytutu Transportu Samochodowego w dniu 14 lutego. Rozmawiano także o bieżącej współpracy obu jednostek naukowo-badawczych.  Instytut odwiedziła dyrekcja ITS w składzie – dyrektor dr hab. inż. Marcin Ślęzak, z-ca dyrektora ds. naukowych dr hab. inż. Andrzej Świderski i z-ca dyrektora ds. rozwoju dr Ewa Dębicka.

Gospodarzem spotkania był dyrektor IPMiT dr. hab. inż. Jerzy Jackowski, który scharakteryzował główne obszary działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Instytutu. Przedstawił potencjał kadrowy, najważnejsze osiągnięcia naukowe w wybranych obszarach oraz bazę badawczo-laboratoryjną. Uczestniczący w spotkaniu dziekan Wydziału Mechanicznego WAT dr hab. inż. Jerzy Małachowski podkreślił istotny wkład IPMiT w działalność naukowo-dydaktyczną Wydziału, który podobnie jak Instytut Transportu Samochodowego posiada kategorię naukową A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Omówił również realizowane w ostatnich latach projekty badawcze, w których uczestniczyli pracownicy Wydziału Mechanicznego i Instytutu Transportu Samochodowego oraz wskazał na możliwość realizacji prac doktorskich pracowników naukowo-badawczych ITS w Wydziale Mechanicznym. W dyskusji, która wywiązała się po wystąpieniu dyrektora IPMiT oprócz zaproszonych gości, uczestniczyli także zastepcy dyrektora Instytutu oraz prof. dr hab. inż. Leon Prochowski.    

W drugiej części wizyty delegacja zapoznała się z wybranymi stanowiskami badawczymi oraz pracowniami dydaktycznymi Instytutu. Przedstawiciele ITS odwiedzili Zakład Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu, Zakład Tribologii, Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych oraz  Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych. Gościom zaprezentowano m.in. stanowisko dwubębnowe wraz z przyczepą dynamometryczną do pomiarów właściwości dynamicznych ogumienia, stanowisko do quasi-statycznych badań opon z opracowaną w zakładzie wieloczujnikową głowicą do badania współpracy koła jezdnego z podłożem, stanowisko do określania obciążeń ciała człowieka podczas zderzeń z małymi prędkościami (zjeżdżalnia), pracownie analiz znormalizowanych płynów eksploatacyjnych, w tym akredytowaną stację badań, stanowiska do badań tribologicznych porowatych łożysk ślizgowych, stanowiska technologiczne do obróbki laserowej warstw wierzchnich, nowoczesną aparaturę do badania topografii powierzchni, stanowisko do nauczania budowy, działania i podstaw diagnozowania hybrydowych i elektrycznych układów napędowych samochodów, stanowisko ze skanerem 3D do digitalizacji wielkogabarytowych obiektów wraz z oprogramowaniem do obróbki i zobrazowania wyników pomiarów oraz opracowany pojazd z napędem spalinowo-elektrycznym w układzie 6×6.

Realizacja studiów doktoranckich, projektów badawczych w zakresie obronności i bezpieczeństwa, konstrukcji, badania pojazdów i ich elementów oraz transportu samochodowego to główne tematy w których istnieje możliwość podjęcia współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutami. Konkretne ustalenia dotyczące poszczególnych zagadnień zostaną podjęte w trakcie roboczych spotkań.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Trawiński