» » WAT wśród finalistów „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości” MNiSW

WAT wśród finalistów „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości” MNiSW

wpis w: Aktualności | 0

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę uczelni, które uzyskały finansowanie w ramach konkursu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID). Łączną kwotę 326 mln złotych na wsparcie badań naukowych ważnych dla regionu i opracowanie długofalowej strategii rozwoju otrzyma prawie 30 uczelni. Wśród laureatów konkursu jest Wojskowa Akademia Techniczna z projektem dotyczącym „Opracowania i weryfikacji eksperymentalnej nowych koncepcji charakteryzacji transportu kwantowego w złożonych heterostrukturach półprzewodnikowych”. Wysokość finansowania projektu WAT wynosi 4 589 200,00 zł i będzie do wykorzystania, tak jak w przypadku wszystkich nagrodzonych uczelni, w latach 2019 – 2022. Kierownikiem nagrodzonego projektu jest dr inż. Jarosław Wróbel z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce podczas konferencji prasowej 29 października w sali Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W swoim wystąpieniu wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił, że konkurs jest efektem dialogu, jaki resort nauki prowadził z przedstawicielami ośrodków akademickich. „Kiedy dyskutowaliśmy nad kształtem Konstytucji dla Nauki, bardzo często z ust naszych partnerów słyszeliśmy o potrzebie równomiernego i sprawiedliwego wsparcia wszystkich uczelni w Polsce. W odpowiedzi na te głosy uruchomiliśmy specjalne strumienie finansowe, które będą stymulowały uczelnie do dalszego rozwoju. A równocześnie będą brały pod uwagę odmienne misje i potencjały uczelni” – powiedział minister Gowin.

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, obejmujące cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni. Założeniem programu było wsparcie nie tylko wszystkich regionów Polski, ale i poszczególnych grup nauk. Wojskową Akademię Techniczną wyróżniono wśród grup nauk ścisłych i inżynierskich. „Jest to istotny krok dla naszej uczelni w dostosowywaniu się do zmian spowodowanych wprowadzaniem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zarówno założenia konkursu RID, jak i sam strumień finansowania układane były z myślą o nowych regulacjach. Oczekuje się w nich między innymi większego otwarcia na współpracę międzynarodową, mobilność naukowców, czy interdyscyplinarność. Istotną zmianą jest również konieczność publikowania wyników prac badawczych w bardziej renomowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym” – komentuje dr inż. Jarosław Wróbel, kierownik projektu i jednocześnie jego koordynator w zakresie charakteryzacji i teorii. Projekt obejmuje również badania związane z technologią wzrostu i processingu półprzewodników. Koordynatorem tego tematu jest dr inż. Jacek Boguski, pracownik wspólnego laboratorium WAT – Vigo System S.A.

Realizacja projektu odbędzie się we współpracy z prestiżowymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Przede wszystkim z University of Western Australia,  znajdującym się na 93 miejscu w światowym rankingu uniwersytetów (QS World University Rankings), Instytutem Fizyki PAN (IF PAN) i polską firmą zajmującą się produkcją i badaniami półprzewodnikowych detektorów podczerwieni – Vigo System S.A. Projekt przewiduje powstanie unikatowego w skali globalnej narzędzia do charakteryzacji i testów  różnych klasach półprzewodników i struktur półprzewodnikowych oraz modyfikacji bazy laboratoryjnej. Bardzo duży nacisk kładziony jest w projekcie na inwestowanie w młodych pracowników naukowych i studentów, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę w zakresie elektroniki i fizyki półprzewodników oraz inżynierii materiałowej, również na zasadach odpłatnych.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek

Lista uczelni, które uzyskały finansowanie w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie?