» » WAT i Instytut Fizyki PAN zacieśniają współpracę

WAT i Instytut Fizyki PAN zacieśniają współpracę

wpis w: Aktualności | 0

O nowych możliwościach współpracy dotyczącej staży naukowych dla pracowników i doktorantów, praktyk studenckich, realizowania projektów naukowo-badawczych oraz wzajemnego dostępu do bazy laboratoryjnej rozmawiali w dniu 3 lipca przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej i Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Efektem uzgodnień było podpisanie przez rektora-komendanta WAT płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka i dyrektora IF PAN prof. dr. hab. Romana Puźniaka porozumienia o współpracy.

Obydwie instytucje współpracują aktywnie od wielu lat. Zespoły naukowe WAT i IF PAN mogą pochwalić się wspólnymi publikacjami i zrealizowanymi projektami naukowymi. Według bazy Scopus największa część publikacji naukowych WAT o zasięgu międzynarodowym klasyfikuje się w kategorii „Physics and Astronomy”, tj. 24.7 %, co pokazuje, że obszar ten jest przedmiotem szczególnego zainteresowania uczelni. Obecnie pracownicy WAT i wybranych instytutów PAN publikują wspólnie około 20 wysoko punktowanych prac rocznie. Taki wynik sytuuje jednostki naukowe PAN na drugim miejscu, zaraz po Politechnice Warszawskiej, na liście współpracy WAT z innymi ośrodkami naukowymi. Instytut Fizyki posiada około 30% udziału w tym wyniku.

Inicjatywa podpisania nowej umowy wynikła z potrzeby sformalizowania współpracy pomiędzy Zakładem Fizyki Ciała Stałego (ZFCS) Wydziału Nowych Technologii i Chemii (WTC) WAT a Środowiskowym Laboratorium Badań Kriogenicznych i Spintronicznych IF PAN. W obu zespołach dominującym obszarem zainteresowań jest transport kwantowy w strukturach półprzewodnikowych oraz różnego rodzaju techniki pozwalające go charakteryzować. Szczególną klasę stanowią tutaj pomiary magnetotransportowe. Dzięki staraniom wieloletniego pracownika WAT, prof. dr. hab. inż. Antoniego Rogalskiego, czł. rzecz. PAN, który pełni również funkcję dziekana Wydziału IV PAN oraz kierownika ZFCS płk. dr. hab. inż. Piotra Martyniuka uczelnia otrzymała finansowanie z dotacji celowej MNiSW na zakup dwóch unikalnych systemów pomiarowych w skali Polski i tej części Europy. Znaczący wkład w projektowaniu założeń do obu systemów miał obecny koordynator współpracy pomiędzy WAT a IF PAN dr inż. Jarosław Wróbel (ZFCS).

Zawarta umowa ramowa umożliwia wszystkim wydziałom Wojskowej Akademii Technicznej współpracę z Instytutem Fizyki PAN na takich samych zasadach. Dotyczy ona w szczególności obszarów teorii i charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych oraz obszarów z pogranicza fizyki i biomedycyny. IF PAN zachęca do współpracy nie tylko pracowników, ale również i studentów WAT. Przykładem są atrakcyjne praktyki studenckie. „Jesteśmy bardzo otwarci na studentów. Uruchomiliśmy program, który nazywa się Praktyki przeddoktorskie. Polega on na tym, że zatrudniamy studentów na okres sześciu miesięcy na ćwierć etatu, albo na trzy miesiące na pół etatu. Do podjęcia praktyk zapraszamy studentów II stopnia, którzy rozważają rozpoczęcie studiów doktorskich w Instytucie Fizyki PAN. Tematyka praktyk związana jest z działalnością Instytutu i dotyczy: fizyki półprzewodników, fizyki magnetyzmu i nadprzewodnictwa, fizyki atomowej i cząsteczkowej oraz fizyki biologicznej” – mówił podczas spotkania w WAT dyrektor IF PAN prof. dr hab. inż. Roman Puźniak.

W spotkaniu poprzedzającym podpisanie porozumienia ze strony Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczyli: rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej prof. dr hab. inż. Leszek Jaroszewicz, dr inż. Jarosław Wróbel. Instytut Fizyki PAN reprezentowali: dyrektor prof. dr hab. Roman Puźniak, z-ca dyrektora ds. naukowych Magdalena Załuska-Kotur, kierownik Środowiskowego Laboratorium Badań Kriogenicznych i Spintronicznych prof. dr hab. Maciej Sawicki i prof. dr hab. inż. Jerzy Wróbel.

Podczas wizyty w WAT goście zapoznali się z wybraną baza laboratoryjną uczelni, m.in. odwiedzili laboratoria: NMR w Instytucie Chemii WTC, spektroskopii w podczerwieni oraz pomiarów magneto-optycznych w Instytucie Fizyki Technicznej WTC. Delegacja zakończyła wizytę w laboratorium Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych Instytutu Optoelektroniki, gdzie zapoznała się z osiągnięciami zespołu w zakresie wdrożeń technologii podwójnego zastosowania.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek