» » Vivat Academia, vivant Professores!

Vivat Academia, vivant Professores!

wpis w: Aktualności | 0

Tradycyjne słowa „Rok akademicki 2017/2018 w Wojskowej Akademii Technicznej uważam za otwarty” zostały wypowiedziane przez JM rektora-komendanta WAT płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka 3 października 2017 r. Studia w WAT rozpoczęło prawie 10 000 studentów, w tym ponad 1 600 podchorążych.  Na pierwszy rok studiów przyjęto niemalże 3 000 studentów wojskowych i cywilnych.

„Program rozwoju armii, konsekwentnie realizowany przez obecne kierownictwo resortu obrony narodowej, spowodował, iż w tym roku studia w mundurze rozpoczyna ponad 600  podchorążych, to znacznie więcej niż w latach ubiegłych” – powiedział płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek do uczestników uroczystej inauguracji roku akademickiego w sali kinowej Klubu WAT.

Obecny na uroczystości podsekretarz stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, odpowiedzialny za szkolnictwo wojskowe, zapowiedział: „Już w tej chwili dajemy subwencje duże, chcemy dawać jeszcze większe. W ciągu dwóch lat z niecałych 200 podchorążych, zwiększyliśmy ten limit do ponad 600. Przeszło trzykrotnie. I ten poziom z ewentualnymi korektami, raczej w górę niż w dół, będziemy starali się utrzymać w przyszłym roku i w następnych latach”. Dla uczelni otwierają się więc nowe perspektywy i możliwości dynamicznego rozwoju. „WAT jest uczelnią z dużym potencjałem, jest uczelnią dobrą, z bardzo dobrymi tradycjami, z dużymi osiągnięciami. To niewątpliwie uczelnia, którą wojsko polskie może i powinno się chwalić” – dodał minister.

W swoim przemówieniu rektor-komendant WAT podkreślił, że inauguracja jest również okazją do podsumowania pierwszego roku działalności nowych władz uczelni: „Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że udało nam się przywrócić Akademię wojsku nie tracąc przy tym uznanej pozycji w środowisku cywilnym.(…) Silną stroną Akademii jest jej działalność naukowo-badawcza, co stanowi odpowiedź na oczekiwania kierownictwa resortu. (…) Ciągle zacieśniają się związki Wojskowej Akademii Technicznej z armią. Tworzą je dokonania na rzecz wojska. Mamy na tym polu niepodważalne sukcesy.” Rektor-komendant WAT wyznaczył również cele i zadania na najbliższe lata: „Zadaniem władz Wojskowej Akademii Technicznej jest skutecznie wykorzystywać ogromny potencjał edukacyjny i badawczy Akademii dla rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych. Dużym wyzwaniem jest wprowadzenie uczelni do elity europejskich i światowych ośrodków akademickich. Wiąże się to z ciągłym podnoszeniem jakości realizowanych badań oraz kształcenia studentów i podchorążych.” Studentom Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek złożył gratulacje zwycięstwa w trudnej walce o indeksy: „Rozpoczynacie najciekawszy okres swego życia. Nie zmarnujcie go. Przyszliście do nas z Waszymi talentami i nadziejami. My pomożemy zmaterializować Wasze marzenia.”

Minister prof. dr hab. W. Fałkowski mówiąc o przyszłości naszej uczelni podkreślił: „Wojskowa Akademia Techniczna powinna dołączyć do elitarnego grona najlepszych ośrodków naukowo-dydaktycznych w skali świata. To jest ten cel.(…)  Pieniądze, wola, chęci ze strony resortu i wojska polskiego są. WAT musi się rozwijać najszybciej jak to jest możliwe. (…) Życząc studentom i kadrze naukowo-dydaktycznej Akademii sukcesów w nowym roku akademickim minister powiedział: „Życzę Wojskowej Akademii Technicznej dalszego, szybkiego rozwoju. Tu tempo musi być utrzymane. To tempo, które pokazaliśmy przy zwiększaniu limitu podchorążych, musi mieć zastosowanie w rozwoju, inwestycjach, nakładach, również w efektach badawczych i dydaktycznych. Jestem przekonany, że Pan Rektor wraz z całą społecznością akademicką, temu wyzwaniu jest w stanie sprostać.”

Uroczysty, okolicznościowy list skierował do Rektora-Komendanta WAT i całej społeczności akademickiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. List Prezydenta odczytał płk Witold Lewandowski z BBN. W liście Prezydent zwrócił uwagę na historyczne tradycje i rolę szkolnictwa wojskowego oraz kontynuację szlachetnych wartości Szkoły Rycerskiej przez współczesne szkolnictwo wojskowe: „Już w XVIII wieku król Stanisław August Poniatowski zdawał sobie sprawę z doniosłej roli szkolnictwa wojskowego – edukowania zarówno cywili, jak i czynnych żołnierzy. To właśnie on w 1765 roku założył Akademię Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej zwaną też Szkołą Rycerską, która przez lata działalności wykształciła setki młodych ludzi, w tym takich mężów stanu jak Tadeusz Kościuszko. (…) Wszyscy Państwo tutaj zebrani, zarówno kadra naukowa, jak i studenci, są kontynuatorami wspaniałych, szlachetnych tradycji polskiej wojskowości. Dziś realizują Państwo swoją misję, stawiając sobie ambitne cele i inwestując w innowacyjne rozwiązania i pomysły. Drodzy studenci, możecie być dumni z bycia częścią tej społeczności.” Jednocześnie Prezydent odniósł się do obecnej sytuacji w kraju i zachęcał do wzięcia udziału w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r. Po 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji Polska ponownie wróciła na mapę świata.  „Bardzo liczę na to, że pracownicy naukowi polskich uczelni wojskowych włączą się w przyszłoroczne obchody stulecia odzyskania niepodległości. Zapraszam Państwa do uhonorowania pokolenia, które walczyło i odbudowało nowoczesną Rzeczpospolitą” – napisał Prezydent Andrzej Duda.

W swoim liście Prezydent RP podkreślił również znaczenie udziału Polaków w referendum konstytucyjnym i potrzebie zabrania głosu środowiska akademickiego w ogólnonarodowej debacie dotyczącej kształtu ustawy zasadniczej: „Zbliżające się referendum konsultacyjne dotyczące nowej ustawy zasadniczej to okazja, aby wszyscy Polacy, w tym również środowiska akademickie, wyraziły swoje oczekiwania odnośnie kluczowych zasad i instytucji ustrojowych, a nawet konkretnych zapisów nowej konstytucji. Uważam, że w tej ogólnonarodowej debacie, Państwa głos powinien wybrzmieć szczególnie wyraźnie.”

Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie studentów i doktorantów pierwszego roku. Najlepszym z nich, symboliczne indeksy wręczyli minister prof. dr hab. Wojciech Fałkowki i rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Salę wypełniło „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru akademickiego. Po ślubowaniu, nowych studentów powitał przewodniczący Samorządu Studenckiego WAT sierż. pchor. Marek Dors. „Studia to czas, który od wielu pokoleń określany jest jako najwspanialszy okres w życiu młodego człowieka. Uczyńmy więc wszystko, aby po tych kilku latach słowa te także i dla Was samych nabrały takiej właśnie wartości. (…) Macie niepowtarzalną okazję, aby rozwijać własne pasje i zainteresowania w 39 kołach naukowych i organizacjach studenckich. Dla tych zaś, którzy pragną realizować swoje sportowe pasje, czeka bogata oferta sekcji sportowych odnoszących sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej” – powiedział przewodniczący samorządu. Odśpiewanie „Gaudeamus Igitur” przypieczętowało przyjęcie studentów pierwszego roku do społeczności akademickiej Wojskowej Akademii Technicznej.

Uroczystość była również okazją do wręczenia dyplomów ośmiu nowo mianowanym doktorom habilitowanym. W roku akademickim 2016/2017 czterdziestu żołnierzy i pracowników Akademii uzyskało stopnie naukowe doktora. Uroczyste ślubowanie doktorskie przyjął prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński. W minionym roku sukcesy odnosili również studenci. Za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2016/2017 nagrodą rektora wyróżnionych zostało sześciu studentów. Wszystkim wyróżnionym i awansowanym dyplomy wręczyli minister prof. dr hab. Wojciech Fałkowki i rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Swoją obecnością w inauguracji nowego roku akademickiego zaszczycili nas: podsekretarz stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dowódca Centrum Operacji Morskich wiceadmirał Stanisław Zarychta, z-ca szefa SG WP – gen.  bryg. Jan Dziedzic, inspektor Sił Powietrznych DG RSZ gen. bryg. pil. Mirosław Jemielnik, z-ca komendanta głównego ŻW gen. bryg. Robert Jędrychowski, dyrektor Departamentu Kadr MON Radosław Peterman, dyrektor DNiSW płk Robert Kurowski, z-ca dowódcy WOT płk Artur Dębczak, dziekan Wydziału IV PAN prof. Antoni Rogalski, rektorzy i prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, byli rektorzy WAT, DHC WAT: prof. Józef Modelski, prof. Piotr Wolański, prof. Eugeniusz Świtoński, przedstawiciele duchowieństwa: biskup polowy WP JE gen. bryg. dr Józef Guzdek, kanclerz Prawosławnego Ordynariatu WP ks. płk Michał Dudicz, proboszcz Parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela ks. prałat Bogdan Bartołda, proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej na Bemowie ks. płk dr Jan Domian, dziekan RSZ Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. ppłk Wiesław Żydela, przedstawiciele MON i instytucji centralnych resortu obrony narodowej, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, ŻW, Policji, BBN, SWW, SKW, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych, centrów szkolenia wojsk i wojskowych zakładów uzbrojenia, przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu,  gmin i dzielnicy, prezesi i dyrektorzy firm pracujących na rzecz przemysłu zbrojeniowego, przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich, byli pracownicy WAT.

Inaugurację zakończył wykład płk. dr. hab. inż. Michała Kędzierskiego, dyrektora Instytutu Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji pt. „Rozpoznanie geoprzestrzenne – zmysły armii”.

Goście, kadra i studenci mieli również okazję zapoznać się z osiągnięciami naukowymi i wdrożeniowymi poszczególnych wydziałów na wystawie, która towarzyszyła uroczystości.

Życzenia  dla całej społeczności akademickiej Wojskowej Akademii Technicznej przesłali: rektorzy szkół wyższych, prezesi i dyrektorzy firm, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych.

W przeddzień inauguracji roku akademickiego odbyła się w kościele pw. M. B. Ostrobramskiej, na warszawskim Boernerowie uroczysta Msza Święta w intencji studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej Akademii, celebrowana przez Biskupa Polowego WP JE gen. bryg. dr. Józefa Guzdka. W swoim przesłaniu ksiądz Biskup powiedział m.in.: „Pamiętajcie zawsze, że uczelnia jest domem prawdy, wolności i niezależności. Tylko ludzie wolni mogą tworzyć rzeczy wielkie, a dążenie do prawdy powinno być podstawowym obowiązkiem i cnotą społeczności akademickiej”.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Grzegorz Rosiński