» » Uzbrojenie 2018 – konferencja w świątecznej oprawie

Uzbrojenie 2018 – konferencja w świątecznej oprawie

wpis w: Aktualności | 0

XII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa – Uzbrojenie 2018 nt. „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa”, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odbyła się w dniach 17–20 września 2018 r. w Windsor Palace Hotel&Conference Center w Jachrance k. Warszawy.

Jest to jedna z największych w Europie Środkowej imprez naukowych poświęconych uzbrojeniu i środkom technicznym służącym bezpieczeństwu, której organizatorami są Instytut Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU). Honorowym Partnerem Strategicznym konferencji była Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ S.A.), natomiast patronat medialny sprawowała redakcja: „Polski Zbrojnej” (fundator nagród książkowych dla uczestników VI Konkursu o nagrodę im. Kazimierza Siemienowicza), „Wojska i Techniki” oraz „Głosu Akademickiego” (pismo pracowników i studentów WAT). Konferencję finansowo wsparło – ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tegoroczna Konferencja miała charakter szczególnie uroczysty, wręcz świąteczny, ponieważ odbywała się w roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz w roku Jubileuszu 100-lecia utworzenia Służby Uzbrojenia Wojska Polskiego. Do tych podniosłych rocznic nawiązywała zarówno oprawa artystyczna części poprzedzającej otwarcie konferencji (w aranżacji kierownika Klubu WAT Krzysztofa Cichańskiego), jak i tematyka pierwszej sesji plenarnej, poświęconej m.in. osiągnięciom polskich inżynierów i naukowców w dziedzinie uzbrojenia na przestrzeni ostatnich 100 lat oraz perspektywom rozwoju uzbrojenia w Polsce z wykorzystaniem krajowego potencjału wytwórczego i myśli konstrukcyjno-technologicznej.

Konferencję otworzył JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, natomiast obradom pierwszej sesji plenarnej przewodniczyli dziekan WML WAT dr hab. inż. Stanisław Kachel oraz dyrektor WITU płk dr inż. Rafał Bazela. Podczas tej sesji wygłoszono sześć referatów, które dziekan WML WAT podsumował następująco: Tematyka sesji nawiązywała do osiągnięć polskich uzbrojeniowców na przestrzeni ostatniego stulecia w sześciu kluczowych dziedzinach uzbrojenia, a mianowicie uzbrojenia: strzeleckiego, artyleryjskiego, rakietowego, lotniczego i morskiego oraz w obszarze amunicji. Z satysfakcją, a wręcz z dumą dostrzegłem, że część prezentowanych w referatach rozwiązań jest autorstwa naukowców i inżynierów z Wojskowej Akademii Technicznej i Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, ściśle współpracujących z konstruktorami i technologami z zakładów polskiego przemysłu zbrojeniowego, przy wsparciu specjalistów w mundurach. Ponadto tematyka tej sesji pokrywała się ściśle z obszarami obecnych zainteresowań naukowo-badawczych i dydaktycznych zarówno Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, jak i WITU. (…) Należy bowiem pamiętać, że żadna armia nie jest w stanie spełniać swej misji, jeżeli nie będzie należycie uzbrojona.”

Tegoroczna Konferencja zgromadziła około 280 uczestników z Polski, Słowacji, Ukrainy, Francji oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, firm polskiego przemysłu obronnego, instytutów naukowo-badawczych, uczelni wojskowych i cywilnych oraz służb mundurowych

Podczas czterodniowych obrad wygłoszono 127 referatów na 9 sesjach plenarnych i sesji plakatowej, zatytułowanych: Badania doświadczalne i numeryczne uzbrojenia, Konstrukcja i technologia sprzętu uzbrojenia, Technologia i materiały, Amunicja i materiały wybuchowe, Logistyka i bezpieczeństwo, Balistyka i osłony balistyczne, Uzbrojenie i krajowy przemysł obronny. Podczas konferencji wykłady specjalne wygłosili zaproszeni naukowcy: dr Ernest L. Baker (USA) z NATO-wskiego Centrum Analizy Informacji Bezpieczeństwa Amunicji (wykład pt. Praktyka i standardy NATO w obszarze bezpieczeństwa amunicji, w tym małowrażliwej”) oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (wykład pt. „Postępy w badaniach zmęczeniowych materiałów – stan bieżący i nowe wyzwania”). Streszczenia wszystkich nadesłanych referatów opublikowano w książkowym wydawnictwie konferencyjnym, a pełną ich treść – na nośniku elektronicznym. Ponadto niektóre zrecenzowane artykuły prezentowane podczas konferencji opublikowano w kwartalnikach naukowych pt.: „Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa” (nr 3/2018, wydawca – WML WAT) i „Problemy Techniki Uzbrojenia” (nr 1/2018, wydawca – WITU), które otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania.

Konferencji towarzyszyła również wystawa produktów wytwarzanych przez: Fabrykę Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o., PCO S.A., Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i EC Test System Sp. z o.o.

Wieczorna gala konferencyjna w dniu 19.09.2018 r. miała bardzo podniosły charakter. W trakcie jej pierwszej części uczestnicy wysłuchali utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu pianisty Macieja Piszka. Podczas części drugiej uhonorowano autorów najlepszych referatów oraz zwieńczono wysiłek uczestników VI Konkursu o nagrodę im. Kazimierza Siemienowicza – za najlepszą publikację konferencyjną z dziedziny techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa dla autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Wręczono również dwie Nagrody Specjalne: prezesa BUOS za twórcze wykorzystanie wyników badań naukowych w praktyce (przyznana po raz czwarty) oraz redaktora naczelnego magazynu „Wojsko i Technika” za najlepszą prezentację tematu podczas sesji plakatowej (przyznana po raz piąty). Laureatami obu nagród zostali autorzy referatu pt. Wybrane wyniki badań kwalifikacyjnych okrętowego systemu uzbrojenia na ORP KASZUB”, reprezentujący Akademię Marynarki Wojennej, PIT-RADWAR S.A., WAT i Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.

Po raz drugi w historii Konferencji przyznano Nagrodę Grand Prix 2018 za najciekawszy referat w dziedzinie innowacyjnych technologii obronnych, ufundowaną przez prezesa PGZ S.A. Jakuba Skibę. Jej tegorocznymi laureatami zostali autorzy referatu pt. Karabinek GROT – nowoczesna broń nowoczesnej armii”, reprezentujący Fabrykę Broni „Łucznik”-Radom i WAT. Wyróżnionym nagrodę wręczył dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologicznego PGZ dr Robert Kudelski.

Prezes Kapituły „Zło Dobrem Zwyciężaj” Ryszard Walczak uhonorował WAT i WITU Odznaką Niepodległości, którą odebrali prorektor WAT ds. rozwoju dr hab. inż. Lucjan Śnieżek i dyrektor WITU płk dr inż. Rafał Bazela.

Wyjątkowy charakter konferencji Uzbrojenie 2018 dodatkowo podkreśla fakt, że wszyscy jej uczestnicy i goście otrzymali dwie książki o tematyce uzbrojeniowej autorstwa pracowników ITU WML WAT pt.: Najnowsze uzbrojenie Wojska Polskiego. Siły lądowe.” (Bellona, Warszawa 2018) oraz Praktyczny słownik angielsko-polski broni palnej” (Bellona, Warszawa 2017).

Ryszard Woźniak
fot. Jacek Kijewski, Ryszard Woźniak