» » Uroczyste powitanie generała brygady Tadeusza Szczurka

Uroczyste powitanie generała brygady Tadeusza Szczurka

wpis w: Aktualności | 0

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda mianował płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, rektora-komendanta WAT na stopień generalski. Akt mianowania został wręczony rektorowi przez Prezydenta RP podczas obchodów Dnia Podchorążego 29 listopada w Belwederze. W piątek 30 listopada społeczność Wojskowej Akademii Technicznej powitała nowego generała.

Przed budynkiem głównym Akademii w obecności kompanii honorowej zebrali się: kadra naukowo-dydaktyczna i oficerska, studenci wojskowi i cywilni oraz pracownicy uczelni. W imieniu całej społeczności akademickiej życzenia i gratulacje z okazji awansu złożył generałowi brygady Tadeuszowi Szczurkowi dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło.

„Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy długo wyczekiwaną wiadomość o Pańskim awansie na stopień generała brygady, który istotnie wzmacnia status i podnosi prestiż naszej uczelni. Odbieramy ten fakt jako szczególny powód do dumy dla całej społeczności Wojskowej Akademii Technicznej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez umiejętnego Pańskiego kierowania Akademią w niezwykle trudnej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji polityczno-naukowo-edukacyjnej, liczne osiągnięcia Akademii nie zyskałyby tak wysokiej rangi, a ostatnie dokonania WAT – wielokrotnie wyrażanego uznania przez naszych przełożonych. Awans generalski dla Rektora-Komendanta jest jednoznacznym potwierdzeniem i ukoronowaniem tego uznania. Zaszczyt służby w korpusie generalskim jest dany nielicznym żołnierzom, a zatem tym cenniejszy i bardziej pożądany. Pan Panie Rektorze w pełni na ten awans zasłużył nie tylko z racji wspomnianych sukcesów w dowodzeniu Akademią, ale także z powodu, że to nie wejście do tego elitarnego grona było i jest głównym motorem Pańskich działań, lecz dobro i pomyślny rozwój Akademii. Liczymy, że wielokrotnie okazywana przez Pana troska i poczucie odpowiedzialności za losy Akademii jej studentów i pracowników zostaną tym awansem jeszcze pogłębione. Bez wątpienia Pańskie możliwości będą teraz dużo większe, ponieważ nie od dzisiaj wiadomo, że ministerialne gabinety zamknięte przed pułkownikiem są szeroko otwarte przed generałem. W imieniu wszystkich pracowników i studentów Akademii składam serdeczne gratulacje. Życzymy Panu Rektorowi dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, kolejnych wspaniałych osiągnięć zawodowych, dalszych awansów i wiele przyjemności z pełnionej służby, a zwłaszcza satysfakcji z efektów działalności Wojskowej Akademii Technicznej w nowej strukturze i sytuacji prawnej, ale niezmiennie pod Pańskim kierownictwem. Gratulujemy!” – powiedział prof. Cudziło.

Generał Tadeusz Szczurek dziękując za tak miłe powitanie podkreślił: „To wielka wzruszająca chwila, nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich. Jest to przede wszystkim wyróżnienie dla Akademii i docenienie jej wysiłków oraz rangi. Nie byłoby tego wyróżnienia bez wielkiego wysiłku i pracy nas wszystkich, począwszy od komendy Akademii poprzez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników, którzy wkładają tyle pracy w nasz sukces. To również docenienie naszych podchorążych, których widzimy bardzo często poza Akademią. To są dodatkowe przedsięwzięcia. Dziękuję Wam podchorążowie za wczorajszy dzień – kompanii honorowej i pododdziałowi historycznemu. Bardzo ładnie wypadliście na dziedzińcu Belwederu. Ale nie tylko. Mieliśmy ostatnio wiele przedsięwzięć związanych ze Świętem Niepodległości. Zawsze potraficie godnie reprezentować Akademię, dlatego za Waszym pośrednictwem wszystkim podchorążym Wojskowej Akademii Technicznej składam serdeczne podziękowania. Ten awans generalski jest dla mnie zobowiązaniem, ale również dla nas wszystkich, dlatego ten wysiłek, który podejmujemy musimy kontynuować dla dobra Akademii. Dziękuję za wszystko!”

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek