» » Uroczyste otwarcie obiektów sportowych WAT

Uroczyste otwarcie obiektów sportowych WAT

wpis w: Aktualności | 0

W Wojskowej Akademii Technicznej zakończono kompleksową modernizację infrastruktury sportowej, dzięki której powstało nowoczesne Studium Wychowania Fizycznego. Wyremontowano stadion lekkoatletyczny, hale sportowe, siłownie i sale do walki wręcz, wybudowano wielofunkcyjne boiska i odnowiono krytą pływalnię. Podchorążowie, studenci i kadra WAT mają teraz do dyspozycji  ośrodek sportowy na najwyższym europejskim poziomie.

Uroczyste otwarcie nowo wybudowanych i zmodernizowanych obiektów sportowych uczelni odbyło się 29 czerwca w Studium Wychowania Fizycznego. W obecności zaproszonych gości, władz uczelni, kadry, podchorążych i studentów, aktu przecięcia wstęgi dokonali JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek i burmistrz Dzielnicy Warszawa Bemowo Michał Grodzki. Następnie proboszcz parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej ks. płk dr Jan Domian poświęcił nowe obiekty.

„Wojskowa Akademia Techniczna nieustannie się rozwija. W ostatnich dwóch latach znacząco wzrosła liczba podchorążych, a to właśnie głównie dla nich dostosowujemy bazę dydaktyczno-szkoleniową Akademii. Modernizacja Studium Wychowania Fizycznego była dużym wyzwaniem, któremu po kilku latach ciągłej pracy sprostaliśmy” – powiedział w przemówieniu rektor-komendant płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

„Ta duża inwestycja w infrastrukturę sportową Akademii była możliwa dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, za co serdecznie dziękuję przedstawicielom ministerstwa, w szczególności Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego i Sztabu Generalnego. Warto też wspomnieć o wsparciu administracyjnym tych inwestycji ze strony burmistrza Dzielnicy Bemowo – Pana Michała Grodzkiego” – podkreślił rektor-komendant WAT.

Do użytku oddana została kryta hala sportowa z 70-metrową bieżnią, klatką crossfit i dwiema matami do walki w bliskim kontakcie. Uczelnia może się poszczycić stadionem lekkoatletycznym z 400-metrową, tartanową bieżnią, trybunami na 1,5 tys. osób i automatycznie nawadnianą murawą. Obiekt dostosowany jest do rozgrywania niemal wszystkich konkurencji lekkoatletycznych. Zaliczeniowe testy biegowe kadry, obowiązujące w wojsku odbywać się mogą właśnie na tym stadionie. Można na nim rozgrywać zawody sportowe w ramach resortu obrony narodowej, jak również zawody w ramach rywalizacji sportowej uczelni wyższych, na przykład Akademickie Mistrzostwa Polski. Jedyny jak dotąd w szkolnictwie wojskowym tor przeszkód, gdzie podchorążowie pokonują przeszkody wg standardów NATO powstał właśnie w Wojskowej Akademii Technicznej. Podłoże toru zostało wyłożone tartanem. Obiekt wyróżnia się także długością i rodzajem przeszkód do pokonania.

Sport wpisany jest w życie Wojskowej Akademii Technicznej. Dotyczy to przede wszystkim kształcenia i wychowania podchorążych, przyszłych oficerów Wojska Polskiego. „Studenci WAT uczestniczą regularnie w zajęciach sprawności fizycznej, zdają egzaminy semestralne i należą do różnych sekcji sportowych działających przy Studium Wychowania Fizycznego. W sekcjach trenują pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Swoje przygotowanie sprawdzają w zawodach sportowych odnosząc liczne sukcesy na arenie krajowej i nie tylko” – powiedział płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Rektor podziękował wszystkim pracownikom Akademii zaangażowanym w modernizację bazy sportowej uczelni: „Ogromne podziękowania należą się pracownikom WAT realizującym te inwestycje, ich codziennej pracy i koordynacji działań zawdzięczamy to, że dziś możemy podziwiać te wspaniałe obiekty”.

O potrzebie i konieczności modernizacji Studium Wychowania Fizycznego najlepiej świadczą liczby. „W Wojskowej Akademii Technicznej obecnie kształci się 1300 podchorążych oraz ponad 7000 studentów cywilnych. Studenci mundurowi w ciągu tygodnia uczestniczą w sześciu godzinach zajęć z wychowania fizycznego, a cywilni dwie godziny. Łącznie w roku akademickim 2017/2018 na terenie obiektów sportowych Akademii przeprowadzono 28 tys. godzin zajęć z wychowania fizycznego ze studentami i kadrą dydaktyczną. W tym samym okresie odbyło się pięć tysięcy godzin treningów członków różnych sekcji Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego WAT. W nowym roku akademickim liczba studentów wojskowych kształcących się w Akademii ma wzrosnąć o 750 osób i niezbędne będzie dalsze rozbudowanie bazy sportowej ” – mówił podczas uroczystości kierownik Studium Wychowania Fizycznego dr Saturnin Przybylski. W planach uczelni jest budowa jeszcze jednej siłowni i Ośrodka Sprawności Fizycznej. Aktualnie wymieniane jest ogrodzenie całego kompleksu sportowego. Jego długość to prawie 2 km, a koszt wynosi około 1 mln zł.

Uroczystemu otwarciu zmodernizowanego ośrodka sportowego towarzyszyły pokazy sportowe na terenie nowych obiektów m.in. pokaz dynamiczny pokonywania lądowego toru przeszkód, pokaz ćwiczeń w Parkour Park, ćwiczeń wytrzymałościowo-siłowych na przyrządach w hali tartanowej oraz pokaz doskonalenia elementów techniki bokserskiej. W pokazach udział wzięli studenci WAT. Wojskowa Akademia Techniczna przygotowała na tę okazję również wystawę stoisk wydziałowych, gdzie zaprezentowane zostały wynalazki wszystkich wydziałów akademickich, prace studenckich kół naukowych oraz oferta dydaktyczna Akademii. Sportowe świętowanie zakończył piknik, na którym nie zabrakło jak zawsze smacznej wojskowej grochówki.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek, Monika Przybył