» » Stypendia za publikacje naukowe

Stypendia za publikacje naukowe

wpis w: Aktualności | 0

Nauczyciele akademiccy WAT, którzy opublikowali w ubiegłym roku najwięcej artykułów w czasopismach naukowych ujętych w części A wykazu czasopism MNiSW, otrzymali stypendia Rektora-Komendanta WAT za działalność publikacyjną. Stypendia w kwocie 1000 zł brutto miesięcznie zostały przyznane na okres 6 miesięcy.

Uroczyste wręczenie dyplomów wyróżnionym naukowcom miało miejsce 28 czerwca przed Salą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej. Rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, gratulując wszystkim stypendystom powiedział: „Każda inicjatywa, która mobilizuje naukowców do jeszcze bardziej wytężonej pracy jest słuszną inicjatywą. (…) Dziękuję dziekanowi Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Cudziło za pomysł, żeby nagrodzić tych autorów, którzy zdobywają najwięcej punktów za publikacje naukowe na rzecz Wojskowej Akademii Technicznej. Jest to pochodna wielkiej pracy i wysiłku, którą Państwo wkładacie w rozwój własny, ale Państwa rozwój jest jednocześnie rozwojem Wojskowej Akademii Technicznej, za co bardzo serdecznie dziękuję”.

W tegorocznej edycji konkursu przyznano w sumie 33 wyróżnienia, w tym: 5 profesorom, 12 doktorom habilitowanym, 13 doktorom oraz 3 magistrom.

Nowy system promowania aktywności naukowej nauczycieli akademickich WAT za działalność publikacyjną został wprowadzony w życie zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 18/RKR/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

Lista rankingowa

Ewa Jankiewicz
 rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek