» » Studenci z Wietnamu ponownie w WAT

Studenci z Wietnamu ponownie w WAT

wpis w: Aktualności | 0

„Chcielibyśmy, żeby wietnamscy studenci, którzy będą mieć możliwość studiowania w Wojskowej Akademii Technicznej byli pomostem relacji pomiędzy naszymi krajami” – powiedział podczas wizyty 10 września w WAT szef delegacji generał Cao Minh Tien z Military Technical Academy – wietnamskiego odpowiednika Wojskowej Akademii Technicznej.

Głównym celem wizyty delegacji były uzgodnienia dotyczące możliwości kształcenia w WAT studentów wietnamskich. Gospodarz spotkania, prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król zapoznał gości ze strukturą naszej uczelni, kierunkami studiów, prowadzonymi badaniami naukowymi i zagadnieniami związanymi z współpracą zagraniczną. Prorektor przypomniał również o licznej grupie studentów z Wietnamu, którzy w latach siedemdziesiątych ukończyli WAT. „Byli to bardzo pracowici i solidni studenci. Ci absolwenci, którzy mieli najlepsze wyniki w nauce zostali upamiętnieni na tablicy prymusów, znajdującej się w holu Akademii” – wspomniał płk Król.

Podczas spotkania omawiano zagadnienia dotyczące możliwości studiowania przedstawicieli uczelni wietnamskiej na wybranych kierunkach studiów w WAT. Goście dopytywali o programy kształcenia na mechatronice, optoelektronice i kryptologii. To właśnie na te kierunki studiów I i II stopnia chcieliby skierować do Wojskowej Akademii Technicznej swoich studentów w 2020 r. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele wydziałów akademickich i komórek organizacyjnych WAT udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Akademię w czasie spotkania w Sali Rycerskiej reprezentowali: prodziekan ds. naukowych Wydziału Elektroniki dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Cybernetyki dr inż. Henryk Popiel, dyrektor Instytutu Matematyki i Kryptologii dr hab. Marek Kojdecki, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny, zastępca  dziekana Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa płk dr inż. Przemysław Kupidura, kierownik Działu Organizacji Kształcenia dr inż. Zdzisław Chudy i kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej płk dr inż. Mariusz Gontarczyk.

W obszarze zainteresowań strony wietnamskiej są również badania prowadzone w naszej Akademii związane z bezpieczeństwem sieci i budową laboratoriów teleinformatycznych. W dalszych planach rozważane są także studia III stopnia, studia podyplomowe oraz kursy specjalistyczne. Przed podjęciem studiów I stopnia w WAT studenci z Wietnamu będą się uczyć języka polskiego na tak zwanym „roku zerowym”. Przedstawiciele wietnamskiej WAT są bardzo zainteresowani tym,  aby ich studenci kształcili się po polsku wspólnie z naszymi studentami. Poznanie polskiej kultury w trakcie studiów to dla nich dodatkowy atut, który zapewne zaprocentuje w przyszłości.

Wizytę w Wojskowej Akademii Technicznej zakończyło zwiedzanie wybranych laboratoriów. Goście zostali zapoznani z pracami prowadzonymi w laboratorium wspomagania decyzji, symulacji dowodzenia i kontroli kryptografii na Wydziale Cybernetyki oraz w pracowniach technik wytwarzania przyrostowego i symulacji pola walki na Wydziale Mechanicznym. Delegacja zwiedziła również Instytut Techniki Uzbrojenia na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa. Duże wrażenie wywarły na gościach z Wietnamu odnowione obiekty Studium Wychowania Fizycznego.

Wizyta przedstawicieli wietnamskiej Wojskowej Akademii Technicznej była kolejnym etapem w nawiązaniu współpracy z naszą uczelnią. W związku ze zmianami przed którymi stoi uczelnia z Wietnamu, jej przedstawiciele wyrażają dużą nadzieję na możliwości wzorowania się i wprowadzenia u siebie wielu rozwiązań, które zobaczyli w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Kooperacja obu uczelni jest następstwem podpisanego w 2016 r. porozumienia pomiędzy Ministerstwami Spraw Zagranicznych Polski i Wietnamu o współpracy obu krajów. Jeden z punktów tego porozumienia dotyczy wzajemnych działań w obszarze szkolnictwa wyższego. WAT już uczestniczył w realizacji tej umowy. W minionym roku akademickim kilkunastu pracowników i wykładowców wietnamskiej Akademii Nauk Wojskowych wzięło udział w kursie „Bezpieczeństwo w środowiskach sieci teleinformatycznych” prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej. Kursanci byli bardzo zadowoleni z wysokiego poziomu prowadzonych zajęć i świetnego przygotowania naszych nauczycieli akademickich.

Kolejna karta współpracy Wojskowych Akademii Technicznych Polski i Wietnamu właśnie się otwiera.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek, płk Mariusz Gontarczyk