» » Setna szkoła objęta patronatem naukowo-dydaktycznym WAT

Setna szkoła objęta patronatem naukowo-dydaktycznym WAT

wpis w: Aktualności | 0

Prezentacja potencjału naukowo-dydaktycznego Wojskowej Akademii Technicznej, jej osiągnięć badawczych oraz historii, rozpoczęła spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych i dyrekcją Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. Celem wizyty delegacji w WAT było podpisanie porozumienia o współpracy, w ramach którego uczelnia objęła patronatem uczniów lubelskiej szkoły.

Dla Wojskowej Akademii Technicznej jest to już setna szkoła (czwarta z Lublina), nad którą uczelnia objęła patronat – tym bardziej wyjątkowy, bo w roku jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. Opieka WAT nad szkołami to nie tylko działalność naukowo-dydaktyczna, to również krzewienie wśród młodzieży wszystkich wartości, które przyświecają naszym studentom, podchorążym, przyszłym oficerom WP.

W spotkaniu 11 grudnia uczestniczyli: dyrektor Zespołu Szkół Anna Wawruch-Lis, zastępca prezydenta Miasta Lublin Mariusz Banach, a ze strony WAT – prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król, prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska, kierownik Działu Spraw Studenckich mgr Małgorzata Podbielska oraz koordynator współpracy mgr inż. Wiesław Szczygielski.

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie to placówka, koncentrująca się na kształceniu w określonych zawodach, ale stwarzająca również młodzieży perspektywy podjęcia studiów. „Kształcimy obecnie na sześciu kierunkach: logistyk, ekspedytor, technik informatyk, technik mechatronik, technik transportu kolejowego i technik elektroenergetyk transportu szynowego. Wszystkie te kierunki są związane z szeroko rozumianymi transportem i komunikacją. Do szkoły przychodzą coraz lepsi uczniowie. Coraz więcej młodzieży docenia kształcenie zawodowe, kształcenie techniczne. (…) Ponieważ mamy młodzież, która chce dalej kontynuować naukę to pokazujemy im pełne spektrum możliwości. WAT jest postrzegany jako uczelnia o wysokim prestiżu i bardzo dużej renomie, stąd nasi uczniowie często uważają, że jest uczelnią poza zasięgiem ich możliwości. Chcemy im pokazać, że tak nie jest, bo WAT jest przyjazną i bardzo interesującą uczelnią w perspektywie dalszego kształcenia” – mówiła podczas spotkania dyrektor Anna Wawruch-Lis.

„W Lublinie doprowadziliśmy do pewnej centralizacji szkół technicznych. Tak, żeby stworzyć silne ośrodki. Ale wymagają one dwóch składników. Pierwszy to kadra, którą mamy dobrą, drugi to sprzęt. Staramy się ciągle wyposażać te szkoły. Trudno dzisiaj uczyć np. mechatroniki, jeżeli nie pozwoli się uczniowi pracować na obrabiarce CNC. W związku z tym takie urządzenia kupujemy. (…) Zależy nam bardzo na tym, żeby nasze szkoły techniczne, zawodowe otwierać również na współpracę z instytucjami takimi jak WAT. (…) Otwieramy nasze miasto na współpracę w Polsce i w Europie, stąd dzisiejsza uroczystość bardzo się wpisuje w to wszystko, co stanowi centrum naszych działań” – dodał zastępca prezydenta Miasta Lublin Piotr Banach.

Podpisana umowa zakłada wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowanie wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowanie przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki oraz polskiego społeczeństwa. Dzięki podpisanemu porozumieniu i objęciu placówki patronatem WAT, młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz w imprezach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych organizowanych przez Akademię. Ponadto uczniowie klas maturalnych zostaną zaproszeni do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych.

Na zakończenie wizyty w Wojskowej Akademii Technicznej, delegacja zapoznała się z pracami naukowo-badawczymi prowadzonymi w Laboratorium Zobrazowania Wielkoformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej na Wydziale Cybernetyki i w Instytucie Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego.

Obecnie z Wojskową Akademią Techniczną współpracuje już 100 szkół lub zespołów szkół średnich. Tego typu przedsięwzięcia są bardzo dobrą okazją do promowania Akademii wśród młodzieży, która w niedalekiej przyszłości stanie przed trudnym wyborem kolejnych etapów swojej edukacji. Uczniowie szkół objętych patronatem naszej uczelni uzyskują lepsze przygotowanie do podjęcia studiów technicznych nie tylko na kierunkach wojskowych, ale również cywilnych.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek

Współpraca WAT ze szkołami i samorządami

Wykaz sygnatariuszy listów intencyjnych oraz dwustronnych porozumień współpracy

Wykaz szkół im. Sylwestra Kaliskiego