» » Roczna analiza i ocena dyscypliny wojskowej

Roczna analiza i ocena dyscypliny wojskowej

wpis w: Aktualności | 0

7 marca odbyła się roczna analiza i ocena dyscypliny w Wojskowej Akademii Technicznej. Jej celem było przedstawienie pozytywnych i negatywnych zjawisk, danych statystycznych, tendencji oraz wniosków wynikających z przestrzegania dyscypliny.

Po przywitaniu uczestników spotkania, zastępca prorektora ds. wojskowych WAT płk Piotr Kurzyk podkreślił, jak ważne jest utrzymywanie dyscypliny we wszystkich obszarach służby wojskowej, aby zadania stojące przed Akademią mogły być dobrze realizowane.

Następnie szef Wojskowego Wydziału Wychowawczego ppłk Jarosław Kopyść omówił zakres przedmiotowy dokonywania analizy i oceny dyscypliny wojskowej, wynikający z dokumentów normatywnych. Szczegółową analizę i ocenę dyscypliny wojskowej w Batalionach Szkolnych  przedstawili ich dowódcy – ppłk Konrad Borowiecki za 1 BSZ oraz ppłk Grzegorz Sobecki za 2 BSZ.

W kolejnej części głos zabrała przedstawicielka Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej omawiając przypadki naruszenia prawa przez żołnierzy WAT. Stan bezpieczeństwa żołnierzy oraz przyczyny i przesłanki wypadków zaistniałych z ich udziałem przedstawił inspektor BHP Łukasz Zaremba.

Szef Wojskowego Wydziału Wychowawczego zapoznał zebranych z informacjami dotyczącymi dyscypliny w Wojskowej Akademii Technicznej w roku 2017, a następnie omówił działania profilaktyczne i zalecenia w kształtowaniu dyscypliny wojskowej na rok 2018. Na zakończenie zastępca prorektora ds. wojskowych płk Piotr Kurzyk dokonał podsumowania realizacji zadań w roku ubiegłym oraz postawił zadania do realizacji na rok 2018.

Paweł Jęcek
fot. Jacek Radwański