» » Przyszłościowe porozumienie

Przyszłościowe porozumienie

wpis w: Aktualności | 0

Uczniowie I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie w województwie lubuskim objęci patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej. Przedstawiciele szkoły i powiatu oraz WAT podpisali 19 lutego 2018 porozumienie o współpracy.

„Dla nas istotne jest pozyskiwanie dobrych kandydatów na studia, liczymy więc na promocję uczelni we Wschowie i zwiększanie świadomości wśród uczniów Zespołu Szkół, że mają szanse na studia na dobrej, prestiżowej uczelni” – mówił rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. „Ważne jest, żeby młodzież wiedziała, że w nowym roku akademickim będziemy mieć więcej miejsc na studiach wojskowych, ale też, że kształcimy inżynierów na studiach cywilnych, tak jak inne politechniki, że mają szansę na studia na ciekawych i unikatowych kierunkach” – dodał rektor-komendant.

„Korzystamy ze wszystkich dostępnych form uatrakcyjnienia naszej oferty edukacyjnej i zachęcenia młodzieży do nauki. Klasy mundurowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ale proponujemy także naukę w klasach technicznych, np. w klasie technika-informatyka. Stawiamy na szkolnictwo zawodowe, dzięki temu nasi uczniowie mają większe szanse na studia i lepszą pracę w przyszłości” – wyjaśniał wicestarosta Wojciech Kuryłło.  

Dzięki porozumieniu szkoła otrzyma wsparcie merytoryczne, nauczyciele akademiccy WAT poprowadzą zajęcia we Wschowie, uczniowie będą mogli brać udział w konkursach czy pracach kół naukowych.

Podczas wizyty delegacja ze Wschowy odwiedziła laboratoria na wydziałach mechanicznym i elektroniki.

Agata Reed
fot. Sebastian Jurek