» » Przekazanie obowiązków kierownika Studium Wychowania Fizycznego

Przekazanie obowiązków kierownika Studium Wychowania Fizycznego

wpis w: Aktualności | 0

10 grudnia w hali sportowej Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków kierownika Studium Wychowania Fizycznego WAT.  Zgodnie z decyzją szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 1 października 2018 r. usytuowanie SWF WAT przeniesione zostało do pionu prorektora ds. wojskowych. W dotychczasowej strukturze podlegało ono prorektorowi ds. kształcenia. Rozkazem personalnym dyrektora Departamentu Kadr na stanowisko kierownika Studium został wyznaczony ppłk Adam Wołos. Po 20 latach kierowania SWF WAT pracę na tym stanowisku zakończył dr Saturnin Przybylski. Przekazanie obowiązków i uroczyste podziękowanie dotychczasowemu kierownikowi odbyło się w obecności kadry kierowniczej Akademii, pracowników Studium oraz podchorążych.

Dziękując dr. Przybylskiemu, w imieniu własnym oraz społeczności WAT, rektor-komendant gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek w odczytanym podczas uroczystości liście napisał: „Z uznaniem odnoszę się do wielkiego zaangażowania i włożonej pracy na rzecz rozwoju fizycznego podchorążych i studentów cywilnych i rozbudzania wśród nich zainteresowania do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Dziękuję za przygotowanie i współorganizację resortowych i międzyuczelnianych przedsięwzięć sportowych, pozwalających naszym zawodnikom na rywalizację w szerokim gronie sportowców i pokazanie swoich talentów i umiejętności. Dziękuję za rzetelną pracę, dbałość i opiekę nad powierzonymi obiektami sportowymi, ich modernizację, rozbudowę i unowocześnianie. Dzięki Pana postawie i zaangażowaniu Wojskowa Akademia Techniczna może poszczycić się wspaniałą bazą sportową, a studenci rozwijać swoje zainteresowania i pasje”. Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz wręczył dr. Przybylskiemu w imieniu komendy Akademii pamiątkową statuetkę.

„Wszyscy wiemy jakim człowiekiem jest dr Przybylski – bardzo serdecznym, otwartym, potrafiącym zjednać ludzi do wspólnych działań i inicjatyw. Zdołał zainicjować wiele udanych i pomyślnie zakończonych inwestycji w infrastrukturę sportową Akademii. Wszystkie uczelnie, które nas odwiedzają są pod wielkim wrażeniem nowoczesnego ośrodka sportowego, jaki obecnie posiadamy. Za to dziś bardzo dziękujemy Panu Kierownikowi” – podkreślił prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król.

Nie kryjący wzruszenia kierownik dr Przybylski, dziękując wszystkim za współpracę przywołał przypadek socjologiczny szatni sportowej. „Dziękuję wszystkim tym, którzy przez 40 lat mojej pracy w WAT promowali wychowanie fizyczne w naszej Akademii. Dziękuję wszystkim, którzy przez 20 lat, kiedy byłem kierownikiem pomagali mi w realizowaniu sportowych przedsięwzięć. Przede wszystkim dziękuję pracownikom Studium, nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym i studentom. Studium Wychowania Fizycznego to najlepsza jednostka, jeśli chodzi o wychowanie fizyczne w Siłach Zbrojnych RP. (…) Chciałbym dzisiaj wspomnieć o pojęciu szatni sportowej. Szatnia sportowa to miejsce, gdzie spotykają się ludzie po wysiłku sportowym, zmęczeni, którzy właśnie w tej szatni zostawiają swoje emocje. Tam mówią prawdę. Fenomen szatni sportowej polega na tym, że po zakończeniu kariery sportowej ci ludzie są zawsze razem. Pomagają sobie w trudnych sytuacjach. Mogę powiedzieć śmiało, że nasze Studium jest taką szatnią sportową. Nie ma mocnych my nie odpuścimy i zawsze będziemy trzymać się razem i wzajemnie wspierać” – mówił dr Przybylski.

Dr Saturnin Przybylski pozostaje w Akademii na stanowisku starszego wykładowcy SWF WAT i jak twierdzi będzie wspierał działania nowego kierownika i zajmował się dydaktyką, zwłaszcza pływaniem, którego jest trenerem i które jest jego wielką sportową pasją.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek