» » Programiści z Wydziału Cybernetyki zwycięzcami w TIDE Hackathon

Programiści z Wydziału Cybernetyki zwycięzcami w TIDE Hackathon

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 19-23 marca w Czarnogórze odbyła się kolejna edycja konkursu TIDE Hackathon 2018 organizowanego przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji  NATO (ACT) z Norfolk. W konkursie udział wzięły międzynarodowe zespoły z instytucji wojskowych, środowisk akademickich oraz firm komercyjnych. Rywalizacja odbyła się w trzech kategoriach i dotyczyła modelowania (ang. Modeling Challenge), kodowania (ang. Coding Challenge) oraz wykorzystania możliwości Internetu rzeczy (ang. Internet of Things). Konkurs zakładał opracowanie specjalistycznych rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych do zastosowań militarnych, a w szczególności do zbudowania Federated Mission Networking.

Zespół z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej startujący w konkurencji Coding Challenge zaprezentował specjalizowaną aplikację SAME – Situation Awareness Mobile Environment, za którą otrzymał I miejsce i nagrodę w swojej kategorii. Zadaniem konkursowym było wykonanie prototypu aplikacji mobilnej zapewniającej współpracę z usługami dostarczonymi przez organizatorów, m.in. systemami wspomagania dowodzenia (C4ISR), serwerami mapowymi (WMS), usługami komunikacyjnymi (JChat), źródłami danych o wojskach sprzymierzonych (FFI, NVG) oraz usługą umożliwiającą pozyskanie symboli znaków taktycznych zgodnych ze standardem APP-6A.

Reprezentanci WAT dostarczyli oprogramowanie spełniające wszystkie wymagania, dodatkowo wprowadzając kilka innowacyjnych pomysłów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości do orientowania taktycznego i topograficznego pojedynczego żołnierza. Ponadto, zespół zintegrował swoje rozwiązanie z dostarczonymi usługami infrastruktury IoT (Internet rzeczy) pozyskując dane pogodowe oraz z sieci sensorycznych. Prototyp wykorzystując komunikację z bezzałogowymi statkami powietrznymi umożliwiał zdalne pozyskanie obrazu wideo ze statku powietrznego, a także strumieniowanie transmisji wideo pomiędzy użytkownikami aplikacji w ramach lokalnej sieci (RTSP).

Jednym z głównych założeń konkursu, było opracowanie prototypu udostępniającego komunikację tekstową oraz wizualizację jednolitej sytuacji taktycznej w degradowanym środowisku o ograniczonej łączności, imitującym rzeczywiste sieci taktyczne. Narzędzie SAME wykorzystując warstwę bufora danych (data cache) oraz równolegle protokoły MQTT i XMPP dostarczyło niezawodny i w pełni funkcjonalny mechanizm komunikacyjny w warunkach ograniczonej łączności. Autorska kompozycja mechanizmów sieciowych i komunikacyjnych, narzędzi wizualizacji sytuacji operacyjno-taktycznej oraz procedur wspomagających orientację taktyczną, wraz z perfekcyjnie wykonaną prezentacją okazała się być bardzo ciekawym i najwyżej ocenionym rozwiązaniem. Opracowane oprogramowanie korzysta z doświadczeń konstrukcyjnych i algorytmicznych, narzędzi wspomagania dowodzenia rodziny mCOP, którego zespół ARMED jest współautorami, prezentowanych w latach wcześniejszych na forum Europejskiej Agencji Obrony. Zbudowane komponenty i narzędzia będą dalej adaptowane i rozszerzane w ramach kolejnych prac badawczych środowiska mCOP i narzędzi Dismounted Soldier Solution prowadzonych na Wydziale Cybernetyki.

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej reprezentowali: por. mgr inż. Marcin Kukiełka, sierż. pchor. inż. Tomasz Gutowski oraz sierż. pchor. inż. Paweł Pieczonka. Opiekunem naukowym projektu jest ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski.

TIDE Hackathon jest prestiżowym wydarzeniem informatycznym, w którym powstające rozszerzenia technologiczne pretendują do demonstracji technologii na ćwiczeniach NATO CWIX we Włoszech.

Tekst i foto: Zespół ARMED

Więcej o konkursie TIDE Hackaton