» » Prof. Namieśnik honorowym doktorem WAT

Prof. Namieśnik honorowym doktorem WAT

wpis w: Aktualności | 0

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – wybitny uczony, twórca gdańskiej szkoły chemii analitycznej, 2 grudnia br. odebrał tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej. Tytuł ten Senat WAT przyznał uchwałą z dnia 25 czerwca br. w uznaniu dokonań Profesora z zakresu metod analizy i monitoringu zanieczyszczeń środowiska oraz wielkich zasług dla rozwoju technik i przyrządów analitycznych wykorzystywanych w badaniach biomedycznych i ekotoksykologicznych a także za owocną współpracę z naukowcami z WAT.

Na uroczystość nadania prof. J.Namieśnikowi tytułu i godności doktora honoris causa WAT, która rozpoczęła się wejściem orszaku rektorów z zaprzyjaźnionych uczelni i członków Senatu WAT, wprowadzeniem sztandaru Akademii i odśpiewaniem hymnu państwowego, przybyło wielu gości. Przybyli oczywiście opiekunowie honorowego doktoratu czyli: promotor prof. Krzysztof Czupryński – prorektor ds. naukowych WAT, recenzenci dorobku naukowego bohatera uroczystości profesorowie: Stanisław Cudziło – dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT, Zbigniew Brzózka – dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Swoją obecnością zaszczycili nas także: reprezentujący dowódcę generalnego RSZ – gen. dyw. pil. Jerzy Fryczyński, szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia-P6 SG WP – gen. bryg. Józef Nasiadka, wiceprezes PAN – prof. Elżbieta Frąckowiak, przedstawiciele Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, liczne grono profesorów PAN, DHC WAT – prof. Piotr Wolański, rektorzy, prorektorzy i dziekani szkół wyższych, byli rektorzy WAT, dyrektorzy instytutów naukowych, firm, przedstawiciele policji, żandarmerii wojskowej a także przyjaciele i współpracownicy profesora Namieśnika z Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej, profesorowie i pracownicy PG, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji naukowych, z którymi Profesor współpracuje. W tej podniosłej chwili prof. Jackowi Namieśnikowi towarzyszyła najbliższa rodzina – żona Krystyna i córka Katarzyna. Obecni byli również profesorowie, kadra naukowo-dydaktyczna i pracownicy WAT.

„/…/Aktywność naukowa prof. Namieśnika wykracza daleko poza macierzystą uczelnię czyli Politechnikę Gdańską, z którą związany jest od 1972 roku. Profesor współpracuje z wieloma uczelniami. Pełni wiele funkcji w prestiżowych krajowych i zagranicznych gremiach naukowych. Dla Wojskowej Akademii Technicznej to zaszczyt móc korzystać z wiedzy, doświadczenia i życzliwości Profesora, której wyrazem jest owocna współpraca z naszą Alma Mater. Nadanie Profesorowi Namieśnikowi godności doktora honoris causa jest potwierdzeniem uznania środowiska naukowego zarówno Akademii, jak i ośrodków opiniujących doktorat tj. Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dla Jego imponującego dorobku naukowego./…/ W imieniu całej społeczności akademickiej Wojskowej Akademii Technicznej wyrażam radość, że mogliśmy w ten sposób uhonorować naukowca o światowym prestiżu i przyjaciela naszej uczelni. Witamy z radością Pana Profesora w naszej „watowskiej rodzinie” –   mówił rektor-komendant WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, jako promotor honorowego doktoratu dla Profesora J. Namieśnika, wygłosił laudację na cześć dwudziestego pierwszego w ponad sześćdziesięcioletniej historii uczelni doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej. W laudacji, oprócz prezentacji dorobku i osiągnięć naukowych prof. Jacka Namieśnika, zwrócił uwagę na Jego życzliwość, ogromną pracowitość i aktywność zawodową, a także autorytet, którym cieszy się zarówno wśród naukowców, jak i studentów. „/…/Dziś pragniemy uhonorować tym tytułem prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika – wybitnego chemika analityka, cenionego badacza, znakomitego nauczyciela i wychowawcę, człowieka, którego głęboka wiedza interdyscyplinarna i erudycja wzbudzają powszechny podziw. Pracowitość i talent organizatorski mogą być wzorem dla nas wszystkich, a Jego życzliwość zjednuje Mu przyjaciół w Polsce i za granicą./…/ Od wielu lat Pan Profesor współpracuje z naszą Akademią. Wielokrotnie doświadczyliśmy jego pomocy i serdeczności. Każdy, komu znany jest trud naukowych dociekań wie, jak bezcennych może być kilka wypowiedzianych w prostych słowach rad i wskazówek pochodzących od Mistrza, od osoby, której autorytet uznajemy i podziwiamy. A na takie życzliwe rady, wskazówki i wsparcie od profesora Namieśnika pracownicy WAT zawsze mogli i mogą liczyć, włącznie z autorem tych słów”.

Dziękując za przyznany tytuł i godność doktora honoris causa, profesor Namieśnik powiedział m.in.: (…)stoję tutaj na drżących nogach i drży mi głos. Mam przed sobą wielu generałów a ja jestem tylko skromnym plutonowym podchorążym ze zdanym egzaminem na oficera./…/Moje najgorętsze podziękowania kieruję do JM Komendanta WAT gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka, wysokiego Senatu WAT a także do rady Wydziału Nowych Technologii i Chemii i dziekana prof. S. Cudziło. Serdecznie dziękuję prof. K. Czupryńskiemu za nieustające wyrazy życzliwości i przyjaźni./…/Jestem szczęśliwy, że trudu oceny mojego dorobku podjęli się luminarze nauk, którzy swoją działalnością już odcisnęli piętno na nauce światowej./…/Przyznanie mi godności i tytułu doktora honoris causa WAT traktuję jako kredyt zaufania do mnie i wiarę, że nasza owocna współpraca będzie się rozwijała i będzie korzystna dla wszystkich”.

Uroczystość zakończył wykład Profesora: Moja przygoda z chemią analityczną oraz wpis honorowego doktora do Księgi Pamiątkowej WAT.

Na ręce DHC prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika wpłynęło wiele listów gratulacyjnych i życzeń z okazji dzisiejszej uroczystości m.in. od: wiceprezesa Rady Ministrów – Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego; marszałka województwa mazowieckiego – Adama Struzika; prezesa PAN – prof. Jerzego Duszyńskiego; dyrektora Narodowego Centrum Nauki – prof. Zbigniewa Błockiego oraz rektorów szkół wyższych z całego kraju.

Grażyna Palczak
foto: Grzegorz Rosiński