» » Młodzi naukowcy WAT

Młodzi naukowcy WAT

wpis w: Aktualności | 0

Zapraszamy do lektury wydania specjalnego „Głosu Akademickiego” – Młodzi naukowcy WAT.

Współczesny patriotyzm wymaga profesjonalizmu

Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada (Louis Pasteur), pozwala to racjonalnie oceniać wkład i dorobek naukowców z poszczególnych krajów, ośrodków naukowych i uczelni w poznawanie i odkrywanie świata. Wojskowa Akademia Techniczna może pochwalić się niemałą grupą młodych naukowców, realizujących swoje projekty badawcze docenione w środowisku naukowym. Wśród nich znajdziemy zarówno pracowników cywilnych, jak i wojskowych. Odwaga, pasja i rzetelna praca młodych naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej odpowiada współczesnemu pojęciu patriotyzmu. Sukcesy naukowe są wyznacznikiem profesjonalnego podejścia do własnego rozwoju i pracy dla dobra nas wszystkich. Panie i Panowie naukowcy zaprezentowani w niniejszym specjalnym wydaniu „Głosu Akademickiego” prowadzą badania w szerokim zakresie. Realizowane projekty dotyczą nanomateriałów, ciekłych kryształów, półprzewodników, ale także zagadnień geodezji, geofizyki, elektroniki i mechatroniki. Są wśród nich również projekty programu Horyzont 2o2o Unii Europejskiej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otwierają wiele programów kierowanych do młodych naukowców, na początku ich kariery. To dobrze świadczy o naszej uczelni, że mamy w nich istotny udział. Potrafimy zapewnić naukowcom atrakcyjne miejsca pracy, mimo dużego zapotrzebowania przemysłu na młodych, zdolnych pracowników i znaczącej poprawy warunków zatrudnienia w sektorze przemysłowym.

Rektor-Komendant
Wojskowej Akademii Technicznej
płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek

Warto być dociekliwym

Słyszę i zapominam
Widzę i pamiętam
Robię i rozumiem.

Myśl Konfucjusza jest wciąż aktualna – szczególnie w ośrodku akademickim, gdzie zrozumienie jest podstawą poprawnego wykonania doświadczeń, obliczeń i stawiania trafnych diagnoz. Dzięki temu coraz lepiej rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość, a przez to nasze życie staje się lepsze. Niezmiernie mnie cieszy, że w gronie osób, które czynią nasz świat lepszym, jest tylu młodych ludzi – tym większą dumą napawa mnie fakt, że jest wśród nich wielu naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej. Ich inteligencję, ciekawość świata (zarówno w skali makro, jaki i mikro), dociekliwość, wytrwałość i pracowitość dostrzegają także gremia spoza naszej uczelni, czego dowodem jest niniejszy numer specjalny naszego miesięcznika. Znajdziecie tu Państwo sylwetki naukowców (wraz z krótkimi opisami projektów), którzy otrzymali stypendia, granty i wyróżnienia w dowód uznania wielu komisji i organów promujących naukę. Wierzę, że te wyróżnienia będą zachętą do dalszej wytężonej pracy – dla nich oraz ich kolegów i koleżanek zajmujących się nauką zawodowo.

Serdecznie im gratuluję, a Państwa zapraszam do lektury.

Prorektor ds. naukowych
Wojskowej Akademii Technicznej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński