» » Licealiści z Grójca pod patronatem WAT

Licealiści z Grójca pod patronatem WAT

wpis w: Aktualności | 0

Jedna z najstarszych szkół w powiecie grójeckim – Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu,  dołączyło 21 października  br. do grona szkół objętych patronatem Wojskowej Akademii Technicznej. List intencyjny o współpracy  ze szkołą oraz powiatem grójeckim podpisali: rektor WAT gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk oraz Zbigniew Krawczak dyrektor Liceum, Marek Ścisłowski –  starosta grójecki i Paweł Siennicki – członek Zarządu powiatu.

W trakcie spotkania, które prowadził prorektor ds. studenckich dr inż. Stanisław Konatowski, poruszono kwestie dotyczące kierunków studiów jak i spraw socjalno-bytowych. Przedstawiono również prezentację Wojskowej Akademii Technicznej, ukazującą jej dzieje od momentu założenia po dzień dzisiejszy.

W ramach podpisanego porozumienia WAT zobowiązała się do: objęcia LO patronatem naukowym; prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole; współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.); współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych; zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich kołach naukowych; utworzenia na stronie internetowej Akademii połączeń ze stroną internetową LO; dostarczania prasy wydawanej przez Akademię oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym placówki.

Liceum zadeklarowało: propagowanie wśród swoich uczniów oferty studiów w Wojskowej Akademii Technicznej; współudział w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów; zapraszanie studentów kierunków cywilnych i wojskowych do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie szkoły; umieszczenie w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych informacji o współpracy z WAT; utworzenie na stronach internetowych szkoły informacji o Akademii oraz połączeń ze stroną internetową uczelni. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się ponadto do udziału – na zasadzie wzajemności – w uroczystościach organizowanych przez szkołę i Akademię.

W ramach prezentacji wybranej bazy laboratoryjnej goście,  wśród których był także naczelnik Wydziału Edukacji Jan Traczyk, odwiedzili Laboratorium Broni Palnej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa a także Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego.

 

 

  Grażyna Palczak

Foto: Elżbieta Dąbrowska

 Wiesław Szczygielski