» » Jubileusz 50-lecia Instytutu Radioelektroniki i Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki

Jubileusz 50-lecia Instytutu Radioelektroniki i Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki

wpis w: Aktualności | 0

3 lipca odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia powstania dwóch instytutów Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej: Instytutu Radioelektroniki (IRE) i Instytutu Telekomunikacji (ITK). Uroczystość stała się okazją do spotkania kilku pokoleń pracowników obu instytutów, zarówno byłych, jak i aktualnie pracujących.

Przed rozpoczęciem uroczystości, zaproszeni goście, wśród których liczną grupę stanowili emerytowani pracownicy instytutów, mieli możliwość zapoznania się z bazą lokalową i laboratoryjną obydwu instytutów. Była to okazja do poznania aktualnych osiągnięć naukowo-badawczych instytutów, jak też do odwiedzenia pomieszczeń służbowych i pracowni laboratoryjnych, w których spędzili wiele lat swojego zawodowego życia. Odwiedziny w instytutach stały się również okazją do wspomnień i rozmów z pracownikami.

Główne uroczystości w sali kinowej Klubu WAT rozpoczęło złożenie meldunku rektorowi-komendantowi WAT płk. dr. hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi przez zastępcę dziekana Wydziału Elektroniki płk. dr. inż. Adama Słowika. Na jubileusz instytutów przybyło wielu znamienitych gości. Władze Akademii reprezentowali: rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński i prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska. Z wielką radością odnotowaliśmy obecność: prof. dr. hab. inż. Bogusława Smólskiego (byłego komendanta Wydziału Elektroniki i rektora WAT), prof. dr. hab. inż. Marka Amanowicza (byłego Szefa Instytutu Systemów Telekomunikacji, komendanta WEL i prorektora WAT ds. naukowych), doc. dr. inż. Stanisława Janke i dr. inż. Tomasza Rapackiego (byłych Szefów Instytutu Radiolokacji). Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas: zastępca kanclerza – szef Logistyki płk mgr inż. Emil Kardaszuk, kwestor mgr inż. Janusz Guzek, dyrektor Biblioteki Głównej WAT dr Bogumiła Koniczny-Rozenfeld, dyrektorzy: Instytutu Optoelektroniki płk dr inż. Krzysztof Kopczyński, Instytutu Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji płk dr hab. inż. Michał Kędzierski, Instytutu Teleinformatyki i Automatyki Wydziału Cybernetyki dr inż. Janusz Furtak, Instytutu Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego dr inż. Józef Wrona oraz reprezentanci innych jednostek organizacyjnych WAT. Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, dowódcy jednostek wojskowych, dla których instytutu kształcą oficerów profilowanych w instytutach, jak również przedstawiciele uczelni krajowych, instytutów naukowo-badawczych i przemysłu, z którymi instytuty współpracują na wielu płaszczyznach. Tradycyjnie wśród gości najliczniejszą grupę stanowili aktualni i byli pracownicy. Nie zabrakło także studentów-podchorążych Wydziału Elektroniki.

Po powitaniu uczestników uroczystości przez dyrektorów instytutów, głos zabrał dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, który przedstawił zasługi instytutów w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w minionym półwieczu. Pogratulował dyrektorom dotychczasowej działalności i złożył życzenia dalszej owocnej pracy w dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej m.in. z wdrożeniem ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym.

Główne wystąpienia stanowiły prezentacje dyrektora Instytutu Telekomunikacji płk. dr. hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego i dyrektora Instytutu Radioelektroniki płk. dr. hab. inż. Piotra Kaniewskiego. Dyrektorzy przedstawili historię instytutów, początki realizacji prac badawczych i tworzenie zespołów naukowo-badawczych, często we współpracy z przedstawicielami przemysłu krajowego. Zaprezentowali również aktualne osiągnięcia w ramach działalności naukowej i dydaktycznej oraz plany instytutów na przyszłość, w tym związane z rozwojem infrastruktury laboratoryjnej, dydaktycznej i badawczej. Na koniec złożyli byłym i obecnym pracownikom instytutów podziękowania za twórczą pracę, a partnerom podziękowania za wsparcie.

Następnie prowadzący uroczystość mgr inż. Grzegorz Sundman poinformował zebranych, że zawiązane przed kilkoma laty konsorcjum, w skład którego wchodzą PIT-RADWAR S.A. jako lider oraz Wojskowa Akademia Techniczna, reprezentowana przez międzywydziałowy zespół pracowników naukowych, zostało w bieżącym roku laureatem III edycji konkursu „Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności 2018”, zorganizowanego przez Fundację „Promilitaria XXI” oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za „Prototyp mobilnego radaru wstępnego wskazywania celów P-18PL”. Z tej okazji rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek wręczył dyplomy gratulacyjne 22 członkom międzywydziałowego zespołu złożonego z pracowników Wydziału Elektroniki oraz Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

W kolejnej części zostały odczytane listy gratulacyjne od I zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michała Sikory oraz od przewodniczącego Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN prof. dr. hab. inż. Józefa Woźniaka. Pełne wzruszeń było wystąpienie prof. dr. inż. Wojciecha Oszywy – założyciela i pierwszego szefa Instytutu Systemów Telekomunikacji. Profesor Oszywa przedstawił realia ówczesnych czasów, a w szczególności omówił trudności organizacyjne i kadrowe powstających instytutów. Bardzo serdecznie wypowiadał się o wyjątkowo twórczej współpracy z założycielem i pierwszym szefem Instytutu Radiolokacji płk. prof. dr. inż. Tadeuszem Kątckim. Zwrócił się także z przesłaniem „starszego kolegi” do studentów, a dyrektorom instytutów życzył samych sukcesów.

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich odznaczył instytuty medalem im. Profesora Janusza Groszkowskiego w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju radioelektroniki i telekomunikacji oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem. Odznaczenia-statuetki wraz z listem gratulacyjnym przekazał wiceprezes SEP dr inż. Mieczysław Żurawski. W kolejnych wystąpieniach prof. dr hab. inż. Józef Modelski – doctor honoris causa WAT, a następnie dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik podkreślili znaczący wkład obu instytutów w rozwój polskiej telekomunikacji i radiolokacji oraz ich niekwestionowane pozycje w kraju i poza granicami.

Wspólna fotografia prawie 300 uczestników spotkania jubileuszowego dwóch instytutów Wydziału Elektroniki zakończyła uroczystości w Klubie WAT.

Artur Baja, Piotr Kaniewski, Stanisław Konatowski
fot. Grzegorz Rosiński, Aleksander Kuffel