» » Fizyka – okno na świat

Fizyka – okno na świat

wpis w: Aktualności | 0

XVII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków (OSKNF) odbyła się 14-17 grudnia pod hasłem przewodnim: „Fizyka – okno na świat”. Ta coroczna konferencja zrzeszająca i przyciągająca młodych naukowców z całej Polski została zorganizowana po raz pierwszy w Wojskowej Akademii Technicznej przez Koło Naukowe Fizyków WAT.

Do udziału w konferencji Koło Naukowe Fizyków WAT zaprosiło ponad 50 uczestników, zarówno studentów, jak i doktorantów z kierunków i specjalności takich jak: fizyka techniczna, teoretyczna i doświadczalna, fizyka plazmy i syntezy termojądrowej, elektronika oraz optoelektronika, biofizyka, fizyka medyczna, optyka, akustyka, astronomia, inżynieria materiałowa i z wielu innych.

Uczestnicy konferencji zaprezentowali swoje prace podczas pięciu sesji plenarnych oraz sesji plakatowej. Dodatkowo zostały przeprowadzone warsztaty na Wydziale Nowych Technologii i Chemii oraz w Instytucie Optoelektroniki. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. O wysokim poziomie konferencji świadczy udział wybitnych specjalistów z polskich instytucji badawczych, uczelni oraz firm. Wykład inauguracyjny poprowadził prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, prorektor ds. naukowych. Profesor przedstawił tajniki chemii we wszechświecie oraz ukazał prawdę o manipulacjach dziennikarskich w dziedzinie chemii spożywczej i gospodarczej. Kolejny gość specjalny, światowej renomy naukowiec prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski, dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN poruszył temat historycznego spojrzenia na rozwój detektorów podczerwieni. Natomiast dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, dr hab. Lech Mankiewicz opowiedział o możliwościach odbycia studiów doktoranckich w dziedzinach fizyki teoretycznej i matematycznej, a także astrofizyki i kosmologii. Z kolei prof. dr. hab. Jerzy Wołowski z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy przybliżył uczestnikom tajniki kontrolowanej fuzji jądrowej możliwej do wykorzystania do produkcji energii bezpiecznej dla ludzkości i środowiska. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z nauką od strony przemysłowej, a to dzięki patronatom firm Vigo System S.A. oraz OpenStax Polska.

Podczas corocznej sesji sprawozdawczej Kół Naukowych Fizyków, przedstawiciele kół z całej Polski przedstawili swoje osiągnięcia i plany na przyszłość. Podzielili się swoimi doświadczeniami oraz wspólnie wybrali gospodarzy kolejnych dwóch edycji OSKNF.

Konferencję zakończyło wystąpienie prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzeny Tykarskiej, która wręczyła nagrody laureatom w kategoriach prezentacja oraz plakat. Komisja w składzie dr inż. Anna Kurzych, dr inż. Michał Dudek, dr inż. Przemysław Morawiak, mgr inż. Olga Markowska bardzo wysoko oceniła poziom tegorocznych nagrodzonych wystąpień oraz prezentacji plakatowych. Komisja nagrodziła następujące prace:

W kategorii prezentacja:

  • I miejsce: Mikołaj Lewandowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, temat: „Losowe spacery kwantowe z monetą zależną od położenia”;
  • II miejsce: Wioleta Rzęsa, Politechnika Warszawska, temat: „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga – analiza korelacyjna par cząstek kaon-deuteron”;
  • III miejsce: Mateusz Gala, Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie, temat: „Symulacja rozkładu naprężeń w stawie biodrowym z wykorzystaniem metody elementów skończonych”;
  • Wyróżnienie: Jarosław Stephan, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, temat: „Protogwiazdy z przeglądów VANDAM i Herschel Hi-GAL l=220°, w zakresie fal milimetrowych”.

W kategorii plakat:

  • I miejsce: Agnieszka Kamińska, Uniwersytet Gdański, temat: „Badania spektroskopowe kompleksów inkluzyjnych estru metylowego kwasu o-metoksy p-metyloaminobenzoesowego z β-cyklodekstrynami”;
  • II miejsce: Szymon Motała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, temat: „Prototyp, wykonanie i oprogramowanie urządzenia do monitorowania rytmu pracy serca z wykorzystaniem technologii druku 3D”;
  • III miejsce: Marcin Subotowicz, Politechnika Gdańska, temat: „Widma elektroabsorpcji organicznego kompleksu rutenu [Ru(bpy)3]2+2PF6”;
  • Wyróżnienie: Jakub Wójcicki, Politechnika Warszawska, temat: „Badanie widm elektronowego rezonansu paramagnetycznego i UV cukrów na potrzeby dozymetrii promieniowania jonizującego”.

Organizatorzy XVII Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków składają podziękowania za patronat merytoryczny oraz finansowy: prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Cudziło, prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Czupryńskiemu, dr hab. inż. Marzenie Tykarskiej, prof. dr. hab. inż. Antoniemu Rogalskiemu, dr. hab. Lechowi Mankiewiczowi, prof. dr. hab. Jerzemu Wołowskiemu, Kordianowi Lipskiemu, Łukaszowi Kubiszyn, Paulinie Szczucińskiej.

W skład komitetu organizacyjnego konferencji weszli zarówno doświadczeni, jak i nowi członkowie koła: mgr inż. Katarzyna Gaładyk, pchor. Bartłomiej Gibuła, mgr inż. Emilia Gomółka, mgr inż. Iwona Jakubowska, mgr inż. Aleksandra Kalbarczyk, mgr inż. Joanna Korec, mgr inż. Joanna Moś, pchor. Tomasz Okoń, mgr inż. Natalia Przybysz, mgr inż. Renata Zawisza. Przewodniczącą komitetu była mgr inż. Olga Markowska, a opiekunem naukowym dr inż. Anna Kurzych.

Więcej na stronie XVII OSKNF: http://osknf.wtc.wat.edu.pl/

Komitet Organizacyjny OSKNF