» » Egzaminy sprawnościowe zakończone

Egzaminy sprawnościowe zakończone

wpis w: Aktualności | 0

Studia wojskowe w WAT to właściwy wybór dla osób, które swoją przyszłość chcą związać z wojskiem. Absolwenci kierunków wojskowych uzyskują nie tylko tytuł magistra inżyniera, ale również są promowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego i mają zagwarantowaną pracę w jednostkach i instytucjach wojskowych.

Tegoroczni kandydaci na studia mundurowe zakończyli 12 lipca kolejny etap postępowania rekrutacyjnego złożony z egzaminu sprawnościowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy abiturienci mówili komisji składającej się z przedstawicieli wybranego wydziału i rodzaju Sił Zbrojnych RP (gestora) o swojej motywacji do pełnienia służby wojskowej.

Próby sprawnościowe są zgodne z międzynarodowymi przepisami, kandydaci startowali w trzech konkurencjach: podciąganie na drążku (mężczyźni) i zwis na drążku na ugiętych ramionach na czas (kobiety), bieg na 50 m oraz bieg na 1000 m (mężczyźni) i 800 m (kobiety). Wyniki z każdej konkurencji przeliczane były na punkty, a wynik końcowy sprawdzianu stanowiła suma punktów przeliczeniowych uzyskanych z trzech konkurencji, zamienionych na punkty rankingowe. Na tym etapie rekrutacji kandydaci mogli uzyskać maksymalnie 5 punktów rankingowych: trzy ze sprawdzianu i dwa z rozmowy kwalifikacyjnej. Ostatniego dnia przeprowadzony został test z języka angielskiego. Przystąpili do niego kandydaci, którzy nie zdawali na maturze języka angielskiego oraz studenci cywilni WAT, którzy złożyli wniosek o przeniesienie na drugi rok studiów wojskowych.

Egzamin z wychowania fizycznego to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji na studia wojskowe. Nierzadko abiturienci rezygnują z przystępowania do egzaminów przez niewystarczającą pewność siebie. Wychodząc naprzeciw przyszłym studentom, kadra Studium Wychowania Fizycznego WAT przeprowadziła próbne testy sprawnościowe, podczas których wszyscy chętni mogli sprawdzić jak poradziliby sobie na właściwym egzaminie. Wykładowcy udzielali cennych rad dotyczących wykonywania ćwiczeń. Każdy z uczestników otrzymał indywidualną kartę sprawności fizycznej, dzięki której mógł przeliczyć wyniki na punkty i określić swój poziom sprawności fizycznej wg tabel przeliczeniowych MTSF. Próbne testy odbyły się w czerwcu, uczestnicy mieli więc cały miesiąc do poprawienia swoich wyników.

Wojskowa Akademia Techniczna kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. W czasie studiów, podchorążowie otrzymują na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe. Na wszystkich uczelniach wojskowych w Polsce, w tym roku znacząco wzrosła liczba miejsc dla studentów pierwszego roku. Spośród czterech uczelni najwięcej, bo aż 750 miejsc przygotowała Wojskowa Akademia Techniczna. Wykształcenie tylu podchorążych będzie możliwe między innymi dzięki rozbudowanym i unowocześnieniom obiektom sportowych Studium Wychowania Fizycznego WAT. Do użytku został również oddany nowo wybudowany akademik.

Kandydaci na studia mundurowe w Wojskowej Akademii Technicznej mają do wyboru w tym roku jedenaście kierunków studiów. Trzy kierunki, na które limit miejsc jest największy to: elektronika i telekomunikacja (163), kryptologia i cyberbezpieczeństwo (107) oraz mechatronika (90). Pozostałe to: informatyka (80), budownictwo (61), inżynieria bezpieczeństwa (25), logistyka (60), mechanika i budowa maszyn (56), geodezja i kartografia (48), lotnictwo i kosmonautyka (40) oraz chemia (20).

Najtrudniej jest dostać się na studia wojskowe na Wydziale Logistyki (ponad 8 kandydatów na jedno miejsce) oraz na Wydziale Nowych Technologii i Chemii (na jedno miejsce przypada prawie 8 kandydatów).

Internetowa rejestracja na studia wojskowe odbywała się w marcu i zakończyła dużo wcześniej niż na studia cywilne. Na pierwszy rok studiów zarejestrowało się 1946 kandydatów, z kolei studentów cywilnych, którzy wyrazili chęć przeniesienia się na studia mundurowe od trzeciego semestru było 36. Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów, kandydaci otrzymali skierowania na badania prowadzone przez wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, które określały zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Lista z wynikami rekrutacji na studia wojskowe zostanie ogłoszona 17 lipca. Do 26 lipca zakwalifikowani kandydaci powinni dostarczyć do WAT niezbędne dokumenty. Niedostarczenie w tym terminie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiowania w WAT. Nowo przyjęci na studia wojskowe przejdą na przełomie sierpnia i września podstawowe szkolenie wojskowe, zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.

Monika Przybył
fot. Grzegorz Rosiński