» » Dwa Defendery dla WAT

Dwa Defendery dla WAT

wpis w: Aktualności | 0

Wojskowa Akademia Techniczna została podwójnym tegorocznym laureatem prestiżowej nagrody Defender podczas XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Komisja  konkursowa wskazała produkty wyróżniające się oryginalnością i nowatorstwem myśli technicznej i technologicznej i nominowała je do najwyższej nagrody kieleckich targów. Defendera zdobyły dwa  projekty, których liderem jest WAT: „35 mm Okrętowy System Uzbrojenia (OSU-35)” oraz „System oceny strzelań do celów powietrznych TARCZA POWIETRZNA TP-1”. Obydwa innowacyjne rozwiązania zostały opracowane na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa WAT w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Podczas uroczystej gali w imieniu Wojskowej Akademii Technicznej statuetki odebrali prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Lucjan Śnieżek i dyrektor Centrum Transferu Technologii płk dr inż. Adam Bartnicki.

„35 mm Okrętowy System Uzbrojenia (OSU-35)” został nagrodzony w kategorii środków walki rodzajów wojsk. „OSU-35 to pierwszy polski, nowoczesny, automatyczny, stabilizowany okrętowy system uzbrojenia, zdatny do zwalczania celów powietrznych, nawodnych i brzegowych. Jego dużą zaletą jest to, że nie wymaga bezpośredniej obecności żołnierza na stanowisku ogniowym. Jest systemem modułowym, skalowalnym o otwartej architekturze” – mówi dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski z Instytutu Techniki Uzbrojenia WML, kierownik nagrodzonego projektu. Został on opracowany w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego, które tworzyli: WAT (lider), Akademia Marynarki Wojennej, PIT-RADWAR S.A. i Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.  OSU-35 testowany był operacyjnie na ORP „Kaszub”, ale przeznaczony jest również do  innych jednostek pływających Marynarki Wojennej RP, w tym ORP „Kormoran II”. System jest wynikiem realizacji projektu rozwojowego pt. „35 mm automatyczna armata morska KDA z zabudowanym na okręcie systemem kierowania ogniem wykorzystującym Zintegrowaną Głowicę Śledzącą ZGS-158 wykonaną w wersji morskiej wraz ze stanowiskiem kierowania ogniem” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Drugi nagrodzony produkt „System oceny strzelań do celów powietrznych TARCZA POWIETRZNA TP-1” wychodzi naprzeciw zgłaszanym przez Siły Zbrojne RP potrzebom opracowania obiektywnego systemu oceny realizacji przeciwlotniczych strzelań artyleryjskich. Zrealizowany został w kooperacji WAT z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych i firmą MSP Marcin Szender w ramach projektu rozwojowego finansowanego przez NCBR.  Istotą projektu jest „tarcza powietrzna” zdolna do określania współrzędnych przelatujących pocisków artyleryjskich wokół ostrzeliwanego imitatora celu powietrznego. „Zainstalowany na imitatorze celu lokator akustyczny wykrywa zaburzenia wzbudzane w powietrzu ruchem pocisku. Zaburzenia, w postaci fal ciśnieniowych, zostają wykryte przez głowicę akustyczną lokatora, wyposażoną w zestaw czujników pomiarowych. Sygnały z wyjść czujników są filtrowane i wzmacniane oraz przekształcane do postaci cyfrowej, a następnie przetwarzane w procesorze sygnałowym. Procesor porównuje wyniki przetwarzania z ustawionym programowo progiem wykrycia i jeżeli próg zostaje przekroczony, rozpoczyna szczegółową analizę parametrów amplitudowych oraz czasowo-częstotliwościowych wykrytych zaburzeń ciśnieniowych. Następnie procesor koduje estymowane oszacowania parametrów fal ciśnieniowych i za pomocą linii radiowej transmituje do jednostki naziemnej. Komunikacja pomiędzy lokatorem a jednostką naziemną odbywa się radiowo w dwóch kierunkach na odległościach do 5 km” – tłumaczy działanie tarczy powietrznej mjr dr inż. Dariusz Rodzik, kierownik Zespołu Radioelektroniki WML. System dostarcza ponadto statystycznej informacji o wynikach strzelania, niezbędnej do wypracowania zbiorczej oceny wykonania zadania bojowego. Może on być wykorzystywany podczas strzelań poligonowych przez artylerię OPL Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Wynalazek otrzymał Defendera w kategorii sprzętu szkoleniowego.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. WAT