» » Dr inż. Anna Kłos laureatką programu START

Dr inż. Anna Kłos laureatką programu START

wpis w: Aktualności | 0

Dr inż. Anna Kłos z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT została laureatką konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START – największego programu stypendialnego w Polsce dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestym rokiem życia.

Stu laureatów tegorocznej edycji programu zostało wyłonionych w drodze konkursu spośród 890 kandydatów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Program START, wspierając finansowo młodych najzdolniejszych naukowców w początkach kariery badawczej, umożliwia im pełne poświęcenie się nauce. Roczne stypendia w wysokości 28 tys. zł mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Dr inż. Anna Kłos jest absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. W 2016 roku zdobyła stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia za rozprawę pt. „Badanie wiarygodności prędkości stacji permanentnych w regionalnych sieciach GNSS w kontekście analiz geodynamicznych”. Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Jest współautorką 25 publikacji indeksowanych w Journal Citation Reports, kierownikiem projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Opracowanie innowacyjnej metody modelowania geodezyjnych szeregów czasowych z wykorzystaniem adaptacyjnego filtru Wienera i zależności w części stochastycznej” oraz wykonawcą w ośmiu innych projektach badawczych. Jest członkiem dwóch zespołów międzynarodowych (m.in. europejskiej akcji COST) oraz uczestniczy w pracach grup roboczych Międzynarodowej Asocjacji Geodezji, które zajmują się zastosowaniem metod matematycznych w analizach geodezyjnych szeregów czasowych. Współautorka 110 prezentacji wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych i polskich. Dr inż. Anna Kłos dotychczas odbyła pięć staży zagranicznych na Uniwersytecie w Luksemburgu, Królewskim Obserwatorium Belgijskim, a ostatnio przebywała trzy miesiące w prestiżowej jednostce naukowej Uniwersytetu w Bonn. Laureatka trzech nagród i trzech stypendiów międzynarodowych, a także nagrody indywidualnej Rektora Wojskowej Akademii Technicznej. Dr inż. Anna Kłos jest promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich oraz recenzentką artykułów zagranicznych indeksowanych w Journal Citation Reports.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom programu START odbędzie się 26 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br. Zachęcamy młodych naukowców WAT do składania wniosków.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Pełna lista laureatów konkursu START 2018