» » Delegacja Swedish National Defence University z wizytą w WAT

Delegacja Swedish National Defence University z wizytą w WAT

wpis w: Aktualności | 0

10 października Wojskową Akademię Techniczną odwiedziło 24 przedstawicieli Rady Uczelni Swedish National Defence University ze Sztokholmu w Szwecji.  Była to doskonała okazja zainicjowania współpracy naukowej pomiędzy dwiema uczelniami wojskowymi i poszerzania oferty wyjazdów podchorążych i nauczycieli akademickich WAT za granicę.

Podczas wizyty w WAT szwedzką uczelnię reprezentował przewodniczący Rady Uczelni Peter Egardt. Obecni byli także kanclerz uczelni, pracownicy naukowi, żołnierze i studenci wchodzący w skład Rady. Rolę gospodarza pełnił prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król, a wizytę koordynował Dział Współpracy Międzynarodowej WAT. W spotkaniu w Sali Senatu WAT uczestniczyli również przedstawiciele podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii: dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji prof. dr hab. inż. Adam Stolarski oraz ppłk dr inż. Krzysztof Pokonieczny z WIG, dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow, prodziekan Wydział Mechanicznego prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny, zastępca dyrektora Instytutu Optoelektroniki dr inż. Mirosław Szczurek,  zastępca dziekana Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa płk dr inż. Przemysław Kupidura, zastępca dziekana Wydziału Nowych Technologii i Chemii płk dr inż. Bogusław Siodłowski, zastępca dziekana Wydziału Elektroniki płk dr inż. Adam Słowik, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej płk dr inż. Mariusz Gontarczyk oraz  koordynator uczelniany programu Erasmus+ WAT mgr Karol Wilk.

Podczas spotkania w Sali Senatu WAT prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król dokonał prezentacji historii, struktury, funkcjonowania i dorobku Wojskowej Akademii Technicznej. Stworzyło to doskonałą okazję do zadawania pytań przez gości i zaprezentowania walorów swojej uczelni. Podjęto dyskusję na temat możliwości współpracy naukowej pomiędzy uczelniami oraz rozpoczęcia programu wymiany studentów w ramach Erasmus+.

Wizyta szwedzkiej delegacji w Wojskowej Akademii Technicznej połączona była ze zwiedzaniem wybranych laboratoriów. W Katedrze Mechatroniki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa ppłk dr inż. Wojciech Kaczmarek przedstawił jedno z najnowocześniejszych Laboratoriów Robotyki, gdzie studenci na co dzień uczą się między innymi  programowania robotów przemysłowych. Kolejnym punktem programu wizyty było zwiedzanie laboratoriów Instytutu Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego. Dyrektor instytutu dr inż. Józef Wrona zaprezentował trzy laboratoria: Laboratorium Hydrotroniki Napędów Robotów Mobilnych, Laboratorium Wirtualnego Pola Walki oraz Laboratorium Maszyn Inżynieryjnych.  Zainteresowanie laboratoriami potwierdziła liczba pytań kierowanych do dyrektora instytutu. Ostatnim punktem wizyty w laboratoriach było zapoznanie delegacji z wybranymi osiągnięciami naukowymi Instytutu Optoelektroniki, gości przyjął zastępca dyrektora instytutu dr inż. Mirosław Szczurek, a najnowsze wynalazki przedstawił ppłk dr inż. Jacek Wojtanowski. Goście nie kryli szczególnego zainteresowania systemami obserwacji przestrzeni powietrznej. Na zakończenie wizyty w WAT przedstawiciele Swedish National Defence University mieli okazję zwiedzenia obiektów sportowych Studium Wychowania Fizycznego. Kierownik studium dr Saturnin Przybylski przedstawił dodatkowo podstawy programowe wychowania fizycznego oraz wymagania jakie muszą spełniać na poszczególnych etapach edukacji kandydaci na oficera. Zwieńczeniem pobytu delegacji było potwierdzenie wspólnej deklaracji przewodniczącego Rady Uczelni ze Szwecji Petera Egardta oraz prorektora ds. wojskowych płk. dr. inż. Artura Króla o konieczności podjęcia współpracy na płaszczyźnie naukowej i edukacyjnej między uczelniami.

Paweł Jaśkiewicz
fot. Sebastian Jurek