» » Absolwenci WAT podporucznikami

Absolwenci WAT podporucznikami

wpis w: Aktualności | 0

Kolejny rocznik absolwentów opuszcza Wojskową Akademię Techniczną dołączając do korpusu oficerów Wojska Polskiego. W czwartek, 10 sierpnia br. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie I zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. broni Michał Sikora oraz zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. bryg. Jan Dziedzic uroczyście promowali na pierwszy stopień oficerski – podporucznika, 165 podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Wśród nowo promowanych oficerów znalazło się 25 pań, dzisiaj już podporuczników WP.

Zgodnie z potrzebami Ministerstwa Obrony Narodowej w tym roku najwięcej oficerów wzmocni korpusy osobowe: sił powietrznych – 45 oficerów, łączności i informatyki – 35 oficerów i logistyki – 33 oficerów. Wśród promowanych byli również oficerowie pozostałych korpusów: przeciwlotniczego – 15, wojsk lądowych – 12, kryptologii i cyberbezpieczeństwa – 8, rozpoznania i walki elektronicznej – 6, obrony przed bronią masowego rażenia – 4, żandarmerii wojskowej – 4, ogólnym – 2 i inżynierii wojskowej – 1.

Na uroczystość promocji przybyli: minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, podsekretarz stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej senator Jarosław Rusiecki, I z-ca szefa Sztabu Generalnego gen. broni Michał Sikora, z-ca szefa Sztabu Generalnego gen. bryg. Jan Dziedzic, dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb, reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak, dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. Stanisław Żmuda, z-ca szefa Sztabu DORSZ gen. bryg. Andrzej Tuz, dyrektor Departamentu Kadr MON Radosław Peterman, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Sławomir Frątczak, z-ca komendanta głównego Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński, doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz, rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, były rektor-komendant WAT prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Biskup Polowy WP JE biskup gen. bryg. dr Józef Guzdek, Naczelny Kapelan Duszpasterstwa Ewangelickiego JE biskup płk Mirosław Wola, przedstawiciel Prawosławnego Ordynariusza WP ks. płk Aleksander Konachowicz, przedstawiciele: MON i instytucji centralnych resortu, ABW, SWW, ŻW, instytutów naukowo-badawczych, centrów szkolenia i wojskowych zakładów uzbrojenia, Policji i Straży Pożarnej, związków zawodowych i stowarzyszeń kombatanckich oraz liczne grono przyjaciół WAT.

Zwracając się do uczestników uroczystości, rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek powiedział: „(…) Promocja na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego, to przełomowy moment w Waszym życiu Panie i Panowie Oficerowie. To ważna i wzruszająca chwila dla Waszych rodzin, ale również i dla nas: Waszych dowódców, nauczycieli i wychowawców. Dzień promocji oficerskiej to również ważne wydarzenie dla Sił Zbrojnych, ponieważ zyskują nową kadrę doskonale wykształconych podporuczników-inżynierów. (…) Za chwilę dostąpicie zaszczytu otrzymania oficerskich gwiazdek i złożycie oficerskie ślubowanie, zobowiązując się do wiernej służby Ojczyźnie. Stanie się to w miejscu szczególnym dla każdego Polaka – w sercu Polski – przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie naród oddaje hołd wszystkim żołnierzom poległym w walce o wolność i niepodległość. Od niedawna również tym, o których chciano zapomnieć – Żołnierzom Niezłomnym.”

Rektor-komendant WAT zwrócił uwagę na rosnące wymagania związane z postępem technologicznym: „(…) Obecnie o powodzeniu na polu walki coraz częściej decyduje umiejętne wykorzystanie zaawansowanych technologicznie systemów uzbrojenia i dowodzenia. Nowe technologie wymagają od ludzi nowych umiejętności. To wiedza i kwalifikacje są dziś głównym motorem napędowym postępu i rozwoju. (…)”

„(…) Podporucznik magister inżynier – to brzmi dumnie. Kończąc trudne i wymagające poświęcenia studia w pełni zasłużyliście, na to, aby tę dumę odczuwać. Wierzę, że sprostacie powierzonym Wam obowiązkom i nie zawiedziecie pokładanych w Was nadziei. Życzę Wam wszystkim, aby służba wojskowa dawała Wam satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny. Niech Was nie opuszcza zdrowie i żołnierskie szczęcie” – zakończył rektor-komendant WAT.

Po odczytaniu postanowienia prezydenta RP, tegoroczny prymus promocji WAT ppor. Bartłomiej Turczyn z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, jako pierwszy usłyszał wypowiedzianą przez gen. broni Michała Sikorę formułę: „W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mianuję Pana podporucznikiem Wojska Polskiego”. Za ukończenie studiów z wyróżnieniem ze średnią ocen 4,65 i uzyskanie I lokaty, prezydent RP nagrodził go bronią białą. Za drugą lokatę i ukończenie studiów z wyróżnieniem ze średnią ocen 4,51 ppor. Adrian Lewicki z Wydziału Mechanicznego otrzymał od ministra obrony narodowej nagrodę rzeczową. Nagrodę za III lokatę ufundowaną przez rektora-komendanta WAT za ukończenie studiów z wyróżnieniem ze średnią ocen 4,50 odebrał ppor. Mateusz Oszczypała z Wydziału Mechanicznego.

Zgodnie z tradycją Wojskowej Akademii Technicznej nowo promowani oficerowie odśpiewali „Hymn do miłości Ojczyzny”, napisany w 1774 roku przez Ignacego Krasickiego. Jego odśpiewanie jest elementem kultywowania w WAT tradycji Szkoły Rycerskiej założonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 r.

Duszpasterskiego błogosławieństwa nowo promowanym oficerom WP udzielili: Biskup Polowy WP J.E. gen. bryg. dr Józef Guzdek, Ewangelicki Biskup Polowy JE biskup płk Mirosław Wola oraz przedstawiciel Prawosławnego Ordynariusza WP ks. płk Aleksander Konachowicz.

Minister Antoni Macierewicz zwracając się do nowo promowanych oficerów, absolwentów WAT powiedział, że polska armia „staje przed nowymi wyzwaniami. (…) Takimi, wobec których potrzebujemy najodważniejszych z odważnych i najmądrzejszych z mądrych, takich właśnie, jak Wy”. Minister podkreślił, że nowo promowani oficerowie dołączają do „elity elit, jaką jest kadra oficerska Wojska Polskiego. (…) To dzień szczególny dla Was, radosny, tak jak radosny jest dla polskiej armii. Stajecie się elitą armii polskiej, będziecie ją współkształtowali i odradzali, będziecie ją na nowo tworzyli” – mówił szef MON. Podkreślił, że armia jest największym i jedynym gwarantem bezpieczeństwa narodu polskiego, jej siła i wytrwałość daje gwarancję bezpieczeństwa. „(…) dobro Polski, narodu polskiego, dobro Polaków, ich obrona i bezpieczeństwo, jest najwyższym prawem armii polskiej”.

Szef MON pogratulował absolwentom i rektorowi – komendantowi WAT płk. dr. hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi mówiąc: „Gratulując Wam dzisiaj chcę pogratulować jeszcze serdecznie komuś szczególnemu. Ukończyliście tak wspaniale jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą wyższą szkołę oficerską, ale ukończyliście ją pod ręką jednego z najlepszych, jeżeli nie najlepszego komendanta-rektora, Pana Komendanta płk. Szczurka i Jemu chcę podziękować, a na Jego ręce całej kadrze (…), bo bez ich wysiłku, ich pracy, ich odwagi i ich patriotyzmu zapewne nie byłoby możliwe byście dzisiaj tutaj stali z taką dumą, z taką pewnością swojej misji, z taką wiarą, że będziecie dobrze spełniali obowiązki żołnierza polskiego”.

Za otrzymane nominacje podziękował, występujący w imieniu nowo promowanych, prymus WAT ppor. Bartłomiej Turczyn: „(…) przed kilkoma laty wypowiadaliśmy słowa Roty Przysięgi Wojskowej, dziś otwiera się kolejny etap naszego żołnierskiego życia. Marzyliśmy o tym dniu. (…) Nasz sukces nie byłby możliwy bez wspaniałej kadry dowódczej i naukowo-dydaktycznej. Dziękujemy Wam za poświęcenie i trud włożony w przygotowanie nas do pełnienia służby w korpusie oficerskim. Nie zapominamy o naszych rodzicach i bliskich.(…) Słowa podziękowania kierujemy do Panów Generałów za dokonanie aktów promocji. (…) Naszym duszpasterzom dziękujemy za udzielenie błogosławieństwa”.

Promocję zakończyło złożenie wieńca na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i defilada pododdziałów, którą prowadził dowódca uroczystości ppłk Dariusz Kania. Defilada, jak zwykle, wzbudziła gromki zachwyt i oklaski rodzin, bliskich i warszawiaków, którzy, jak co roku licznie przybyli na plac Marszałka Piłsudskiego.

W przeddzień promocji odbyła się w kościele pw. M. B. Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie uroczysta Msza Święta w intencji absolwentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej Akademii celebrowana przez Biskupa Polowego WP JE gen. bryg. dr. Józefa Guzdka. W swoim przesłaniu do nowo promowanych oficerów ksiądz Biskup powiedział „(…) składam wyrazy szacunku dla Waszej determinacji i konsekwentnego dążenia do celu. Te cnoty stanowią fundament, na którym zbudowaliście Wasze dziś i będziecie budować Wasze jutro. (…) Zostaną Wam powierzone zadania i zostaną Wam powierzeni ludzie, szanujcie ludzi. (…) Życzę Wam byście byli ludźmi mądrymi, pisali historie ludzi mądrych, pomagali pisać takie historie tym, którzy będą pod Waszą komendą. (…) Życzę Wam Droga Młodzieży mądrości. Wszystko inne jest dodatkiem (…).

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Grzegorz Rosiński, Alicja Karwowska

PROMOCJA WAT W MEDIACH