Terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu WAT
w roku akademickim 2017/2018

26 października 2017 r.

30 listopada 2017 r.

14 grudnia 2017 r.

25 stycznia 2018 r.

22 lutego 2018 r.

22 marca 2018 r.

26 kwietnia 2018 r.

24 maja 2018 r.

28 czerwca 2018 r.

Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 12.00 w sali Senatu.

Skład Senatu
Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
kadencji 2016-2020
wg stanu obowiązującego
od dnia 23 października 2017 r.

Rektor:

płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – Przewodniczący Senatu

Prorektorzy:

 1. dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ – ds. kształcenia
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI – ds. naukowych
 3. płk dr inż. Artur KRÓL – ds. wojskowych
 4. dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK – ds. rozwoju
 5. dr hab. inż. Marzena TYKARSKA – ds. studenckich

Dziekani:

 1. prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO – Wydział Nowych Technologii i Chemii
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI – Wydział Elektroniki
 3. dr hab. inż. Stanisław KACHEL – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
 4. płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI – Instytut Optoelektroniki
 5. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI – Wydział Mechaniczny
 6. prof. dr hab. inż. Adam STOLARSKI – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 7. dr hab. inż. Kazimierz WORWA – Wydział Cybernetyki
 8. płk dr hab. Szymon MITKOW – Wydział Logistyki

Wybrani przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

 1. dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ – Wydział Cybernetyki
 2. prof. dr hab. inż. Janusz BOGUSZ – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 3. prof. dr hab. inż. Jerzy CHOMA – Wydział Nowych Technologii i Chemii
 4. dr hab. inż. Włodzimierz IDCZAK – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 5. dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI – Wydział Mechaniczny
 6. dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI – Wydział Elektroniki
 7. prof. dr hab. inż. Leszek JAROSZEWICZ – Wydział Nowych Technologii i Chemii
 8. prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI– Wydział Logistyki
 9. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK – Instytut Optoelektroniki
 10. dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER– Wydział Cybernetyki
 11. prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA – Wydział Mechaniczny
 12. dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
 13. dr hab. inż. Ryszard SZPLET – Wydział Elektroniki
 14. prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI – Wydział Cybernetyki
 15. dr hab. inż. Janusz ZMYWACZYK – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr inż. Artur BAJDA – Wydział Elektroniki
 2. mgr Anna DUNIN-BZDAK – Studium Języków Obcych
 3. dr Joanna SKULSKA – Wydział Cybernetyki
 4. dr inż. Marian SOBIECH – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 5. ppłk dr inż. Jacek WOJTANOWSKI – Instytut Optoelektroniki
 6. dr inż. Józef WRONA – Wydział Mechaniczny
 7. dr inż. Piotr ZALEWSKI – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Wybrani przedstawiciele studentów:

 1. Marek DORS – Wydział Cybernetyki
 2. Kacper KARCZ – Instytut Optoelektroniki
 3. Justyna KUNA – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 4. Dawid PRUSIŃSKI – Wydział Logistyki
 5. Marek SĄDEJ – Wydział Logistyki
 6. Konrad SNOPKIEWICZ – Wydział Cybernetyki
 7. Monika WRONA – Wydział Cybernetyki
 8. Damian ZACHEJA – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 9. vacat

Wybrany przedstawiciel doktorantów:

 1. mgr inż. Judyta REĆKO – Wydział Nowych Technologii i Chemii

Wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. dr inż. Zdzisław CHUDY – Dział Organizacji Kształcenia
 2. mgr Jarosław JABŁOŃSKI – Studium Szkolenia Wojskowego
 3. mgr inż. Robert KOSSOWSKI – Wydział Mechaniczny

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym – niebędący członkami Senatu

 1. mgr Janusz GUZEK – kwestor
 2. dr Bogumiła KONIECZNY-ROZENFELD – dyrektor Biblioteki Głównej
 3. Jadwiga WISIŃSKA – przedstawiciel NSZZPW WAT
 4. mgr Adam WRONECKI – kanclerz

Byli rektorzy WAT oraz mężowie zaufania mogący uczestniczyć w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym – niebędący członkami Senatu

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK – były rektor WAT
 2. prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI – były rektor WAT
 3. dr inż. Adam SOWA – były rektor WAT
 4. prof. dr hab. inż. Edward WŁODARCZYK – były rektor WAT
 5. płk mgr inż. Andrzej GIGA – mąż zaufania korpusu oficerów WAT
 6. st. chor. Marcin KACZKOWSKI – mąż zaufania korpusu podoficerów zawodowych WAT

Stali goście uczestniczący w posiedzeniach Senatu na zaproszenie Rektora – niebędący członkami Senatu:

 1. mgr Ewa JANKIEWICZ – rzecznik prasowy WAT
 2. mgr inż. Włodzimierz STANKOWSKI – kierownik Biura Rektora