REJESTRACJA / LOGOWANIE

 

na studia cywilne II stopnia do 9 lutego 2018 r.

 

Aktualne komunikaty

 

Rejestracja w IRK oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
00-908 Warszawa

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rekrutacji na studia wyższe.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu w ich treść i do ich korekty, w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w Sekcji ds. Rekrutacji WAT rekrutacja@wat.edu.pl 261 837 939.

Dane gromadzone są i przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenia MNiSW z 16.09.2016 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.