Drodzy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Witam Was na stronie internetowej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie – wojskowej, publicznej uczelni akademickiej, która już od ponad 60 lat kształci studentów - kandydatów na żołnierzy zawodowych i studentów cywilnych oraz prowadzi działalność naukowo-badawczą dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz gospodarki narodowej.

Mamy Wam do zaoferowania studia cywilne na trzech poziomach oparte na zasadach ustalonych przez zapisy Procesu Bolońskiego, Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), studia drugiego stopnia i studia doktoranckie. Model studiów wojskowych został opracowany we współpracy z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych RP i zaakceptowany przez Ministra Obrony Narodowej. Zakłada on m.in. realizację części kształcenia (głównie specjalistycznego) w centrach szkolenia rodzajów wojsk i jednostkach wojskowych.

Prowadzimy studia na 19 kierunkach w różnych specjalnościach technicznych i ekonomicznych. Podążamy za bieżącymi potrzebami gospodarki narodowej uruchamiając nowe kierunki studiów jak: informatyka w medycynie oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Wkrótce wdrożone zostaną programy kształcenia w zakresie inżynierii biomedycznej. Podołać tym wyzwaniom pomaga wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, którą tworzy ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 180 profesorów i doktorów habilitowanych, bogate zaplecze dydaktyczne oraz nowoczesna infrastruktura socjalno-bytowa.

Akademia jest uczelnią otwartą, służącą całym potencjałem dydaktyczno-naukowym swoim studentom w mundurach jak i studentom cywilnym. Z zasady tej wynika swoboda ubiegania się o możliwość podejmowania studiów w Wojskowej Akademii Technicznej. Otwartość Akademii wyraża się również we współpracy i partnerstwie z innymi uczelniami akademickimi, ośrodkami naukowo-badawczymi i renomowanymi firmami w kraju i za granicą. Szczególnie bliskie związki łączą Akademię ze środowiskiem akademickim Warszawy.

Należy pamiętać również, że WAT to ważny ośrodek naukowo–badawczy, prowadzący badania i prace naukowe, wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych, rozwijający także nowoczesne technologie: informatyczne, elektroniczne, lotnicze i kosmiczne.

Dzięki atrakcyjnej lokalizacji, blisko centrum Warszawy, ale w otoczeniu otuliny Puszczy Kampinoskiej, praca i studia na naszej uczelni mają unikatową atmosferę. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów sportowo-rekreacyjnych to jeden z ważniejszych atutów naszej akademii.

Zapraszam na studia do Wojskowej Akademii Technicznej.

REKTOR – KOMENDANT
Wojskowej Akademii Technicznej