Regulaminy studiów i kursów

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 30/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 46/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 47/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu kursów dokształcających w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Zasady rekrutacji

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 10/WAT/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów na lata 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2017/2018

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 63/WAT/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 77/WAT/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2017/2018

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 82/WAT/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2018/2019

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 104/WAT/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2018/2019

 

Opłaty za studia

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 17/RKR/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2016/2017 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 35/RKR/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2017/2018 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe

Wzory umów

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 61/WAT/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Inne

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia „Organizacji potwierdzania efektów uczenia się w WAT”